IDŐTERV
NNMKONO01 - Osztatlan német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára közös képzési rész
Ösvények:
  Osztatlan német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára közös képzési rész
MK-1 Nyelvi kompetenciák fejlesztése
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 9 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNKO01 (4kr), NNKO02 (1kr), NNKO03 (2kr), NNKO04 (2kr)
NNKO01  Nyelvtani gyakorlatok/Grammatische Übungen
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO0101 (2kr), NNKO0102 (2kr)
  NNKO0101  Nyelvtani gyakorlatok 1/Grammatische Übungen 1
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
2k     
  NNKO0102  Nyelvtani gyakorlatok 2/Grammatische Übungen 2
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
2k     
NNKO02  Kiejtési gyakorlatok/Ausspracheübungen
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO0201 (1kr)
  NNKO0201  Kiejtési gyakorlatok/Ausspracheübungen
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
1k     
NNKO03  Beszéd- és szöveggyakorlatok/Sprach- und Textübungen
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO0301 (2kr)
  NNKO0301  Beszéd- és szöveggyakorlatok/Sprach- und Textübungen
Felelős oktatója: Barics Veronika
2k     
NNKO04  Stílus- és szöveggyakorlatok 1/Stil- und Textübungen 1
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO0401 (2kr)
  NNKO0401  Stílus- és szöveggyakorlatok 1/Stil- und Textübungen 1
Felelős oktatója: Barics Veronika
2k     
MK-2 Német nyelvű országok ismerete
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 2 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNKO05 (2kr)
NNKO05  Német történelem, kultúra és országismeret/Deutsche Geschichte, Kultur und Landeskunde
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO0501 (2kr)
  NNKO0501  Német tört., kultúra és országism./Deutsche Geschichte, Kultur und Landeskunde
Felelős oktatója: Dr. Dömők Csilla
2k     
MK-3 Nyelvészeti alapismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 4 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNKO06 (4kr)
NNKO06  Bevezetés a német nyelvészetbe/Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO0601 (2kr), NNKO0602 (2kr)
  NNKO0601  Bevez. a német nyelvészetbe/Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
 2k    
  NNKO0602  Bevez. a német nyelvészetbe/Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
 2k    
MK-4 Irodalomtudományi alapismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 4 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNKO07 (4kr)
NNKO07  Bevezetés az irodalomtudományba/Einführung in die Literaturwissenschaft
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO0701 (2kr), NNKO0702 (2kr)
  NNKO0701  Bevezetés az irodalomtudományba 1/Einführung in die Literaturwissenschaft 1
Felelős oktatója: Schauer Hilda Mária Dr.
  2k   
  NNKO0702  Bevezetés az irodalomtudományba 2/Einführung in die Literaturwissenschaft 2
Felelős oktatója: Schauer Hilda Mária Dr.
  2k   
MK-5 Nemzetiségi alapismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 4 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNKO08 (4kr)
NNKO08  Bevezetés a nemzetiségi ismeretbe/Einführung in die Minderheitenkunde
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO0801 (2kr), NNKO0802 (2kr)
  NNKO0801  A magyarországi németek jelene/Gegenwart der Ungarndeutsche
Felelős oktatója: Englender-Virth Petra
 2k    
  NNKO0802  A magyarországi németek története /Geschichte der Deutschen in Ungarn
Felelős oktatója: Englender-Virth Petra
 2k    
MK-6 Alapvizsga
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 1 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNKO09 (1kr)
NNKO09  Alapvizsga/Grundprüfung
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO0901 (1kr)
  NNKO0901  Alapvizsga/Grundprüfung  1k    
MK-7 Tartalom alapú nyelvi kompetenciafejlesztés
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 8 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNKO10 (2kr), NNKO11 (2kr), NNKO12 (2kr), NNKO13 (2kr)
NNKO10  Nyelvtani gyakorlatok 3/Grammatische Übungen 3
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO1001 (2kr)
  NNKO1001  Nyelvtani gyakorlatok 3/Grammatische Übungen 3
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
  2k   
NNKO11  Beszéd- és szöveggyakorlatok 3./Sprach- und Textübungen 3
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO1101 (2kr)
  NNKO1101  Beszéd- és szöveggyakorlatok 3./Sprach- und Textübungen 3
Felelős oktatója: Barics Veronika
   2k  
NNKO12  Német nyelvi variánsok/Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO1201 (2kr)
  NNKO1201  Német nyelvi variánsok/Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
Felelős oktatója: Sax Peter Wilhelm
   2k  
NNKO13  Stílus és szöveggyakorlatok 3/Stil- und Textübungen 3
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO1301 (2kr)
  NNKO1301  Stílus és szöveggyakorlatok 3/Stil- und Textübungen 3
Felelős oktatója: Barics Veronika
    2k 
MK-8 Kultúra- és médiatudományi alapismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 2 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNKO16 (2kr)
NNKO16  Kultúr- és médiatörténeti alapismeretek/Grundkenntnisse zur Kultur- und Mediengeschichte
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO1601 (2kr)
  NNKO1601  Kultúr- és médiatörténeti alapism 1/Grundk. zur Kultur- und Mediengesch. 1
Felelős oktatója: Hammer Erika Dr.
2k     
MK-9 Irodalmi ismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 14 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNKO17 (4kr), NNKO18 (4kr), NNKO19 (2kr), NNKO20 (2kr), NNKO21 (2kr)
NNKO17  A 16., a 17. és a 18. század irodalma (a humanizmustól a klasszikáig)/Deutsche Literatur des 16., 17. und 18. Jahrhunderts (vom Humanismus bis zur Klassik)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO1701 (2kr), NNKO1702 (2kr)
  NNKO1701  A 16., a 17. és a 18. század irodalma/Deutsche Lit. des 16., 17., 18. Jhs.
Felelős oktatója: Dr. Rainer Hillenbrand
   2k  
  NNKO1702  Német nyelvű irodalomtörténeti szem. 1/Deutschsprachige Literaturgeschichte 1
Felelős oktatója: Dr. Rainer Hillenbrand
   2k  
NNKO18  A 19. század német irodalma (a romantikától a realizmusig)/Deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts (von der Romantik bis zum Realismus)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO1801 (2kr), NNKO1802 (2kr)
  NNKO1801  A 19. század német irodalma/Deutsche Literatur des 19. Jhs.
Felelős oktatója: Dr. Rainer Hillenbrand
    2k 
  NNKO1802  Német nyelvű irodalomtörténeti szem. 2./Deutsschprachige Litaraturgeschichte 2
Felelős oktatója: Dr. Rainer Hillenbrand
    2k 
NNKO19  Irodalmi szövegek feldolgozása 1/Umgang mit literarischen Texten 1
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO1901 (2kr)
  NNKO1901  Szövegértés/Leseverständnis
Felelős oktatója: Hetyei Judit Dr.
     2k
NNKO20  A legjelentősebb kortárs alkotók és műveik/Die wichtigsten zeitgenössischen Autoren und ihre Werke
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO2001 (2kr)
  NNKO2001  A legjelentősebb kortárs alkotók és műveik/Die wichtigsten zeitgen. Autotoren
Felelős oktatója: Schauer Hilda Mária Dr.
     2k
NNKO21  Irodalmi műfajok/Literarische Gattungen
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO2101 (2kr)
  NNKO2101  Irodalmi műfajok/Literarische Gattungen
Felelős oktatója: Dr. Sata Lehel
 2k    
MK-10 Nyelvészeti ismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 14 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNKO23 (4kr), NNKO24 (4kr), NNKO25 (4kr), NNKO26 (2kr)
NNKO23  Morfológia/Morphologie
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO2301 (2kr), NNKO2302 (2kr)
  NNKO2301  Morfológia/Morphologie
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
  2k   
  NNKO2302  Morfológiai gyakorlatok/Morphologische Übungen
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
  2k   
NNKO24  Lexikológia/Lexikologie
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO2401 (2kr), NNKO2402 (2kr)
  NNKO2401  Lexikológia/Lexikologie
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
   2k  
  NNKO2402  Szókincsfejlesztési gyakorlatok/ Wortschatzvermittlung
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
   2k  
NNKO25  Szintaxis/Syntax
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO2501 (2kr), NNKO2502 (2kr)
  NNKO2501  Szintaxis/Syntax
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
    2k 
  NNKO2502  Mondattani gyakorlatok/Syntaktische Übungen
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
    2k 
NNKO26  Szövegnyelvészet /Textgrammatik
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO2601 (2kr)
  NNKO2601  Szövegnyelvészet 1/Textgrammatik 1
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
    2k 
MK-11 Nemzetiségi ismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 12 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNKO27 (2kr), NNKO28 (4kr), NNKO29 (2kr), NNKO30 (2kr), NNKO31 (2kr)
NNKO27  A magyarországi németek nyelvjárásai /Mundarten der Ungarndeutschen
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO2701 (2kr)
  NNKO2701  A magyarországi németek nyelvjárásai /Mundarten der Ungarndeutschen
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
  2k   
NNKO28  Magyarországi németek kultúrája/Kultur der Ungarndeutschen
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO2801 (2kr), NNKO2802 (2kr)
  NNKO2801  Magyarországi németek anyagi kultúrája/ Materielle Kultur der Ungarndeutschen
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
   2k  
  NNKO2802  Magyarországi németek szellemi kultúrája/Geistige Kultur der Ungarndeutschen
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
  2k   
NNKO29  Nyelvhasználat, identitás/Sprachgebrauch und Identität
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO2901 (2kr)
  NNKO2901  Nyelvhasználat, identitás/Sprachgebrauch und Identität
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
     2k
NNKO30  Magyarországi németek irodalma 1945 után/Literatur der Ungarndeutschen nach 1945
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO3001 (2kr)
  NNKO3001  Magyarországi németek irodalma 1945 után/Literatur der Ungarndeutschen nach 1945
Felelős oktatója: Szendi Zoltán Dr.
     2k
NNKO31  A Kárpát-medence németségének történelme és kultúrája / Geschichte und Kultur der Deutschen im Karpatenbecken
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO3101 (2kr)
  NNKO3101  A Kárpát-med. németségének tört. és kult./ Gesch. und Kultur der D-en im Karp.
Felelős oktatója: Kiszt Andrea
  2k   
MK-12 Kutatásmódszertani alapismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 2 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNKO33 (2kr)
NNKO33  Bevezetés a tudományos ismeretszerzés technikáiba/Einführung in die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNKO3301 (2kr)
  NNKO3301  Bev.a tud. ismeretszerzés techn./Einf. in die Techniken des wiss. Arbeitens
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
     2k
MK-13 Választható tárgyak
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 0 kredit
A következő tárgyakban gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a képzés 76 kreditébe: NNKO14 , NNKO15 , NNKO22 , NNKO32
NNKO14  Fordítási gyakorlatok /Übersetzung
  NNKO1401  Fordítási gyakorlatok /Übersetzung
Felelős oktatója: Lovász Ágnes Benáta
      
NNKO15  Prezentációs technikák/Präsentationstechniken
  NNKO1501  Prezentációs technikák/Präsentationstechniken
Felelős oktatója: Hetyei Judit Dr.
      
NNKO22  Irodalom és medialitás/Literatur und Medialität
  NNKO2201  Irodalom és medialitás/Literatur und Medialität
Felelős oktatója: Sándorfi Edina Dr.
      
NNKO32  Magyarországi németek médiája és intézményei/Medien und Institutionen der Ungarndeutschen
  NNKO3201  Magyarországi németek médiája és intézményei/Medien und Institutionen der Ungarn
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.