IDŐTERV
TORKONO01 - Osztatlan történelemtanár közös képzési rész
Ösvények:
  Osztatlan történelemtanár közös képzési rész
MK-1 Szakmai alapozó ismeretek
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 12 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): TNKO01 (3kr), TNKO02 (2kr), TNKO03 (4kr), TNKO04 (2kr), TNKO05 (1kr)
TNKO01  Bevezetés a történettudományba. A történeti megismerés sajátosságai
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO0101 (3kr)
  TNKO0101  Bevezetés a történettudományba. A történeti megismerés sajátosságai
Felelős oktatója: Fedeles Tamás Dr.
3k     
TNKO02  Közgyűjteményi és könyvtári alapismeretek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO0201 (2kr)
  TNKO0201  Közgyűjteményi és könyvtári alapismeretek
Felelős oktatója: Fedeles Tamás Dr.
2k     
TNKO03  Történeti földrajz-politikai földrajz
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO0301 (1kr), TNKO0302 (1kr), TNKO0303 (1kr), TNKO0304 (1kr)
  TNKO0301  Történeti földrajz-politikai földrajz I.
Felelős oktatója: Fischer Ferenc Dr.
1k     
  TNKO0302  Történeti földrajz-politikai földrajz II.
Felelős oktatója: Fischer Ferenc Dr.
 1k    
  TNKO0303  Történeti földrajz-politikai földrajz III.
Felelős oktatója: Fischer Ferenc Dr.
   1k  
  TNKO0304  Történeti földrajz-politikai földrajz IV.
Felelős oktatója: Fischer Ferenc Dr.
    1k 
TNKO04  A történelemtanítás története
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO0401 (2kr)
  TNKO0401  A történelemtanítás története
Felelős oktatója: Dr. Gőzsy Zoltán
     2k
TNKO05  Tanulmányút
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 1kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO0501 (1kr)
  TNKO0501  Tanulmányút
Felelős oktatója: Dr. Kiss Gergely Bálint
1k     
MK-2 Szakmai törzsanyag
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 63 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): TNKO06 (10kr), TNKO07 (6kr), TNKO08 (6kr), TNKO09 (6kr), TNKO10 (8kr), TNKO11 (8kr), TNKO12 (8kr), TNKO13 (7kr), TNKO14 (2kr), TNKO15 (2kr)
TNKO06  Őstörténet és ókortörténet
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO0601 (5kr), TNKO0602 (5kr)
  TNKO0601  Őstörténet és ókortörténet I.
Felelős oktatója: Vilmos László Dr.
5k     
  TNKO0602  Őstörténet és ókortörténet II.
Felelős oktatója: Vilmos László Dr.
 5k    
TNKO07  Egyetemes történelem a középkorban és koraújkorban
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO0701 (4kr), TNKO0702 (2kr)
  TNKO0701  Egyetemes történelem a középkorban és koraújkorban I.
Felelős oktatója: Dr. Sashalmi Endre
 4k    
  TNKO0702  Egyetemes történelem a középkorban és koraújkorban II.
Felelős oktatója: Dr. Sashalmi Endre
  2k   
TNKO08  Magyarország története a középkorban és a koraújkorban
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO0801 (2kr), TNKO0802 (4kr)
  TNKO0801  Magyarország története a középkorban és a koraújkorban I.
Felelős oktatója: Frankné Dr. Font Márta
 2k    
  TNKO0802  Magyarország története a középkorban és a koraújkorban II.
Felelős oktatója: Frankné Dr. Font Márta
  4k   
TNKO09  Egyetemes történelem az újkorban
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO0901 (2kr), TNKO0902 (4kr)
  TNKO0901  Egyetemes történelem az újkorban I.
Felelős oktatója: Hahner Péter Dr.
  2k   
  TNKO0902  Egyetemes történelem az újkorban II.
Felelős oktatója: Hahner Péter Dr.
   4k  
TNKO10  Magyarország története az újkorban
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO1001 (4kr), TNKO1002 (4kr)
  TNKO1001  Magyarország története az újkorban I.
Felelős oktatója: Nagy Marianna Dr.
  4k   
  TNKO1002  Magyarország története az újkorban II.
Felelős oktatója: Nagy Marianna Dr.
   4k  
TNKO11  Egyetemes történelem a 20. században
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO1101 (4kr), TNKO1102 (4kr)
  TNKO1101  Egyetemes történelem a 20. században I.
Felelős oktatója: Fischer Ferenc Dr.
    4k 
  TNKO1102  Egyetemes történelem a 20. században II.
Felelős oktatója: Fischer Ferenc Dr.
     4k
TNKO12  Magyarország története a 20. században
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO1201 (4kr), TNKO1202 (4kr)
  TNKO1201  Magyarország története a 20. században I.
Felelős oktatója: Gyarmati György Dr.
    4k 
  TNKO1202  Magyarország története a 20. században II.
Felelős oktatója: Gyarmati György Dr.
     4k
TNKO13  A Kárpát-medence népei és vallásai
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 7kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO1301 (1kr), TNKO1302 (2kr), TNKO1303 (2kr), TNKO1304 (2kr)
  TNKO1301  A Kárpát-medence népei és vallásai I.
Felelős oktatója: Nagy Marianna Dr.
1k     
  TNKO1302  A Kárpát-medence népei és vallásai II.
Felelős oktatója: Nagy Marianna Dr.
  2k   
  TNKO1303  A Kárpát-medence népei és vallásai III.
Felelős oktatója: Nagy Marianna Dr.
   2k  
  TNKO1304  A Kárpát-medence népei és vallásai IV.
Felelős oktatója: Nagy Marianna Dr.
    2k 
TNKO14  Pénzügyi és gazdasági alapismeretek történelemtanároknak
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO1401 (2kr)
  TNKO1401  Pénzügyi és gazdasági alapismeretek történelemtanároknak
Felelős oktatója: Nagy Marianna Dr.
    2k 
TNKO15  Állampolgári alapismeretek és a társadalmi együttélés formái
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): TNKO1501 (2kr)
  TNKO1501  Állampolgári alapismeretek és a társadalmi együttélés formái
Felelős oktatója: Bánkuti Gábor Dr.
     2k
MK-3 Szabadon választható tárgyak
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 1 kredit
Ezen tárgyakból kell gyűjteni 1 kreditet: MSNM01 , MSNM02 , MSNM03 , MSNM04 , MSNM05 , MSNM06 , MSNM07 , MSNM08 , MSNM09 , MSNM10 , MSNM11 , MSNM12 , MSNM13 , MSNM14 , MSNM15 , MSNM16 , MSNM17 , MSNM18 , MSNM19 , MSNM20 , MSNM21 , MSNM22
MSNM01  Anglisztika/angol nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM0101  Anglisztika mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0102  Angol nyelv és kultúra tanár mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM02  Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM0201  Esztétika mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM03  Francia nyelv, irodalom és kultúra/francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM0301  Francia nyelv, irodalaom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0302  Francia nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM04  Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM0401  Fillozófia mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM05  Horvát nyelv és irodalom/horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
  MSNM0501  Horvát nyelv és irodalom mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0502  Horvát és nemz. horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tá  
MSNM06  Klasszika-filológia/latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai
  MSNM0601  Klasszika-filológia mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0602  Latin nyelv és kult. tanára mesterképzési szak vál. tárgyai  
MSNM07  Kommunikáció és médiatududomány/média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak választható tárgyai
  MSNM0701  Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0702  Média-, mozgókép és kommunikációtanár mesterkpzési szak választható tárgyaqai  
MSNM08  Magyar nyelv és irodalom/magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM0801  Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0802  Magyartanár mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM09  Német nyelv, irodalom és kultúra/német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM0901  Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM0902  Német nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM10  Német nemz. nyelv és irodalom/német nemz. nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1001  Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM1002  Német nemzetiségi nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM11  Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1101  Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM12  Néprajz/hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1201  Néprajz mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM1202  Hon- és népismerettanár mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM13  Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1301  Neveléstudományi mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM14  Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1401  Politikatudományi mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM15  Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1501  Pszichológia mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM16  Régészet mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1601  Régészet mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM17  Romológia/romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tanára) mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1701  Romológia mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM1702  Romológiatanár (romani/beás nyelv és kultúra tan.) mesterképzési szak vál. t.  
MSNM18  Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya
  MSNM1801  Szociális munka mesterképzési szak választható tárgya  
MSNM19  Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM1901  Szociálpolitika mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM20  Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM2001  Szociológia mesterképzési szak választható tárgyai  
MSNM21  Történelem/történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképzési szak választható tárgyai
  MSNM2101  Történelem mesterképzési szak választható tárgyai  
  MSNM2102  Történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképz szak választható tárgyai  
MSNM22  Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai
  MSNM2201  Olasz nyelv és irodalom tanára szak választható tárgyai