ROMPSST1/15-16-1 - Időterv
IDŐTERV
ROMPSST1/15-16-1 - Roma társadalomismereti szakterületen ped. szakvizsgára felk. szakir.tk. szak
Ösvények:
  Roma társadalomismereti szakterületen pedagógus- szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
MK-1 Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 7 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ROMP01 (4kr), ROMP02 (3kr)
ROMP01  Közigazgatási vezetési ismeretek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP0101 (4kr)
  ROMP0101  Közigazgatási vezetési ismeretek
Felelős oktatója: Dr. Vadál Ildikó
4k   
ROMP02  Európai integráció
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP0201 (3kr)
  ROMP0201  Európai integráció
Felelős oktatója: Laczkóné Dr.Tuka Ágnes
3k   
MK-2 A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 7 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ROMP03 (3kr), ROMP04 (4kr)
ROMP03  Az iskolai szervezet és fejlesztése (Innováció és szervezetfejlesztés; )
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP0301 (3kr)
  ROMP0301  Az iskolai szervezet és fejlesztése (Innováció és szervezetfejlesztés; )
Felelős oktatója: Turi Katalin
3k   
ROMP04  Intézmény és környezete
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP0401 (4kr)
  ROMP0401  Intézmény és környezete
Felelős oktatója: Kákai László Dr.
4k   
MK-3 A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 12 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ROMP05 (4kr), ROMP06 (4kr), ROMP07 (4kr)
ROMP05  Mérés, értékelés a köznevelésben és az iskolában
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP0501 (4kr)
  ROMP0501  Mérés, értékelés a köznevelésben és az iskolában
Felelős oktatója: Dr. Huszár Zsuzsanna
 4k  
ROMP06  Minőségbiztosítási rendszerek és módszerek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP0601 (4kr)
  ROMP0601  Minőségbiztosítási rendszerek és módszerek
Felelős oktatója: Dr. Mrázik Julianna
 4k  
ROMP07  Tanulási folyamatok tervezése, szervezése, értékelése
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP0701 (4kr)
  ROMP0701  Tanulási folyamatok tervezése, szervezése, értékelése
Felelős oktatója: Dr. Bárdossy Ildikó
4k   
MK-4 A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 9 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ROMP08 (3kr), ROMP09 (3kr), ROMP10 (3kr)
ROMP08  A pedagógus szerepei és munkatevékenységei
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP0801 (3kr)
  ROMP0801  A pedagógus szerepei és munkatevékenységei
Felelős oktatója: Adonyiné Gábori Mária Dr.
 3k  
ROMP09  Szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP0901 (3kr)
  ROMP0901  Szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban
Felelős oktatója: Tóthné Dr. Dudás Margit
3k   
ROMP10  A pedagógusok mentálhigiénéje
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP1001 (3kr)
  ROMP1001  A pedagógusok mentálhigiénéje
Felelős oktatója: Révész György Dr.
 3k  
MK-5 Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek,
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 20 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ROMP11 (5kr), ROMP12 (5kr), ROMP13 (5kr), ROMP14 (5kr)
ROMP11  A pszichés fejlődés zavarai
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP1101 (5kr)
  ROMP1101  A pszichés fejlődés zavarai
Felelős oktatója: Dr. Gyuris Petra
5k   
ROMP12  Iskola és társadalom
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP1201 (5kr)
  ROMP1201  Iskola és társadalom
Felelős oktatója: Dr. Varga Aranka
 5k  
ROMP13  Pedagógiai eszközök heterogén tanulói csoportban (SNI)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP1301 (5kr)
  ROMP1301  Pedagógiai eszközök heterogén tanulói csoportban (SNI)
Felelős oktatója: Dr. Varga Aranka
 5k  
ROMP14  Iskolai mentálhigiéné
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP1401 (5kr)
  ROMP1401  Iskolai mentálhigiéné
Felelős oktatója: Révész György Dr.
 5k  
MK-6 Szigorlat
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 0 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ROMP15
ROMP15  Szigorlat
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 0kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP1501 (0kr)
  ROMP1501  Szigorlat
Felelős oktatója: Dr. Bárdossy Ildikó
    
MK-7 Társadalom és művészeti ismeretek
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 15 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ROMP16 (5kr), ROMP17 (5kr), ROMP18 (5kr)
ROMP16  Területi társadalmi ismeretek különös tekintettel a cigány, roma közösségekre
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP1601 (5kr)
  ROMP1601  Területi társadalmi ismeretek különös tekintettel a cigány, roma közösségekre
Felelős oktatója: Cserti Csapó Tibor Dr.
  5k 
ROMP17  Komparatív romológia kutatás: nyelvi, történeti és kultúrantroplógiai megközelítés
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP1701 (5kr)
  ROMP1701  Komparatív romológia kutatás: nyelvi, történeti és kultúrantroplógiai megközelít
Felelős oktatója: Dr. Orsós Anna
  5k 
ROMP18  A cigány népismeret az oktatásban - jogszabályi keretek és tartalom
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP1801 (5kr)
  ROMP1801  A cigány népismeret az oktatásban - jogszabályi keretek és tartalom
Felelős oktatója: Dr. Orsós Anna
   5k
MK-8 Pedagógia
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 10 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ROMP19 (5kr), ROMP20 (5kr)
ROMP19  Hatékony tanulásszervezés heterogén tanulói közegben
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP1901 (5kr)
  ROMP1901  Hatékony tanulásszervezés heterogén tanulói közegben
Felelős oktatója: Dr. Varga Aranka
   5k
ROMP20  Multimédiás és nyomtatott tananyagok a cigány népismeret című tantárgy oktatásában
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP2001 (5kr)
  ROMP2001  Multimédiás és nyomtatott tananyagok a cigány népismeret című tantárgy oktatásáb
Felelős oktatója: Trendl Fanni
   5k
MK-9 A cigány népcsoportra vonatkozó ismeretek
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 20 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ROMP21 (4kr), ROMP22 (4kr), ROMP23 (4kr), ROMP24 (3kr), ROMP25 (5kr)
ROMP21  A műalkotás mint (ön)reprezentációs stratégia - romák, cigányok és a kortárs művészeti ágak
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP2101 (4kr)
  ROMP2101  A műalkotás mint (ön)reprezentációs stratégia - romák, cigányok és a kortárs műv
Felelős oktatója: Dr. Beck Zoltán
  4k 
ROMP22  A magyarországi cigány, roma közösségek kultúrája
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP2201 (4kr)
  ROMP2201  A magyarországi cigány, roma közösségek kultúrája
Felelős oktatója: Dr. Lakatos Szilvia
  4k 
ROMP23  Multikulturális társadalom, interkulturális nevelés
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP2301 (4kr)
  ROMP2301  Multikulturális társadalom, interkulturális nevelés
Felelős oktatója: Andl Helga
  4k 
ROMP24  Cigányok, romák Európában
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP2401 (3kr)
  ROMP2401  Cigányok, romák Európában
Felelős oktatója: Cserti Csapó Tibor Dr.
   3k
ROMP25  Bevezetés a szociálpolitikába
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP2501 (5kr)
  ROMP2501  Bevezetés a szociálpolitikába
Felelős oktatója: Dr. Lakatos Szilvia
  5k 
MK-10 Gyakorlat
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 10 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ROMP26 (10kr)
ROMP26  Gyakorlat
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP2601 (10kr)
  ROMP2601  Gyakorlat 1.
Felelős oktatója: Dr. Varga Aranka
   10k
MK-11 Szakdolgozat
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 10 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): ROMP27 (10kr)
ROMP27  Szakdolgozat
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): ROMP2701 (10kr)
  ROMP2701  Szakdolgozat    10k