IDŐTERV
SZOIDNST1 - Szaktárgyak oktatása idegen nyelven szakir. továbbképzési szak
Ösvények:
  Szaktárgyak oktatása idegen (német) / (német) nemzetiségi nyelven szakirányú tov
MK-1 Alapozó ismeretek
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 12 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): SOIN01 (4kr), SOIN02 (4kr), SOIN03 (4kr)
SOIN01  Rendszernyelvészeti áttekintés
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN0101 (4kr)
  SOIN0101  Rendszernyelvészeti áttekintés
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
4k   
SOIN02  Alkalmazott nyelvészet I: Kontrasztív nyelvészet az oktatásban
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN0201 (4kr)
  SOIN0201  Alkalmazott nyelvészet I: Kontrasztív nyelvészet az oktatásban
Felelős oktatója: Molnár Krisztina Dr.
 4k  
SOIN03  Alkalmazott nyelvészet II:Interkulturalitás és többnyelvűség
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN0301 (4kr)
  SOIN0301  Alkalmazott nyelvészet II:Interkulturalitás és többnyelvűség
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
  4k 
MK-2 Szakmai ismeretek
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 60 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): SOIN04 (4kr), SOIN05 (10kr), SOIN06 (6kr), SOIN07 (6kr), SOIN08 (5kr), SOIN09 (5kr), SOIN10 (5kr), SOIN11 (5kr), SOIN12 (10kr), SOIN13 (4kr)
SOIN04  Bevezetés a német nyelv tanításának elméleti és gyakorlati kérdéseibe
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN0401 (4kr)
  SOIN0401  Bevezetés a német nyelv tanításának elméleti és gyakorlati kérdéseibe
Felelős oktatója: Reder Anna Dr.
4k   
SOIN05  A német nyelvű szaktárgyi oktatás metodikája és didaktikája (DFU) I., II.
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN0501 (5kr), SOIN0502 (5kr)
  SOIN0501  A német nyelvű szaktárgyi oktatás metodikája és didaktikája (DFU) I. 5k   
  SOIN0502  A német nyelvű szaktárgyi oktatás metodikája és didaktikája (DFU) II.  5k  
SOIN06  Tanóravezetés német nyelven (Unterrichtssprache)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN0601 (6kr)
  SOIN0601  Tanóravezetés német nyelven (Unterrichtssprache) 6k   
SOIN07  Operátorok a német kéttannyelvű szaktárgyi oktatásban (Operatoren im DFU)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN0701 (6kr)
  SOIN0701  Operátorok a német kéttannyelvű szaktárgyi oktatásban (Operatoren im DFU) 6k   
SOIN08  Nyelvi és szaknyelvi (tovább-) képzés
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN0801 (5kr)
  SOIN0801  Nyelvi és szaknyelvi (tovább-) képzés
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
5k   
SOIN09  Tantárgy-specifikus szaknyelvi ismeretek (Fachsprache der einzelnen DFU-Fächer)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN0901 (5kr)
  SOIN0901  Tantárgy-specifikus szaknyelvi ismeretek (Fachsprache der einzelnen DFU-Fächer)  5k  
SOIN10  Kompetenciaorientált tananyagok fejlesztése (Erstellung von kompetenzorientierten Lehrmaterialien für die einzelnen DFU-Fächer)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN1001 (5kr)
  SOIN1001  Kompetenciaorientált tananyagok fejlesztése (Erstellung von kompetenzorientierte    5k
SOIN11  A tanulók nyelvi kompetenciájának fejlesztése (Förderung der sprachlichen Kompetenzen der Schüler)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN1101 (5kr)
  SOIN1101  A tanulók nyelvi kompetenciájának fejlesztése (Förderung der sprachlichen Kompet  5k  
SOIN12  Tantárgyspecifikus módszerek a DFU-oktatásban I., II.
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN1201 (5kr), SOIN1202 (5kr)
  SOIN1201  Tantárgyspecifikus módszerek a DFU-oktatásban I.   5k 
  SOIN1202  Tantárgyspecifikus módszerek a DFU-oktatásban II.   5k 
SOIN13  A DFU módszertani eszköztárának alkalmazási lehetőségei (Einsatzmöglichkeiten der methodischen Werkzeugkasten in den einzelnen DFU-Fächern)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN1301 (4kr)
  SOIN1301  A DFU módszertani eszköztárának alkalmazási lehetőségei (Einsatzmöglichkeiten de  4k  
MK-3 Háttérismeretek és kiegészítő ismeretek:
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 24 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): SOIN14 (4kr), SOIN15 (4kr), SOIN16 (4kr), SOIN18 (4kr), SOIN19 (4kr), SOIN20 (4kr)
SOIN14  Német nyelvi variánsok a német nyelv oktatásában
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN1401 (4kr)
  SOIN1401  Német nyelvi variánsok a német nyelv oktatásában
Felelős oktatója: Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet Dr.
4k   
SOIN15  Szakszövegek és tantárgy-specifikus feladatok fordítása, feldolgozása (Übersetzung von Sachtexten und fachspezifischen Aufgaben)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN1501 (4kr)
  SOIN1501  Szakszövegek és tantárgy-specifikus feladatok fordítása, feldolgozása (Übersetzu   4k 
SOIN16  Kompetenciaalapú helyi tantervek és tanmenetek készítése adott DFU – szaktantárgyhoz (Entwicklung von kompetenzorientierten lokalen Lehrplänen und Lehrstoffverteilungsplänen anhand der Rahmenlehrpläne)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN1601 (4kr)
  SOIN1601  Kompetenciaalapú helyi tantervek és tanmenetek készítése adott DFU – szaktantárg   4k 
SOIN18  Teljesítménymérés és értékelés ((Leistungsmessung und Leistungsbewertung)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN1801 (4kr)
  SOIN1801  Teljesítménymérés és értékelés ((Leistungsmessung und Leistungsbewertung)    4k
SOIN19  Digitális médiumok használata a kéttannyelvű oktatásban ( Einsatz von digitalen Medien im Unterricht)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN1901 (4kr)
  SOIN1901  Digitális médiumok használata a kéttannyelvű oktatásban ( Einsatz von digitalen   4k 
SOIN20  Tananyagfejlesztés a digitális média segítségével (Erstellung von Lehrmaterialien mit Hilfe der digitalen Medien)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN2001 (4kr)
  SOIN2001  Tananyagfejlesztés a digitális média segítségével (Erstellung von Lehrmaterialie   4k 
MK-4 Tanítási gyakorlat
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 5 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): SOIN21 (5kr)
SOIN21  Tanítási gyakorlat
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN2101 (5kr)
  SOIN2101  Tanítási gyakorlat    5k
MK-5 Komplex szaktárgyi/idegen nyelvi vizsga
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 5 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): SOIN22 (5kr)
SOIN22  Komplex szaktárgyi/idegen nyelvi vizsga
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN2201 (5kr)
  SOIN2201  Komplex szaktárgyi/idegen nyelvi vizsga    5k
MK-6 Szakdolgozati tárgyak
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 14 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): SOIN17 (4kr), SOIN23 (10kr)
SOIN17  Szakdolgozati szeminárium (Fachseminar)
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN1701 (4kr)
  SOIN1701  Szakdolgozati szeminárium (Fachseminar)   4k 
SOIN23  Szakdolgozat
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): SOIN2301 (10kr)
  SOIN2301  Szakdolgozat    10k