IDŐTERV
NNMPALM150.40.1 - NÉMETTANÁR / NÉMET-ÉS NEMZETISÉGINÉMET-TANÁR
Ösvények:
  NÉMETTANÁR / NÉMET-ÉS NEMZETISÉGINÉMET-TANÁR
MK-1 Szakmai törzsanyag
1 2 3 4 5
A mérföldkőben gyűjtendő: 25 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NMPL01 (10kr), NNPL01 (15kr)
NMPL01  Alapozó tárgyak
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NMPL0101 (2kr), NMPL0102 (3kr), NMPL0103 (2kr), NMPL0104 (3kr)
  NMPL0101  A német nyelv története
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
2k    
  NMPL0102  Szövegnyelvészet
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
3k    
  NMPL0103  A német irodalom egy korszakának bemutatása
Felelős oktatója: Dr. Rainer Hillenbrand
  2k  
  NMPL0104  Irodalmi műnemek és műfajok modern elméleti megközelítésben
Felelős oktatója: Dr. Sata Lehel
3k    
NNPL01  Szakmai törzsanyag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 15kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNPL0101 (2kr), NNPL0102 (2kr), NNPL0103 (2kr), NNPL0104 (3kr), NNPL0105 (3kr), NNPL0106 (0kr), NNPL0107 (0kr), NNPL0108 (3kr), NNPL0109 (0kr)
  NNPL0101  Német nyelvi variánsok a német nyelv oktatásában
Felelős oktatója: Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet Dr.
  2k  
  NNPL0102  A német-magyar nyelvi kontaktus hatásai
Felelős oktatója: Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet Dr.
  2k  
  NNPL0103  Kontrasztív nyelvészet az oktatásban
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
  2k  
  NNPL0104  Komparatisztikai elemzések Interkulturális irodalomértelmezés
Felelős oktatója: Szendi Zoltán Dr.
 3k   
  NNPL0105  Nyelv – kultúra – társadalom
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
 3k   
  NNPL0106  Német nyelvészet szigorlat      
  NNPL0107  Német irodalom és kultúra szigorlat      
  NNPL0108  Tanítási gyakorlat
Felelős oktatója: Reder Anna Dr.
   3k 
  NNPL0109  Zárószigorlat      
MK-2 Differenciált törzstárgyak
1 2 3 4 5
A mérföldkőben gyűjtendő: 15 kredit
Ezen kötelezően választandó képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: NMDSALM1 (15kr), NNDSALM1 (15kr)
MK-4 Pedagógia pszichológia modul és szakmai gyakorlat
1 2 3 4 5
A mérföldkőben gyűjtendő: 70 kredit
Kötelezően teljesítendő képzési program(ok): TANTALM150.40.1 (70kr)
MK-3 Második közismereti tanári szak szakterületi ismeretei
1 2 3 4 5
A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
Ezen kötelezően választandó képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: ANGMALM150.40.1 (40kr), FILMALM150.40.1 (40kr), FRAMALM150.40.1 (40kr), HNZMALM150.40.1 (40kr), HONMALM150.40.1 (40kr), HRVMALM150.40.1 (40kr), MAGMALM150.40.1 (40kr), MOZMALM150.40.1 (40kr), OLAMALM150.40.1 (40kr), OROMALM150.40.1 (40kr), PEDMALM150.40.1 (40kr), ROBMALM150.40.1 (40kr), RORMALM150.40.1 (40kr), TAFMALM150.40.1 (40kr), TORMALM150.40.1 (40kr), v-ML-TFOL5.50.40 (50kr), v-ML-TMAT5.40.40 (40kr), v-ML-TTES5.40.40 (40kr)