IDŐTERV
NMDSALM60.2 - Némettanár szakirány
Ösvények:
  Némettanár szakirány
MK-1 Szakmai törzsanyag
1 2
A mérföldkőben gyűjtendő: 15 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NMDL01 (8kr), NMDL02 (7kr)
NMDL01  Differenciált ismeretek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NMDL0101 (3kr), NMDL0102 (2kr), NMDL0103 (3kr)
  NMDL0101  Médiaismeretek 3k 
  NMDL0102  Irányzatok és stílusok az egyetemes és a német nyelvű kultúrában 2k 
  NMDL0103  A kortárs német nyelvű kultúra reprezentatív művei 3k 
NMDL02  Szakmódszertan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 7kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NMDL0201 (1kr), NMDL0202 (3kr), NMDL0203 (3kr)
  NMDL0201  Bevezetés a német nyelv tanításának elméleti és gyakorlati kérdéseibe 1k 
  NMDL0202  A német nyelv tanulásának és tanításának módszertana 3k 
  NMDL0203  Osztálytermi eljárások  3k