IDŐTERV
NNMMALM150.40.1 - NÉMET-ÉS NEMZETISÉGINÉMET-TANÁR
Ösvények:
  NEMZETISÉGINÉMETTANÁR SZAKIRÁNY
MK-1 Szakmai törzsanyag
1 2 3 4 5
A mérföldkőben gyűjtendő: 25 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NMPL01 (10kr), NNPL01 (15kr)
NMPL01  Alapozó tárgyak
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NMPL0101 (2kr), NMPL0102 (3kr), NMPL0103 (2kr), NMPL0104 (3kr)
  NMPL0101  A német nyelv története
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
2k    
  NMPL0102  Szövegnyelvészet
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
3k    
  NMPL0103  A német irodalom egy korszakának bemutatása
Felelős oktatója: Dr. Rainer Hillenbrand
  2k  
  NMPL0104  Irodalmi műnemek és műfajok modern elméleti megközelítésben
Felelős oktatója: Dr. Sata Lehel
3k    
NNPL01  Szakmai törzsanyag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 15kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNPL0101 (2kr), NNPL0102 (2kr), NNPL0103 (2kr), NNPL0104 (3kr), NNPL0105 (3kr), NNPL0106 (0kr), NNPL0107 (0kr), NNPL0108 (3kr), NNPL0109 (0kr)
  NNPL0101  Német nyelvi variánsok a német nyelv oktatásában
Felelős oktatója: Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet Dr.
  2k  
  NNPL0102  A német-magyar nyelvi kontaktus hatásai
Felelős oktatója: Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet Dr.
  2k  
  NNPL0103  Kontrasztív nyelvészet az oktatásban
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
  2k  
  NNPL0104  Komparatisztikai elemzések Interkulturális irodalomértelmezés
Felelős oktatója: Szendi Zoltán Dr.
 3k   
  NNPL0105  Nyelv – kultúra – társadalom
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
 3k   
  NNPL0106  Német nyelvészet szigorlat      
  NNPL0107  Német irodalom és kultúra szigorlat      
  NNPL0108  Tanítási gyakorlat
Felelős oktatója: Reder Anna Dr.
   3k 
  NNPL0109  Zárószigorlat      
MK-3 Nemzetiséginémettanár szakirány
1 2 3 4 5
A mérföldkőben gyűjtendő: 15 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNDL01 (8kr), NNDL02 (7kr)
NNDL01  Differenciált modul
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNDL0101 (3kr), NNDL0102 (2kr), NNDL0103 (3kr)
  NNDL0101  A mo-i németek története, tárgyi és szellemi kultúrája az oktatásban forráselemz
Felelős oktatója: Dr. Gerhard-Dieter Seewann
 3k   
  NNDL0102  Közép- és délkelet-európai német nyelvű irodalom
Felelős oktatója: Szendi Zoltán Dr.
   2k 
  NNDL0103  Projektmunka: Dialektológia
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
 3k   
NNDL02  Szakmódszertan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 7kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNDL0201 (1kr), NNDL0202 (3kr), NNDL0203 (3kr)
  NNDL0201  Bevezetés a nemzetiségi német nyelv tanításának elméleti és gyakorlati kérdéseib
Felelős oktatója: Reder Anna Dr.
  1k  
  NNDL0202  A nemzetiségi német nyelv tanulásának és tanításának módszertana
Felelős oktatója: Reder Anna Dr.
   3k 
  NNDL0203  Osztálytermi eljárások
Felelős oktatója: Reder Anna Dr.
   3k