IDŐTERV
NEMMALM150.40.1 - Némettanár mesterképzési szak
Ösvények:
  Némettanár mesterképzési szak
MK-1 Alapozó tárgyak
1 2 3 4 5
A mérföldkőben gyűjtendő: 10 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NMPL01 (10kr)
NMPL01  Alapozó tárgyak
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NMPL0101 (2kr), NMPL0102 (3kr), NMPL0103 (2kr), NMPL0104 (3kr)
  NMPL0101  A német nyelv története
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
2k    
  NMPL0102  Szövegnyelvészet
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
3k    
  NMPL0103  A német irodalom egy korszakának bemutatása
Felelős oktatója: Dr. Rainer Hillenbrand
  2k  
  NMPL0104  Irodalmi műnemek és műfajok modern elméleti megközelítésben
Felelős oktatója: Dr. Sata Lehel
3k    
MK-2 Szakmai törzsanyag
1 2 3 4 5
A mérföldkőben gyűjtendő: 15 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNPL01 (15kr)
NNPL01  Szakmai törzsanyag
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 15kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNPL0101 (2kr), NNPL0102 (2kr), NNPL0103 (2kr), NNPL0104 (3kr), NNPL0105 (3kr), NNPL0106 (0kr), NNPL0107 (0kr), NNPL0108 (3kr), NNPL0109 (0kr)
  NNPL0101  Német nyelvi variánsok a német nyelv oktatásában
Felelős oktatója: Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet Dr.
  2k  
  NNPL0102  A német-magyar nyelvi kontaktus hatásai
Felelős oktatója: Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet Dr.
  2k  
  NNPL0103  Kontrasztív nyelvészet az oktatásban
Felelős oktatója: Dr. Peter Canisius
  2k  
  NNPL0104  Komparatisztikai elemzések Interkulturális irodalomértelmezés
Felelős oktatója: Szendi Zoltán Dr.
 3k   
  NNPL0105  Nyelv – kultúra – társadalom
Felelős oktatója: Gerner Zsuzsanna Dr.
 3k   
  NNPL0106  Német nyelvészet szigorlat      
  NNPL0107  Német irodalom és kultúra szigorlat      
  NNPL0108  Tanítási gyakorlat
Felelős oktatója: Reder Anna Dr.
   3k 
  NNPL0109  Zárószigorlat      
MK-3 Némettanár szakirány
1 2 3 4 5
A mérföldkőben gyűjtendő: 15 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NMDL01 (8kr), NMDL02 (7kr)
NMDL01  Differenciált ismeretek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NMDL0101 (3kr), NMDL0102 (2kr), NMDL0103 (3kr)
  NMDL0101  Médiaismeretek  3k   
  NMDL0102  Irányzatok és stílusok az egyetemes és a német nyelvű kultúrában    2k 
  NMDL0103  A kortárs német nyelvű kultúra reprezentatív művei  3k   
NMDL02  Szakmódszertan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 7kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NMDL0201 (1kr), NMDL0202 (3kr), NMDL0203 (3kr)
  NMDL0201  Bevezetés a német nyelv tanításának elméleti és gyakorlati kérdéseibe   1k  
  NMDL0202  A német nyelv tanulásának és tanításának módszertana    3k 
  NMDL0203  Osztálytermi eljárások    3k