NNMPALM90.3.UP.1 - Időterv
IDŐTERV
NNMPALM90.3.UP.1 - NÉMETTANÁR / NÉMET-ÉS NEMZETISÉGINÉMET-TANÁR
Ösvények:
  NÉMETTANÁR / NÉMET-ÉS NEMZETISÉGINÉMET-TANÁR
MK-1 Szakmai alapozó tárgyak
1 2 3
A mérföldkőben gyűjtendő: 25 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NNUL01 (10kr), NNUL02 (12kr), NNUL03 (3kr)
NNUL01  Alapozó tárgyak
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNUL0101 (2kr), NNUL0102 (3kr), NNUL0103 (3kr), NNUL0104 (2kr)
  NNUL0101  A német nyelv története 2k  
  NNUL0102  Szövegnyelvészet 3k  
  NNUL0103  Irodalmi műnemek és műfajok modern elméleti megközelítésben 3k  
  NNUL0104  A német irodalom egy korszakának bemutatása 2k  
NNUL02  Szakmai törzstárgyak
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 12kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNUL0201 (2kr), NNUL0202 (2kr), NNUL0203 (2kr), NNUL0204 (3kr), NNUL0205 (3kr), NNUL0206 (0kr), NNUL0207 (0kr), NNUL0208 (0kr)
  NNUL0201  Német nyelvi variánsok a német nyelv oktatásában 2k  
  NNUL0202  A német-magyar nyelvi kontaktus hatásai 2k  
  NNUL0203  Kontrasztív nyelvészet az oktatásban 2k  
  NNUL0204  Komparatisztikai elemzések Interkulturális irodalomértelmezés  3k 
  NNUL0205  Nyelv – kultúra – társadalom  3k 
  NNUL0206  Német nyelvészet szigorlat    
  NNUL0207  Német irodalom és kultúra szigorlat    
  NNUL0208  Záróvizsga    
NNUL03  Tanítási gyakorlat
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NNUL0301 (3kr)
  NNUL0301  Tanítási gyakorlat   3k
MK-2 Differenciált szakmai tárgyak
1 2 3
A mérföldkőben gyűjtendő: 25 kredit
Ezen kötelezően választandó képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: NEDPALM1 (25kr), NZDPALM1 (25kr)
MK-3 Pedagógia pszichológia modul és szakmai gyakorlat
1 2 3
A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
Kötelezően teljesítendő képzési program(ok): TANTALM90.3.UP.1 (40kr)