NEDPALM1 - Időterv
IDŐTERV
NEDPALM1 - Némettanári diszciplináris modul(50.3)
Ösvények:
  Némettanári diszciplináris modul(50.3)
MK-1 Némettanári diszciplináris modul(50.3)
1 2 3
A mérföldkőben gyűjtendő: 25 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NEDL01 (10kr), NEDL02 (8kr), NEDL03 (7kr)
NEDL01  Differenciált szakmai ismeretek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NEDL0101 (2kr), NEDL0102 (3kr), NEDL0103 (3kr), NEDL0104 (2kr)
  NEDL0101  Rendszernyelvészeti áttekintés 2k  
  NEDL0102  A mai német nyelv lexikológiai és morfoszintaktikai sajátosságai 3k  
  NEDL0103  Irodalomtörténeti elemzések  3k 
  NEDL0104  A kultúratudomány újabb elméletei – áttekintés  2k 
NEDL02  Differenciált törzstárgyak
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NEDL0201 (3kr), NEDL0202 (2kr), NEDL0203 (3kr)
  NEDL0201  Kontrasztív nyelvészet az oktatásban  3k 
  NEDL0202  Irányzatok és stílusok az egyetemes és a német nyelvű kultúrában  2k 
  NEDL0203  Differenciált törzstárgyakA kortárs német nyelvű kultúra reprezentatív művei  3k 
NEDL03  Szakmódszertan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 7kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): NEDL0301 (1kr), NEDL0302 (3kr), NEDL0303 (3kr)
  NEDL0301  Bevezetés a német nyelv tanításának elméleti és gyakorlati kérdéseibe 1k  
  NEDL0302  A német nyelv tanulásának és tanításának módszertana 3k  
  NEDL0303  Osztálytermi eljárások  3k