Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szakdolgozat, záróvizsga

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Tisztelt Végzős Hallgatók!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2019/2020. tanév őszi szemeszterében a szakdolgozat leadás, valamint a záróvizsgára történő jelentkezés határideje: 2019. október 25. (péntek). Azon hallgatók számára, akik már korábbi félév során leadták szakdolgozatukat és rendelkeznek érvényes bírálattal a záróvizsgára jelentkezés határideje szintén 2019. október 25. (péntek).

 

Tanári MA képzésben (nappali és levelező tagozaton):

 • A tanári MA képzés végzős hallgatóinak a témabejelentő lap leadási határideje és a tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben), 2019. október 25.
 • A tanári MA képzésben a tanári szakdolgozat (tanulmány és portfólió) leadási, valamint a tanári záróvizsga jelentkezési határideje (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2019.november 29. Felhívom figyelmüket, hogy a témabejelentő nyomtatvány leadása a záróvizsga feltétele a 2019/2020. tanév őszi szemeszteréhez tartozó, januári tanári záróvizsga időszakban.

 

Osztatlan szakpáros képzésben (nappali tagozaton):

 • Az osztatlan szakpáros képzés végzős hallgatóinak a záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben): 2019. október 25.
 • Az osztatlan szakpáros képzésben a diszciplináris szakdolgozat leadásának (amennyiben a BTK valamely képzésén záróvizsgázik), valamint a záróvizsgára történő jelentkezés határideje (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2019. október 25.
 • Az osztatlan szakpáros képzésben a tanári portfólió leadási határideje (Tanulmányi Osztályon): 2019. december 16.

 

Rövid ciklusú képzésben (levelező tagozaton):

 • A rövid ciklusú levelező képzés végzős hallgatóinak záróvizsga előjelentkezési határideje: 2019. október 25.
 • A rövid ciklusú levelező képzésben a tanári portfólió leadási határideje és záróvizsgára történő jelentkezés (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2019. december 16.

A szakdolgozatot két példányban szükséges leadniuk a megadott határidőig a Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási idejében. A postán érkező dolgozatok esetében a postai feladás dátuma nem lehet későbbi a leadási határidő dátumánál. A záróvizsgára történő jelentkezéshez szükséges, hogy legkésőbb a dolgozat leadásával egy időben benyújtsák a témabejelentő űrlapot, a záróvizsgára történő jelentkezés űrlapját, valamint az oklevél adatlapot is. A szükséges nyomtatványokat a Kar honlapján érhetik el (https://btk.pte.hu/urlapok). Felhívjuk figyelmüket, hogy jelentkezéshez a képzési formájuknak megfelelő (BA, MA, Osztatlan tanári) űrlapot használják!

Értesítjük Önöket, hogy a Kari Tanács határozata értelmében, a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterétől a diplomamunkához csatolni kell az úgynevezett Plágium nyilatkozatot is, amelyet megtalálnak a Kar honlapján a Hallgatóinknak/Űrlapok/Általános űrlapok (https://btk.pte.hu/hallgatoi_altalanos) menüpont alatt. A dolgozat eredetiségéről szóló nyilatkozatot a szakdolgozatba köttessék bele! Az eredetiségről szóló nyilatkozat (plágium nyilatkozat) a feltöltés kötelezettségének vállalására is szolgál. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 60.§ (6) bekezdése alapján szakdolgozatát köteles feltölteni a NEPTUN tanulmányi rendszerbe. Mindezt a szakdolgozat leadását követően tudja megtenni, miután a Tanulmányi Osztály megtette a szükséges adminisztrációs lépéseket.

Feltöltési határidők:

 • BA, MA, Osztatlan képzésben szakdolgozatát 2019. november 4. és 11. között
 • Tanári MA képzésben szakdolgozatát és a portfólióját 2019. december 15-ig
 • továbbá Osztatlan képzésben pedig portfólióját 2019. december 31-ig.

A szakdolgozat feltöltése a Hallgatói WEB-en, a Tanulmányok/Szakdolgozat, Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat feltöltése menüponton történik.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes szakdolgozat és portfólió leadásra kizárólag a témavezető, konzulens írásos engedélyével és napi 1.000 Ft késedelmi díj befizetése mellett van lehetőségük legkésőbb 2019. november 4-ig, tanár MA képzésben 2019. december 6. péntekig, ekkor 5.000 Ft befizetéséről kell az igazolást hozniuk. 

Szakdolgozatot 2019. november 4, Illetve tanári MA képzésben 2019. december 6. után nem áll módunkban átvenni! Osztatlan szakpáros és rövid ciklusú képzésben a portfólió késedelmes leadására nincsen lehetőség! 2019. december 16. után portfóliót nem áll módunkban átvenni!

 

A szakdolgozat késedelmes leadásának befizetése a következő módon zajlik a jogviszonnyal rendelkező hallgatók esetében:

 

 1. A hallgató a saját Neptun felületén, a Pénzügyek/Befizetés menüpont alatt kiírja magának a befizetendő tételt (Tétel kiírása gomb). Mivel a „Szakdolgozat késedelmes leadása” jogcím 1.000 Ft-os tétel, ezért a tételt annyiszor kell kiírni, ahány munkanap késedelemmel adják le a dolgozatot (tehát, aki pl.:nov. 4-én adja le a dolgozatát, annak 5 x 1000 Ft-ot kell kiírnia saját magának. Részletes leírás a https://neptun-web2.tr.pte.hu/hallgato/login.aspx kezdőoldalon a „Kiírás (befizetendő pénzügyi tétel) készítése PTE 20160216.pdf file” megnyitása után olvasható.
 2. A tétel kiírása után vagy az egyetemi pénztárakban fizetheti be a késedelmi díjat, vagy a NEPTUN webes felületéről kezdeményezett SimplePay bankkártyás befizetéssel.
  1. a SimplePay befizetésről bővebben itt olvashat: https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/penzugyek_1_teritesi_dijak_befizetese
  2. a további befizetési módokról itt olvashat: http://kti.pte.hu/content/hasznos-informaciok

Kérjük, figyeljenek arra is, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete alapján a záróvizsga díja, hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére 10.000 Ft. A befizetési bizonylatot a Tanulmányi Osztályon továbbá a záróvizsgán is be kell mutatnia!

A záróvizsgadíj rendezési lehetősége:

Lakossági folyószámlájáról átutalással, vagy banki befizetéssel

Számlatulajdonos: Pécsi Tudományegyetem

Bank: Magyar Államkincstár

Bankszámlaszámunk: 10024003-00282716-00000000

Közlemény rovatba: nevét, Neptun-kódját, „záróvizsgadíj jogviszony nélküli hallgatóknak”

 

A befizetések végrehajtását a Tanulmányi Osztály ellenőrzi.

 

Felhívom figyelmüket, hogy azok a hallgatók, akiknek le nem zárt kurzuselismertetési, folyamatban levő átkreditálási ügyük, kurzushiányuk van, vagy szakdolgozat készítésre vonatkozó kurzusfelvételük hiányzik, ZÁRÓVIZSGÁRA NEM BOCSÁTHATÓAK!

A kurzuselismertetések intézésére a záróvizsgázók vizsgaidőszakának végéig, 2019. december 7-ig van lehetőségük. Az ezt követően beérkező kérvényeket a Tanulmányi Osztálynak nem áll módjában elfogadni, határidőn belül rögzíteni. Felmerülő kérdéseikkel kérjük, időben keressenek fel bennünket!

Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak  2020. január 15.

Pécs, 2019. szeptember 30.

                                                                                                  

Huszárné Mánfai Mária
a Tanulmányi Osztály vezetője

 

 

 


Záróvizsga témakörök

Alapképzések (BA)

Mesterképzések (MA)

Osztatlan tanárképzés (zárószigorlat)

Tanár MA (tanári záróvizsga)

 

Alapképzések (BA)

 

Mesterképzések (MA)

 

Osztatlan tanárképzés

 

 

 

 
 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.