Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szakdolgozat, záróvizsga

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Tisztelt Végzős Hallgatók!

 

Tájékoztatom, hogy a 2018/2019. tanév tavaszi szemeszterében a szakdolgozat leadás, valamint a záróvizsgára történő jelentkezés határideje: 2019. március 22. (péntek). Azon hallgatók számára, akik már korábbi félév során leadták szakdolgozatukat és rendelkeznek érvényes bírálattal a záróvizsgára jelentkezés határideje szintén 2019. március 22. (péntek).

 

Tanári MA képzésben (nappali és levelező tagozaton):

 • A tanári MA képzés végzős hallgatóinak a témabejelentő lap leadási határideje és a tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben), 2019. március 22.
 • A tanári MA képzésben a tanári szakdolgozat (tanulmány és portfólió) leadási, valamint a tanári záróvizsga jelentkezési határideje (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2019. május 3.
 • Felhívom figyelmét, hogy a témabejelentő nyomtatvány leadása a záróvizsga feltétele a 2018/2019. tanév tavaszi szemeszteréhez tartozó, júniusi tanári záróvizsga időszakában.

 

Osztatlan szakpáros képzésben (nappali tagozaton):

 • Az osztatlan szakpáros képzés végzős hallgatóinak a záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben): 2019. március 22.
 • Az osztatlan szakpáros képzésben a diszciplináris szakdolgozat leadásának, (BTK anyakaros hallgatóknak), valamint a záróvizsgára történő jelentkezés határideje (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2019. március 22.
 • Az osztatlan szakpáros képzésben a tanári portfólió leadási határideje (Tanulmányi Osztályon): 2019. május 30.

 

Rövid ciklusú képzésben (levelező tagozaton):

 • A rövid ciklusú levelező képzés végzős hallgatóinak záróvizsga előjelentkezési határideje: 2019. március 22.
 • A rövid ciklusú levelező képzésben a tanári portfólió leadási határideje és záróvizsgára történő jelentkezés (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2019. május 30.

 

A szakdolgozatot két példányban szükséges leadniuk a megadott határidőig a Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási idejében. A postán érkező dolgozatok esetében a postai bélyegzőn szereplő dátum nem lehet a megadott határidőn túl. A záróvizsgára történő jelentkezéshez szükséges, hogy legkésőbb a dolgozat leadásával egy időben benyújtsák a témabejelentő űrlapot, a záróvizsgára történő jelentkezés űrlapját, valamint az oklevél adatlapot is. A szükséges nyomtatványokat a Kar honlapján érhetik el (www.btk.pte.hu Hallgatóknak/Űrlapok). Felhívjuk figyelmüket, hogy jelentkezéshez a képzési formájuknak megfelelő (BA, MA) űrlapot használják!

 

Értesítjük Önöket, hogy a Kari Tanács határozata értelmében, a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterétől a diplomamunkához csatolni kell az úgynevezett Plágium nyilatkozatot is, amelyet megtalálnak a Kar honlapján a Hallgatóknak/ Űrlapok/Általános űrlapok menüpont alatt. A dolgozat eredetiségéről szóló nyilatkozatot a szakdolgozatba köttessék bele!

 

Amennyiben a szaktanszék előírja, a dolgozatot CD-n is le kell adni. Ebben az esetben a dolgozatba rögzített, erre a célra alkalmas borítékban vagy műanyag tasakban helyezzék el. Magán a lemezen is szerepeljen a hallgató neve, valamint szakjának megnevezése. Ezzel kapcsolatban szíveskedjenek a szaktanszékhez fordulni.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 60.§ (6) bekezdése alapján szakdolgozatát köteles feltölteni a NEPTUN tanulmányi rendszerbe. Mindezt a szakdolgozat leadását követően tudja megtenni, miután a Tanulmányi Osztály megtette a szükséges adminisztrációs lépéseket.

 • BA, MA, Osztatlan képzésben 2019. március 29. és április 5 között
 • Tanári MA képzésben szakdolgozatát és a portfólióját 2019. május 15-ig
 • továbbá Osztatlan képzésben pedig portfólióját 2019. június 10-ig

 

A feltöltési útmutatót a honlapon: www.btk.pte.hu Hallgatóinknak/Szakdolgozat, záróvizsga címszó alatt.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes szakdolgozat és portfólió leadásra kizárólag a témavezető, konzulens írásos engedélyével és napi 1.000 Ft késedelmi díj befizetése mellett van lehetőségük legkésőbb 2019. március 29-ig, tanár MA képzésben 2019. május 10. péntekig, ekkor 5.000 Ft befizetéséről kell az igazolást hozniuk.

 

Szakdolgozatot 2019. március 29. , tanári MA képzésben 2019. május 10. után nem áll módunkban átvenni! Osztatlan szakpáros és rövid ciklusú képzésben a portfólió késedelmes leadására nincsen lehetőség! 2019. május 30. után portfóliót nem áll módunkban átvenni.

 

A szakdolgozat késedelmes leadásának befizetése a következő módon zajlik a jogviszonnyal rendelkező hallgatók esetében:

 

 1. A hallgató a saját Neptun felületén, a Pénzügyek/Befizetés menüpont alatt kiírja magának a befizetendő tételt (Tétel kiírása gomb). Mivel a „Szakdolgozat késedelmes leadása” jogcím 1.000 Ft-os tétel, ezért a tételt annyiszor kell kiírni, ahány munkanap késedelemmel adják le a dolgozatot (tehát, aki március 29-én adja le a dolgozatát, annak 5 x 1000 Ft-ot kell kiírnia saját magának. Részletes leírás a https://neptun-web2.tr.pte.hu/hallgato/login.aspx kezdőoldalon a következő file megnyitása után olvasható
 

Kiírás (befizetendő pénzügyi tétel) készítése PTE 20160216.pdf

 

 

 1. A tétel kiírása után vagy az egyetem pénztárakban fizetheti be a késedelmi díjat, vagy a NEPTUN webes felületéről kezdeményezett SimplePay bankkártyás befizetéssel.
  1. a SimplePay befizetésről bővebben itt olvashat: http://neptun.pte.hu/hu/segedlet/penzugyek_teritesi_dijak_befizetese
  2. a további befizetési módokról itt olvashat: http://kti.pte.hu/content/hasznos-informaciok

Kérjük, figyeljenek arra is, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete alapján a záróvizsga díja, hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére 10.000 Ft. A befizetési bizonylatot a Tanulmányi Osztályon továbbá a záróvizsgán is be kell mutatnia!

A záróvizsgadíj rendezési lehetősége:

Lakossági folyószámlájáról átutalással, vagy banki befizetéssel

Számlatulajdonos: Pécsi Tudományegyetem

Bank: Magyar Államkincstár

Bankszámlaszámunk: 10024003-00282716-00000000

Közlemény rovatba: nevét, Neptun-kódját, „záróvizsgadíj jogviszony nélküli hallgatóknak”

 

A befizetések végrehajtását a Tanulmányi Osztály ellenőrzi.

 

Felhívom figyelmüket, hogy azok a hallgatók, akiknek le nem zárt kurzuselismertetési, folyamatban levő átkreditálási ügyük, kurzushiányuk van, akár szakdolgozat készítésre vonatkozó kurzusfelvételük hiányzik ZÁRÓVIZSGÁRA NEM BOCSÁTHATÓAK!

A kurzuselismertetések intézésére a záróvizsgázók vizsgaidőszakának végéig, 2019. május 17-ig van lehetőségük. Az ezt követően beérkező kérvényeket a Tanulmányi Osztálynak nem áll módjában elfogadni, határidőn belül rögzíteni. Felmerülő problémáikkal kérjük, időben keressenek fel bennünket! Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak  2019. június 3.

Pécs, 2019. február 22.

                                                                                                  

Huszárné Mánfai Mária

a Tanulmányi Osztály vezetője

 

 

 

 


Záróvizsga témakörök

Alapképzések (BA)

Mesterképzések (MA)

Osztatlan tanárképzés (zárószigorlat)

Tanár MA (tanári záróvizsga)

 

Alapképzések (BA)

 

Mesterképzések (MA)

 

Osztatlan tanárképzés