Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szakmai és motivációs beszélgetés a tanári mesterképzésben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A Pécsi Tudományegyetem Pedagógusképzési Koordinációs Központja a tanári mesterszakra jelentkezők számára a felvételi előtt elkészítendő vázlat megírásához, valamint a szakmai és motivációs beszélgetésre való felkészüléshez a következő szempontokat és szakirodalmat ajánlja:

 

A szakmai és motivációs beszélgetés alapja az a vázlat, amelyet a tanár szakra jelentkező előre elkészít, és a felvételi bizottságnak átad, valamennyi általa választott szakterületi modul esetében. A vázlat terjedelme legalább 1, maximálisan 3, magyar nyelvű szöveggel írt gépelt, kinyomtatott oldal lehet (1,5-ös sortávolsággal, 12-es betűmérettel megszerkesztve).

A vázlatnak röviden tartalmaznia kell annak indoklását, hogy a jelentkező miért szeretne tanárrá válni, mi az oka, magyarázata annak, hogy erre a mesterszakra adta be jelentkezését. A felvételizőnek a beszélgetés során ki kell fejtenie, melyek voltak legfontosabb személyes motívumai az adott tanári szakképzettség kiválasztása során, és részleteznie kell, miért érzi magát a tanári pályára alkalmas jelöltnek.

 

A jelentkezőnek a vázlatban fel kell sorolnia azon

  • képességeit, készségeit és személyiségvonásait (például kapcsolati- és kommunikációs képességek és készségek, a tanulás és tanítás iránti vágy, kritikai gondolkodás, jó konfliktusmegoldás és -kezelés, felelősségtudat stb.),
  • iskolai és iskolán kívüli pedagógiai tapasztalatait,
  • nevelési helyzetekkel, tanári munkával, gyermekekkel kapcsolatosolvasmányélményeit,
  • korábbi végzettségét,
  • eddigi munkaköreitfeladatait,

amelyek választását alátámasztják, személyes kvalitásairól, erősségeiről, a tanári pálya iránti elhivatottságáról tanúskodnak.

A vázlatnak és beszélgetésnek legyen része továbbá a felvételire jelentkező hallgató leendő tanári pályájával kapcsolatos elképzeléseinek, terveinek, karriercéljainak rövid ismertetése.

A vázlat végén fel kell tüntetni a megírás dátumát és a felvételire jelentkező nevét (nyomtatott változatban és kézzel aláírva is).

 

Ajánlott irodalom:

1. Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában.

Új Pedagógiai Szemle, 2004/4-5.

(Az írás elektronikus változata: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00081/)

 

2. Imre Nóra - Nagy Mária: Pedagógusok. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. Országos Közoktatási Intézet, Bp. 2003. 273-307. o.

(Az írás elektronikus változata: http://vmek.oszk.hu/01300/01399/html/pedagogusok.html)

 

3. Falus Iván: A pedagógus. In: Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 79-101. o.