Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szakosodás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS


 

Kedves Hallgató!

 

Az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók a közös képzési szakaszt követően választhatnak tanulmányaik folytatásaként az általános és a középiskolai tanári szakképzettség közül, amennyiben az előírt feltételeknek megfelelnek:

TVSZ „4. § (1) Ha a közismereti tanárszakon középiskolai és általános iskolai tanár szakképzettség is szerezhető, a hallgató a közös képzési szakasz követelményeinek teljesítésekor választhat, hogy általános iskolai tanári szakképzettséget vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez.

(2) Az érintett Kar az általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettséghez vezető képzést nem köteles indítani, ha azon a jelentkezők száma szakonként nem éri el az 5 főt.

(3) A kérelmet azon félév szorgalmi időszaka utolsó napjáig kell benyújtani, amikor a hallgató a közös képzési szakasz követelményeit várhatóan teljesíti. A vizsgaidőszak végén a Tanulmányi Osztályok ellenőrzik, hogy a hallgató valóban teljesítette-e a közös képzési szakasz követelményeit és megkezdheti-e az önálló képzési szakaszt. A választott, általános iskolai tanári szakképzettség vagy középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés az ajánlott tantervben meghatározott 180 kreditből 150 kredit teljesítését követő félévben kezdhető el. A tanárszak szerinti szakterületi tudásból szakonként minimum 65 - 65 kredit, a pedagógiai, pszichológiai tudásból minimum 20 kredit teljesítendő. A Karok az önálló képzési szakasz kurzusait az ajánlott tanterv szerint hirdetik meg. Azok a hallgatók, akiknek mintatantervük (ajánlott tantervük) alapján alapvizsgát kell teljesíteniük és azt nem teljesítik, a jelen § szerinti szakképzettség-választásban nem vehetnek részt. Kiegészítem azzal az információval, hogy az Anyanyelvi ismeretek modul tárgyait is teljesíteni kell az elvárt kreditek mellett!

Az erre irányuló kérelmet a Neptun rendszerben az Ügyintézés — Kérvények menüpontban Osztatlan tanári szakosodási kérelem 2018/2019 II. nevű nyomtatványon adhatja be. A kérvényt az a hallgató nyújthatja be, akinek a félév végére — előreláthatóan — meglesz a TVSZ 4§ (3)-ban szereplő elvárt kreditmennyisége az előírt eloszlásban, illetve az Anyanyelvi ismeretek modul tárgyait is teljesítette az elvárt kreditek mellett!

A kérelmet akkor is be kell adni, ha korábbi félévek során már nyújtott be kérvényt, de az elutasításra került.

 

A kérelem beadásának határideje : 2019. május 7. reggel 8 óra és május 12. 24 óra között lehetséges.

 

A kérvény beadásával egyidejűleg, a tavaszi előjelentkezés alapján a következő félévtől csoportos tanítási gyakorlatra osztjuk be. A beosztást Marosi Gyöngyi TK Kari koordinátor szak- és létszámadat alapján osztja be mindkét félévre, ez ügyben vele veheti fel a kapcsolatot.

Amennyiben a kérvényt nem adja be a határidőig, úgy arra lehetősége legközelebb a következő félévben lesz, így feltétlenül tartsa be a határidőket!

A TVSZ  alapján:

10. § (2)972 973 974 Két osztatlan tanárszakon egyidejűleg folyó tanárképzésben a zárószigorlat mindkét tanárszakon kötelező. A szakmai zárószigorlat anyaga valamennyi szakképzettséghez kapcsolódóan komplex módon tartalmazza az adott szakterület teljes ismeretanyagát. A szakmai zárószigorlat(ok) az előírt kreditek megszerzése után, az összefüggő egyéni gyakorlatot megelőzően teendő(k) le. A szakmai zárószigorlat(ok) megszervezését az illetékes kar(ok) végzi(k), a zárószigorlati bizottságok összeállítása az adott szakintézetek/szaktanszékek feladata.

A szakmai zárószigorlat kötelező valamennyi osztatlan tanári szakon, így a kérvény beadásakor azt az opciót kell választania, hogy „szigorlattal kiegészítve”. Ha véletlenül mást is jelöl ki, sikeres szakosodás esetén a szigorlattal kiegészített mintatantervet rögzítjük Önnek.

 

Ha kérdése lenne, kérem, a kérvény beadása előtt keressen meg!

Üdvözlettel,

Lajtai Zita

PTE BTK Oktatásszervezési Osztály

Pécs, Ifjúság útja 6. D épület 111.

72/503-600 / 24223-s mellék