Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szakosodás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

ALAPKÉPZÉS

MESTERKÉPZÉS


Kedves Hallgató!

Mint ismeretes Ön előtt, ebben a szemeszterben egy 50 kredites képzési program (specializáció / minor képzés választására kötelezettek a BA képzésben részt vevő hallgatók.

A szakosodási folyamat minden olyan BA szakkal rendelkező NAPPALI és LEVELEZŐ képzésben részt vevő hallgatót érint, aki

  • 2018. szeptemberében kezdte meg tanulmányait,
  • lezárta az első szemeszterét, (közösségszervezés szakosok a 3. szemeszterüket) és
  • bejelentkezett a 2018/2019. tanév tavaszi szemeszterére.

Határidők a szakosodási eljárásban:

  • felvételi és jelentkezési időszak: 2018. március 27 – április 7.

A szakosodási eljárás a tárgyfelvételhez hasonlóan a Neptun tanulmányi rendszeren  keresztül zajlik. A szakosodási felület elérhető a kar honlapjáról https://neptun-web4.tr.pte.hu/hallgato/login.aspx, a bejelentkezést követően az Ügyintézés →  Szakirányjelentkezés menüpont alatt.

A felvételről a szaktanszékek döntenek.

A választható képzési kínálatot megtalálja az alábbi linken (Figyelem! A részterületi specializációk/minorok külön-külön munkalapokon vannak felsorolva!):

KÉPZÉSI KÍNÁLAT ITT!

Betekintő a választási lehetőségekbe nappali és levelező tagozaton egyaránt (a szürke mezők nem választhatók) a tavaszi félében:

 

Szak

Választási lehetőségek

 

 

Specializáció

 

Minor

anglisztika*

belső sáv

és

 

vagy

 

germanisztika-német nemzetiségi szakirány

 

 

 

vagy

 

germanisztika-német szakirány

 

 

 

vagy

 

közösségszervezés

 

 

 

 

 

kommunikáció és médiatudomány

 

 

 

 

 

magyar

 

 

 

vagy

 

néprajz

 

 

 

vagy

 

ókori nyelvek és kultúrák-

 

 

 

vagy

 

klasszika-filológia szakirány

 

 

pedagógia

 

 

 

vagy

 

romanisztika-francia szakirány

 

 

 

vagy

 

romanisztika-olasz szakirány

 

 

 

vagy

 

romanisztika-spanyol szakirány

 

 

 

vagy

 

romológia

 

 

 

vagy

 

szabad bölcsészet*

szakon belüli specializáció (80 kredites

és

 

vagy

 

szlavisztika-horvát szakirány

 

 

 

vagy

 

szlavisztika-orosz szakirány

 

 

 

vagy

 

történelem

 

 

 

vagy

 

*Megjegyzés:

  1. Anglisztika BA: szakon belüli belső sáv választása esetén egy 50 kredites blokkot (specializációt vagy minort) is kell választani. Amennyiben Irodalom vagy Amerikanisztika belső sávot választ, úgy az Angol nyelvű irodalmak és kultúrák, illetve az Amerikanisztika specializációt nem választhatja.
  1. Szabad bölcsészet BA: A Szabad bölcsész alapszakot végző hallgatók az első őszi szemeszterben már választottak egy 80 kredites szakon belüli specializációt. A jelenlegi, tavaszi félévben — érdeklődés szerint — minor képzést vagy egy másik, az ősszel választott specializációtól eltérő specializációt választhatnak.

Figyelem! A képzési program tetszőleges váltogatására utólag nincs lehetőség. A képzési program váltása — a szakosodási eljárás során — csak nyomós indokkal, dékáni engedély, valamint az érintett szakfelelősök hozzájárulásával lehetséges.

Általános információk:

  1. A JELENTKEZÉS SORRENDJE:

-          A jelentkezések elbírálása a hallgató által megadott sorrend figyelembe vételével történik.

-          Azon 50 kredites képzési programok esetén, ahol felvételi vizsga volt (ill. a hallgató a felvételi követelményeknek eleget tett pl. felvételhez szükséges dokumentumok bemutatásával) és a hallgató megfelelt a felvételi eljáráson, feltétlenül ezt a képzést sorolja be első helyen, hiszen a tanszék csak ebben az esetben tudja felvenni a képzésre. (amennyiben mást jelöl meg első helyen és megfelel a felvételi követelményeknek értelemszerűen arra a képzésre veszik fel). Elektronikus jelentkezés nélkül a felvételi elbeszélgetésen való sikeres részvétel nem jelent sikeres szakirányválasztást!

-          Azon képzéseknél, ahol létszámhatárt adott meg a Tanszék túljelentkezés esetén a tanulmányi átlag alapján rangsorolja a program a hallgatókat, tehát a jobb tanulmányi eredményű hallgatók juthatnak be a képzésre. A min. létszámhatár megadása esetén a képzés csak akkor indul, ha minimális létszámhatárt elérte a jelentkezők száma.

-          Azon képzési programok ahol nincs létszámhatár sem felvételi előfeltétel, valamennyi jelentkező bejut a képzésre.

-          Azon hallgatók, akik nem nyertek felvételt az általuk első helyen megjelölt 50 kredites képzési programra, automatikusan megjelennek a 2. helyen megjelölt képzések listáján. A felvételről a szaktanszékek döntenek.

A hallgatók a jelentkezés lezárta után a Neptun hallgatói felületén győződhetnek meg arról, hogy melyik képzésre nyertek felvételt. Aki nem vett részt a szakosodási eljárásban, illetve az általa megjelölt képzési programra nem nyert felvételt, azoknak a szakosodási eljárás második körében újra jelentkeznie kell. Kérjük, figyeljék a honlapot és e-mail fiókjukat! 

  1. Korábbi tanulmányok beszámítása

Amennyiben a hallgató már rendelkezik felsőfokú diplomával vagy lezárt felsőfokú tanulmányokkal lehetőség van az elvégzett kurzusok befogadására. A befogadásról az illetékes szaktanszékek a vonatkozó jogszabályok alapján döntenek. 

A jelentkezési idejéről és a képzési kínálatról kérem, folyamatosan tájékozódjon a Kar honlapján (btk.pte.hu)!

Információért forduljon a lajtai.zita@pte.hu e-mail címen, illetve az Oktatásszervezési Irodában (D111) kollégáinkhoz.

 


 

Kedves Hallgatók!

 

A diszciplináris MA képzésben részt vevő nappali és levelező tagozatos hallgatók számára a szakosodás alkalmával felkínált képzési programok a következőek: 

Nappali tagozat:

Képzés

Specializáció megnevezése

Modulkód

Magyar MA

Alkalmazott irodalomtudomány

ALKRANM171801

Magyar MA

Régi magyarországi irodalom

RMIRANM171801

Nemzetközi tanulmányok MA

European Studies (Európa tanulmányok)

EUTRANMA171801

Nemzetközi tanulmányok MA

Regional and Civilization Studies (Regionális és civilizációs tanulmányok)

RECRANMA171801

Szociális munka MA

Klinikai specializáció

SMKRANM171801

 

Levelező tagozat:

Képzés

Specializáció megnevezése

Modulkód

Kulturális örökség tanulmányok MA

Kulturális diplomácia és örökségmenedzsment szakirány LEV

KÖTMALKDÖ14-L

Kulturális örökség tanulmányok MA

Épített örökség szakirány LEV

KÖTMALÉÖ14-L

 

A képzési programok tantervei a kódok alapján megtekinthetőek az alábbi linken: http://btk.pte.hu/tantervek

A szakosodási eljárás a tárgyfelvételhez hasonlóan a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül zajlik. A szakosodási felület elérhető a kar honlapjáról https://neptun-web4.tr.pte.hu/hallgato/login.aspx, a bejelentkezést követően az Ügyintézés  Szakirányjelentkezés menüpont alatt.

Határidők a szakosodási eljárásban:

  • jelentkezési időszak: 2018. március 27 – április 7.