Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Személyügyi szaktanácsadó

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

A személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végző hallgatók alkalmasak lesznek a szervezetek humánerőforrás-gazdálkodásának fejlesztő, koordináló és irányító feladatainak szakszerű ellátására, valamint elsősorban a személyes kapcsolatteremtésre és szakmai kompetenciákra épülő tanácsadási folyamatok megtervezésére és fenntartására. A személyügyi szervező szakirány elsősorban a foglalkoztatáspolitika, a munkaerő-gazdálkodás, a humánerőforrás fejlesztés, a vezetés és a szervezés tanulmányozásával kívánja a társadalmi-gazdasági folyamatok rendszerszemléletű elemzéséhez, a humán erőforrás fejlesztéséhez kapcsolódó kompetenciákat kialakítani. 

 

A szak alapadatai

- megnevezése: személyügyi szaktanácsadó,

- az oklevélben feltüntetett szakképzettség: személyügyi szaktanácsadó,

- a szak képzési területe: bölcsészettudomány,

- képzési idő: 3 félév,

- kreditszám: 90 kredit

 

A végzettség várható hasznosítási területe:

  • a magán- vagy közszférában működő munkaadók emberi erőforrás szervezetei,
  • tevékenységükben differenciált állami és magán HR szolgáltatók és tanácsadók,
  • oktatási-képzési intézmények.

 

Jelentkezés, információ:

Jelentkezni alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél birtokában lehet, a felvételi döntés alapját elbeszélgetés során alakítja ki a kar. Humán területen szerzett gyakorlat előny, de nem feltétel. A jelentkezési lappal együtt az oklevél/oklevelek másolatát (külföldön szerzett végzettség esetén annak elismerését igazoló okmány másolatát -- ld. a 47/1995. Kormányrendeletet), illetve szakmai önéletrajzot kérjük benyújtani.

 

A képzés gyakorisága: havonta egyszer három nap (általában csütörtöktől szombatig)   

A jelentkezés határideje: 2020.  február 15. és szeptember 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

 

A képzés költsége: 150.000 Ft/félév

 

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ: Dr. Cseh Judit

E-mail: cseh.judit @ pte.hu

 

A KÉPZÉS TANTERVE 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.