Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

"A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban" Ókortörténeti Doktori Program

Vezető: 
az MTA doktora/Dsc
professor emeritus

doktori program vezetője

72/503 600/23524

PTE BTK