Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Afrika Kutatóközpont

A kutatóközpont neve magyarul és angolul

PTE Afrika Kutatóközpont

Africa Research Centre, University of Pécs

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

africa.pte.hu

A kutatóközpont célja, leírása indoklása

Afrika a 21. századra gazdasági, politikai, szociális, és mindenekelőtt külpolitikai és külgazdasági értelemben felértékelődött. Az eddig (főként a globális média által) közvetített főként sztereotip képhez képest a kontinens számos lehetőséget kínál a vele együttműködő partnerek számára (partnerségről szól többek között az Európai Unió Afrika-stratégiája is). Természetesen a realitás azt a képet vázolja, amelyben a kontinensről Európába, ezáltal Magyarországra is hatást gyakorló migráció eddig ismeretlen kihívások elé állít bennünket. Ezek a kihívások természetüknél fogva egyrészt kizárják az egyetlen állam által kínált megoldást, azaz szükséges az államok és az egyéb típusú szereplők közötti szoros együttműködés, mind szociális, egészségügyi, kulturális, illetve mind gazdasági és politikai vonalakon, másrészt csakis akkor vezethet eredményre, ha lehetővé teszi a különböző tudományos területek és diszciplínák közötti összhangot és kooperációt.

 

Szakmai szempontból a Kutatóközpont célja, hogy legyen hazánkban olyan kutatási potenciál, s ennek kifejlesztésével párhuzamosan olyan szakemberképzés, amely képes kinevelni olyan személyeket, akik értik és ismerik Afrika problémáit, egyben lehetőségeit, összességében Afrika realitásait. Ezáltal gazdagíthatják a magyar tudományos teljesítmények sorát e vonatkozásban is. Ehhez a Központ az elmúlt évek során a legmarkánsabban járult hozzá. A jövőre nézve pedig képes egy leendő Afrikanisztika mesterszak megalkotására, annak koordinációjára.

 

A mai Afrika és az afrikai politikai-gazdasági viszonyok és átalakulások megértéséhez sokoldalú, diszciplínák közötti társadalomtudományi ismeretekre és tudásokra van szükség (mind inter-, mind multidiszciplináris tudásra). Ezt figyelembe véve a Kutatóközpont a PTE valamennyi, Afrikával foglalkozó munkatársát, oktatási, kutatási egységét bevonja a munkába.

 

A Központ jelentőséggel bír a magyar felsőoktatásban, hiszen az első ilyen jellegű kutatási centrum. A PTE BTK nemzetközi kapcsolatok szakához is hatványozottan járult hozzá az elmúlt években, kurzusok, előadások, konferenciák formájában.

 

Az AKK 2010 óta kétévente rangos nemzetközi Afrikanisztika-konferenciát szervez Pécsett. Ez valójában a magyar Afrikanisztika felvonuló terepe és ünnepe is egyúttal. A pécsi szerkesztésű Afrika Tanulmányok folyóirat mára az MTA C kategóriás szakfolyóirata, idén 11. évfolyamát adják ki. A Kutatóközpont tagjai folyamatos terepkutatásokat folytatnak Tanzánia, Ruanda, Kenya országaiban. A Kutatóközpont továbbá Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás partnerségek kiépítéséhez is hozzájárult Etiópia, Botswana és Kenya relációjában. Végezetül: a 2016-ban létrehozott MTA Afrika Albizottság létrejöttében vett részt tevékenyen – az albizottság titkára az AKK vezetője.

A kutatóközpont vezetője

Dr. Tarrósy István, Ph.D., habilitált egyetemi docens

tanszékvezető-helyettes

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala

https://istvantarrosy.academia.edu

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10012644

https://doktori.hu/index.php?menuid=500&lang=HU

 

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai

Dr. Tarrósy István

Dr. Szamosi Gertrud (egyes kurzusokban tart egy-egy órát)

Dr. T. Horváth Attila (külsősként szuahéli kurzust tart évente, másfél évente)

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

Bagi Judit

Dömös Marianna

Linda Ouma (nem doktori hallgató, most jelentkezett MA-ra)

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

           

István Tarrósy: Hungarian Foreign Policy towards Africa during Communism and in the Post-Soviet

Era, TWENTIETH CENTURY COMMUNISM Issue 15, September 2018 (elfogadva, megjelenés alatt)

 

István Tarrósy: Indonesian Engagements with Africa and the Revitalised ‘Spirit of Bandung’, In:

Szerk.: Justin Van der Merwe, Szerk.: Ian Taylor, Szerk.: Alexandra Arkhangelskaya Emerging Powers

in Africa – A New Wave in the Relationship?. Basingstoke; London; New York: Palgrave Macmillan,

2016. pp. 232-247.

 

István Tarrósy: African Immigrants in Hungary: Connection with the New National Foreign Policy,

SOCIETY AND ECONOMY 36: (2), 2014, pp. 285-305.

 

Bagi Judit

1. Shireen Hassim. 2014. The ANC Women’s League. Athens, Ohio: Ohio University Press. 159 pp.

 AFRICAN STUDIES QUARTERLY 16:(1)  pp. 118-119. (2016)

2. European Union Gender Norms and Values in the Rwandan Context

In: István Tarrósy (szerk.)

How Borderless is EUrope?: Multi-disciplinary approach to European Studies. 396 p. 
Pécs:University of Pécs Department of Political Studies, 2015. pp. 155-167.

3. Nők a szubszaharai Afrika politikai színterén. Fókuszban a Dél-afrikai Köztársaság: http://szociologia.btk.pte.hu/sites/default/files/Acta_Sociologia/03_Bagi_Judit.pdf

ACTA SOCIOLOGICA: PÉCSI SZOCIOLÓGIAI SZEMLE I.:(1.)  pp. 511-60. (2013)

 

A kutatóközpont külső kapcsolatai

Jelentős és kiterjedt nemzetközi kapcsolati hálója van a Kutatóközpontnak mind Kelet-közép-Európában, mind a globális térben. A hazai afrikanisztikai szereplők valamennyi tagjával aktív kapcsolatot ápol, mellette az USA-ban, Kínában, Afrika számos országában, továbbá Oroszországban, az EU több tagállamában tart fenn aktív kapcsolatot kutatókkal, tanszékekkel, intézetekkel, civil szervezetekkel.

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

Évente számos hallgató választ afrikai témát szakdolgozata témájául mind a magyar, mind az angol nyelvű nemzetközi kapcsolatok képzésekben. Évről évre több hallgató választ afrikai témát PhD kutatásaihoz.

 

 

Vezető: 
Kinevezés: 
egyetemi docens
habilitált doktor

tanszékvezető-helyettes, központvezető

72/503 600/24255

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.