Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Alkalmazott Művészetelméleti Szeminárium

A kutatóközpont neve magyarul és angolul   

Alkalmazott Művészetelméleti Szeminárium

Seminar of Applied Theory of Arts

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

http://esztetika.btk.pte.hu/tartalom/amesz

A kutatóközpont célja

A Szeminárium tehetséggondozás céljával alakult meg 2006-ban az Esztétika Tanszéken, hogy kezdeményezze, irányítsa és szervezze a hallgatók és a Tanszék közötti tanórákon kívüli munkakapcsolatot. Általánosságban feladatának azt tekinti, hogy a lokális kortárs kulturális, művészeti élet által felvetett elméleti és kritikai problémákra a hallgatókkal közösen igyekezzen választ találni.
Nem egyetlen kutatási téma köré szerveződött a Szeminárium, hanem minden szemeszterben új programok kerülnek meghirdetésre, alkalmazkodva a diákok érdeklődéséhez, valamint a  helyi kínálathoz és a Tanszék lehetőségeihez.

 

Programjaink egyrészt jelentenek olyan témákban meghirdetett előadássorozatokat, melyeknek diszciplináris határai túlmutatnak a Tanszék kompetenciáján, így meghívott vendégek – tanárok, előadók, művészek − közreműködésével történnek ezek. Két teljes szemesztert kitöltő előadássorozatot szerveztünk már eddig Közép-Európa ill. melankólia tárgykörökben, ezek nemcsak a saját hallgatóink, hanem a Kar minden hallgatója számára nyitottak voltak.

 

A Szeminárium segítségével – e szervezeti egység pályázási lehetősége által (HÖK) – sikerült már számos kirándulást szervezni a hallgatóknak, rendszeresek a budapesti múzeum és színházlátogatások, de szerveztünk már többnapos tanszéki kirándulást Szabadkára is.

 

Havi rendszerességgel szervezünk „Kritikus esték”-et, melyeken a leendő esztéták valamely aktuális művészeti esemény vagy mű kapcsán kötetlen beszélgetés formájában mondhatják el véleményüket.

 

Valamint igyekszünk olyan tanszéki programokat szervezni a hallgatóknak, amelyek szervesen egészítik ki tanulmányaikat. Például filmvetítéseket filmes szakemberek vezetésével.

 

A Tanszék és a diákok közti munkakapcsolat ilyen kiterjesztésének a diákok továbbképzése mellett a legfőbb hozadéka, hogy többen kívánják tanulmányaikat mesterképzésen is nálunk folytatni.

A kutatóközpont vezetője 

dr. Gálosi Adrienne, adjunktus

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala

https://vm.mtmt.hu/www/index.php

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai

 

Görföl Balázs, adjunktus

https://vm.mtmt.hu/www/index.php#

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

 

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi 

 

Gálosi Adrienne: Művészet mindenek dacára: művészetfilozófiai írások

Pécs: Kronosz Kiadó, 2017. 182 p.

 

Gálosi Adrienne: Művészet esztétikum és antiesztétikum között

Korunk (Kolozsvár) (ISSN: 1222-8338) (EISSN: 9008-9456) 2017: (10) Pp. 7-17. (2017)

 

Gálosi Adrienne: Szellemjárás a múzeumban – a 3D másolat technikai forradalma

Műértő (ISSN: 1419-0567) 19:(10)Pp. 12-13.(2016)

 

Görföl Balázs: Hans-Georg Gadamer művészet- és költészetfelfogása

Budapest: Balassi Kiadó, 2016. 197 p.

(OPUS Irodalomelméleti tanulmányok; 16.)

 

Görföl Balázs: Nem csak firkák: Bertók László: Visszanéző. Írók, alkalmak, élet

Jelenkor: Irodalmi És Művészeti Folyóirat 60:(12)Pp. 1353-1356. (2017)

 

A kutatóközpont külső kapcsolatai 

A fentebb elmondottak alapján a Szeminárium igen kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik mind a pécsi, mind a fővárosi kulturális életben, ezenkívül különösen fontos az ELTE BTK Esztétika Tanszékével fenntartott szoros munkakapcsolat. (Több alkalommal hívtunk meg oktatókat előadást tartani, hallgatóinkkal közös programot alakítottunk ki stb.)

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége 

A Szeminárium elsődleges célja a tehetséggondozás, ugyan nem abban a formában, hogy konkrét dolgozatok elkészítésében nyújtana segítséget, de sok hallgató az itteni munka hatására választott magának szakdolgozati illetve TDK dolgozati témát. Összességében elmondható, hogy a tudományos diákköri munkában aktív hallgatóink mind aktívan vesznek részt a Szeminárium munkájában is. 

 

 

 

Vezető: 
Kinevezés: 
egyetemi docens
PhD

mb. tanszékvezető

72/503 600/24101

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.