Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Ausztrál Tanulmányok Központ

A kutatóközpont neve magyarul és angolul   Ausztrál Stúdiumok Központ – Australian Studies Centre
A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége   
A kutatóközpont célja, leírása 

 Az Ausztrál Stúdiumok Központ (Australian Studies Centre) 2006-ban alakult az alábbi célkitűzésekkel:

  1. a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és oktatói számára keretet biztosítani az Ausztráliával kapcsolatos ismeretek elérésére, terjesztésére és kutatására,
  2. csatlakozni az Ausztrál Stúdiumok Európai Szövetségéhez (EASA = European Australian Studies Association),
  3. információs adatbázist kialakítani és a könyvtári állományt fejleszteni ausztrál szakirodalommal,
  4. segíteni azon hallgatók, kollégák próbálkozásait, akik ebben az irányban kívánnak szakdolgozatot, doktori disszertációt írni, kutatást végezni, publikálni,
  5. megalapozni a az együttműködést ausztrál partnerekkel és a hazai egyetemeken már futó ausztrál programokkal, azzal a céllal, hogy közös nemzetközi pályázatokban támogatást nyerhessünk hallgatói és oktatói mobilitásra, valamint lehetővé váljanak közös angol nyelvű képzési programok,
  6. a meglévő összehangolatlan oktatási, kutatási és publikációs előzményekre támaszkodva formális keretet biztosítani mindezek koordinálására, valamint az elérhető pályázatokon megszerezhető források ésszerű és megtervezett felhasználására,
  7. gazdagítani az egyetem angol nyelvű kurzusainak kínálatát egy új interdisciplináris szakterületen, amely lehetővé teszi az Ausztráliával kapcsolatos országismereti, történelmi, kulturális területek kiszélesítését más tudományterületek (pl. kulturális földrajz, társadalomföldrajz) integrálásával,
  8. lehetőséget adni az angol és anglisztika, illetve más szakos diákok számára a brit, amerikai, valamint ír tematika mellett új tartalmak megismerésére.

 

Több kollegának vannak személyes szakmai kapcsolatai ausztrál szakemberekkel. Az ausztrál kollegák közül néhányan többször jártak a PTE-n és egy-egy alkalommal előadást is tartottak.

Az elmúlt évek során az Anglisztika Intézet három tanszékének több oktatója integrált kurzusaiba ausztrál témájú modulokat:

Andor József (Empirical lexicology: Australian English),

Hegedűs Irén (A linguistic introduction to AustraliaVarieties of English),

Martsa Sándor (Language and Culture),

Rouse, Andy (Modern issues of English speaking countries, Vernacular lyrics),

Szamosi Gertrúd (Postcolonial literature).

Követségi könyvadományt kaptunk több alkalommal, a könyvek a BTK-TTK Kari Könyvtár állományába kerültek címkékkel ellátva. 

A kutatóközpont vezetője 

 

Dr. habil. Hegedűs Irén egyetemi docens 

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala  

 

http://pte.academia.edu/IrénHegedűs

 

http://ies.btk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=83

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10012561

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai 

 

Az Ausztrál Stúdiumok Központ (Australian Studies Centre) létrehozásá-ra a szándéknyilatkozatot az alábbi oktatók írták alá 2006. november 22-én:

Andor József, egyetemi docens (PTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék)

Gergely Zsuzsa, egyetemi adjunktus (PTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék)

Gyuris Norbert, egyetemi tanársegéd (PTE BTK Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék)

Hegedűs Irén, egyetemi docens (PTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék)

Lehmann Magdolna, egyetemi tanársegéd (PTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)

Lóczy Dénes, egyetemi docens (PTE TTK  Földrajzi Intézet)

Martsa Sándor, egyetemi docens (PTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék)

Nikolov Marianne, egyetemi tanár (PTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)

Rouse, Andrew, egyetemi docens (PTE BTK Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék)

Szamosi Gertrúd, egyetemi adjunktus (PTE BTK Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék)

Trócsányi András, egyetemi docens (PTE TTK Földrajzi Intézet)

Vöő Gabriella, egyetemi adjunktus (PTE BTK Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék)

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók  
A kutatóközpont legjelentősebb publikációi 

 

 

A kutatóközpont külső kapcsolatai

 

1)    PTE TTK Földrajzi Intézet,

2)    Australian Studies regional network http://www.australianstudies.hu/individual/member/name

3)    Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézet http://ieas.unideb.hu/index.php?p=463&l=en

4)    ELTE Angol-Amerikai Intézet http://australian.elte.hu/

5)    Veszprémi Egyetem Angol-Amerikai Intézet

6)    Ausztrál Nagykövetség (Budapest, a 2013-as bezárásáig, ld. http://dfat.gov.au/geo/hungary/pages/hungary.aspx

European Association for Studies of Australia (EASA) http://www.easa-australianstudies.net/

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége 

 Számos szakdolgozat témája az ausztráliai irodalom és kultúra, valamint az ausztrál angol nyelv és Ausztrália bennszülött lakosságának nyelvei és kultúrája. 

Vezető: 
Kinevezés: 
egyetemi docens
habilitált doktor

központvezető

72/503 600/24673

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.