Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Fejlődés és Klinikai Pszichológia Tanszék

Cím: 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület 1-2. emelet
Telefon: 
+36 72 501 516
Vezető: 
habilitált doktor
egyetemi tanár

tanszékvezető

72/503 600/24113
Munkatársak: 
tanársegéd
72/503 600/24568
PhD
egyetemi docens

mb. tudományos és akkreditációs dékánhelyettes, intézetigazgató-helyettes

72/503 600/24636, 24934
PhD
adjunktus
72/503 600/24834
PhD
adjunktus
72/503 600/24834

PTE BTK