Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Fordítástudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont neve magyarul és angolul 

Fordítástudományi Kutatóközpont

Research Centre for Translation Studies

Научно-исследовательский центр по переводоведению

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége   http://translator.btk.pte.hu/hu/cimlap
A kutatóközpont célja, leírása 

A Fordítástudományi Kutatóközpont tevékenységének középpontjában az interkulturális kommunikáció, fordítás, tolmácsolás, idegenvezetés problémaköre áll. A Kutatóközpont céljai közt szerepel koordinált fordítástudományi kutatások végzése, nemzetközi tudományos konferenciák szervezése e tárgykörben, nemzetközi fordítástudományi tanulmánykötetek létrehozása; fordítás-tolmácsolást oktató tanárok (belső tovább)képzése, fordító-, tolmács- és interkulturális menedzserképzés, fordítási, tolmácsolási megrendelések ellátása a PTE vonzáskörzetében.

Figyelemmel kíséri a fordításelmélettel kapcsolatos tudományos kiadványokat, illetve – szabadon választható kurzusok keretében – a tolmácsolási és fordítási gyakorlatot elősegítő tanórákat szervez. Az ezeken létrejött fordításokat weboldalán publikálja. A PTE könyvtáraival együttműködve értesít a magyarul megjelent horvát, orosz, francia és olasz nyelvből készült szépirodalmi fordításokról.

Kétnyelvű párhuzamos szövegkorpusz létrehozásán munkálkodik (minta: http://szlav.btk.pte.hu/tartalom/parhuzamos_korpusz).

A Kutatóközpont elősegíti, hogy a PTE BTK nyelvi tanszékein erősödjék a szakemberek fordítástudományi, oktatás-módszertani kompetenciája. E célból évenként házi konferenciát, kétévenként nemzetközi szimpóziumot rendez, tanulmányköteteket jelentet meg, fejleszti a fordítástudományi könyvállományt, eszközparkot.

A nemzetközi integráció, közös pályázatok elnyerése, tapasztalatszerzés, tudományos és képzési innováció érdekében bel- és külföldi kapcsolatokat létesít.

Céljai között szerepel kifejleszteni a Fordító és tolmács mesterképzés (MA) tanterveit, Fordítástudományi Doktori Alprogramot létrehozni, és kedvező feltételek esetén megalapítani a Fordítástudományi Tanszéket.

A kutatóközpont vezetője 

dr. Wolosz Róbert egyetemi docens, PhD

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala  

 

verob.hu

MTMT: goo.gl/3ySKPo

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai 

 

Barics Ernő PTE BTK

Blazsetin István PTE BTK

Borgulya Istvánné PTE KTK

Dévényi Márta PTE KTK

Lehmann Magdolna PTE BTK

Lendvai Endre PTE BTK

Lilán Domingo PTE BTK

Márta Anette PTE KTK

Németh Linda PTE BTK

Oszetzky Éva PTE BTK

Prodán Ágnes PTE BTK

Simonffy Zsuzsa PTE BTK

Varga Róbert PTE BTK

Végvári Valentyina PTE BTK

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók  
A kutatóközpont legjelentősebb publikációi 

 

Translatologia Pannonica 1.

A PTE BTK Fordítástudományi Kutatóközpont elektronikus folyóirata

Pécs, 2008.

 

Translatologia Pannonica II.

Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VI. konferencia tanulmánykötete

Pécs, 2010. (papírváltozatban is)

 

Translatologia Pannonica 4.

A PTE BTK Fordítástudományi Kutatóközpont elektronikus folyóirata

Pécs, 2011.

 

Translatologia Pannonica III.

Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VII. konferencia tanulmánykötete

PTE BTK FKK

Pécs, 2012. (papírváltozatban is)

 

Translatologia Pannonica 5.

A PTE BTK Fordítástudományi Kutatóközpont elektronikus folyóirata

Pécs, 2013.

A kutatóközpont külső kapcsolatai

PTE KTK

Nyíregyházi Egyetem Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége 

 

Vezető: 
Kinevezés: 
professor emeritus
az MTA doktora/Dsc

központvezető

72/503 600/-

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.