Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Irlandisztikai Kutatóközpont

A kutatóközpont neve magyarul és angolul (ill. más idegen nyelven, ha releváns)

 

Irlandisztika Kutató Központ

Irish Studies Research  Centre

 

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége (ha van)

 

A kutatóközpont célja, leírása indoklása (1500 – 3000 karakter szóközzel)

 

Az Irlandisztika tágabb, interdiszciplináris területén belül az Irlandisztika Kutató Központ számos irodalommal és kulturával kapcsolatos kutatási területre fókuszál:

-         

Angol-ír próza, különösen Jonathan Swift, Laurence Sterne and Maria Edgeworth munkái;

-         

Ír dráma (a 19-20. század fordulóján kezdődő ír reneszánsztól a kortárs ír drámáig pl. J. M. Synge, Brian Friel, Tom Murphy, Frank McGuinness, Connor McPherson, stb.); ír nő drámaírók mukássága; 

-         

Ír próza, novella

-         

Ír-magyar, ír—közép-európai interkulturális tanulmányok/kutatások;

-         

Kortárs ír társadalom (az Ír-sziget történelme, az Ír Köztársaság és Észak-Írország helye Európában)

-         

Fordítás és adaptáció szerepe az ír irodalomban

-         

Az ír irodalom recepciója Magyarországon

 

A kutatócsoport  tagjai kutatási eredményeiket konferenciákon, publikációk és workshopok formájában disszeminálják általában az irodalomtudomány és kultúratudomány, és konkrétabban az irlandisztika iránt érdeklődők számára.

A kutató központ tagságaegyetemi oktatókból, kutatókból és PhD hallgatókból áll, akik  a Pécsi Tudományegyetem különböző képzési területeiről érkeznek.

Az irlandisztika mint interdiszciplináris kutatási terület iránt érdeklődő hallgatók tehetséggondozása is fontos szerepet kap a központ munkájában.

 

 

A kutatóközpont vezetője (név, beosztás, fokozat)

 

Prof. Dr. habil. Kurdi Mária (professor emerita)

 

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala (ahonnan róla naprakész, releváns információ nyerhető)

 

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=EN&sz_ID=175

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?scid=21&lang=0

 

 

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai (név, beosztás, fokozat) egyetemi vagy saját honlapjuk, MTMT oldaluk, doktori.hu oldaluk (ahonnan róluk naprakész, releváns információ nyerhető)

 

Prof. Dr. habil. Kurdi Mária, MTA doktora, Dsc, pforessor emerita: modern és kortárs ír irodalom és kultúra, főként dráma; ír- Magyar-közép-európai interkulturális tudomány  

Dr. habil. Hartvig Gabriella egyetemi docens: angol-ír próza és annak magyarországi recepciója; ír-magyar interkulturális tudomány

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?scid=21&lang=0

 

Dr. habil. Vöő Gabriella, docens: modern ír szerzők hatása a Magyar irodalomra; ír-magyar interkulturális tudomány

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?scid=21&lang=0

Prof. Dr. P. Müller Péter, MTA doktora, Dsc, egyetemi tanár.: Samuel Beckett  és Martin McDonagh drámái; ír színdarabok magyarországi előadásai

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=EN&sz_ID=172

Dr. Csikai Zsuzsa, PhD, adjunktus: orosz irodalom adaptációja és fordítása az ír irodalomban; a fordítás szerepe az ír irodalomban; modern és kortárs ír novella és dráma

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?scid=21&lang=0

Dr. Maczelka Csaba, PhD adjunktus: Jonathan Swift, Edmund Spenser ír vonatkozású művei

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?scid=21&lang=0

Dr. habil. Hegedűs Irén, docens: an angol nyelv Írországban

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?scid=21&lang=0

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

 

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi (elmúlt 5 év max. 10 legfontosabb publikációja)

 

Kurdi Mária: Explorations of Intertextuality in Recent Critical Works on J. M. Synge: Aspects of Irish Modernism Revisited

In: Gaál-Szabó Péter (szerk.)

Intertextuality, Intersubjectivity, and Narrative Identity. Newcastle upon

Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. pp. 47-63.

 

Müller Péter: Performing on the Razor's Edge: The Aesthetics of the Theatre of Martin McDonagh

HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 23:(1) pp. 105-119. (2017)

 

Hartvig, Gabriella, Gabriella Vöő, assistant eds. Hungarian Journal of English and American Studies Special Issue on Irish Drama, Theatre, and Performance in Honour of Professor Mária Kurdi. 23.1 (2017).

 

Kurdi Mária, Miriam Haughton, eds.Radical Contemporary Theatre Practices by Women in Ireland. Dublin: Carysfort Press, 2015.

 

 Kurdi Mária: Lesbian Versions of the Female Biography Play: Emma Donoghue’s I Know My Own Heart and Ladies and Gentlemen

In: Finola Cronin, Eamonn Jordan (szerk.)

Contemporary Irish Theatre and Performance Studies Reader. Dublin: Carysfort Press, 2016. 

 

Kurdi Mária: Hungarian Migration to Ireland after the 1956 Revolution: Mark Collins’s Novel Stateless in the Celtic Tiger Context

In: Aidan O’Malley, Eve Patten (szerk.)

Ireland, West to East: Irish Cultural Connections with Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main: Peter Lang Academic Publishers, 2014. pp. 255-271.
(Reimagining Ireland; 52..)

 

Hartvig Gabriella: The Critical and Creative Reception of Eighteenth-Century British and Anglo-Irish Authors in Hungary.: Essays in Intercultural Literary Exchance

Pécs: Institute of English Studies, University of Pécs, 2013. 

 

Hartvig Gabriella: Hungarian Swift Scholarship in the Period of Censorship

In: Kirsten Juhas, Hermann J Real, Sandra Simon (szerk.)

Reading Swift: Papers from The Sixth Münster Symposium on Jonathan Swift. München: Wilhelm Fink Verlag, 2013. pp. 633-645.

 

Csikai Zsuzsa: A Sirály Írországban: Thomas Kilroy adaptációja

In: Regéczi Ildikó (Orosz irodalom) (szerk.)

Csehov- újraírások. 248 p.

Debrecen: Didakt Kiadó, 2016. pp. 110-124.

 

Csikai Zsuzsa: ””Telling my Side of Things” – Tolstoy Novellas into Monologue Drama.” Hungarian Journal of English and American Studies. U of Debrecen, 2017.

Csikai Zsuzsa: Domestication as a Mode of Cultural Resistance: Irish-English Translations of Chekhov

In: Seruya Teresa, Justo José Miranda (szerk.)

Rereading Schleiermacher: Translation, Cognition and Culture. 315 p. 
Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2016.

Kurdi, Mária, Miriam Haughton, eds.Radical Contemporary Theatre Practices by Women in Ireland. Dublin: Carysfort Press, 2015.

 

A kutatóközpont külső kapcsolatai (Anglisztika Intézeten kívüliek, hazai és nemzetközi egyaránt)

 

IASIL (International Association for the Study of Irish Literatures):

 

International Swift Society

Irish Society for Theatre Research

Szakmai kapcsolatok a következő egyetemek oktatóival: University College Dublin, Trinity College Dublin, University College of Galway, Queen’s University Belfast, Jagelló Egyetem, Krakkó.

Irish Embassy of Hungary (Irish Embassy Bursary – tanulmányi ösztöndíj irlandisztikát kutató MA diákok számára)

Hungarian Joyce Society

Hungarian Yeats Society

Hungarian Society for the Study of English

 

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége (TDK dolgozatok, hallgatói konferencia-szereplések stb.)

 

Kvéder Bence MA hallgató (The World of Swift;Swift and his World conference)

Nyisztor Miklós (OTDK 2. Helyezet 2011)

Kb. 20 BA és MA  irlandisztika témájú szakdolgozat 2007 óta.

 

 

 

 

Vezető: 
az MTA doktora/Dsc
professor emerita
72/503 600/24677

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.