Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Képregénytudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont neve magyarul és angolul

 

Képregénytudományi Kutatóközpont (angolul: Comics Studies Research Center, franciául: Centre de Recherche pour l’Étude de la Bande Dessinée, németül: Forschungszentum für Comicwissenschaft)

Alapítás: 2017. december

 

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

ktkk.hu (regisztrálva, létrehozás alatt)

A kutatóközpont célja, leírása indoklása

 

A PTE BTK 2017. decemberi Kari Tanácsülésének döntése alapján létrehozott Képregénytudományi Kutatóközpont célja egy olyan, nemzetközileg elismert tudományos központ kialakítása és működtetése a PTE BTK Társadalom és Médiatudományi Intézetében, amely összefogja a hazai képregénytudományt, a képregénnyel kapcsolatos kutatásokat, hozzájárul a hazai képregényekkel foglalkozó szakemberek képzéséhez, szakirodalmi és képregényes gyűjtő és archiváló munkát végez, konferenciákat szervez, szakmai hátteret biztosít a képregénytanulmányozási kiadványoknak, valamint képregénykiállításoknak, továbbá eredményes pályázati tevékenység révén – a kar, az intézet és az érintett tanszékek szándékaival összhangban – segíti a  hazai képregénykutatói közösség törekvéseinek megvalósulását.

 

A kutatóközpont a PTE BTK szervezeti és működési struktúrájába tagozódva, a Társadalom- és Médiatudományi Intézet keretén belül, mint intézeti kutatóközpont jött létre. A KTKK nyitott kutatási témái iránt érdeklődő kutatók csatlakozására, közös kutatási projektek megvalósítására. A kutatóközpont működését lehetőség szerint pályázati úton megszerezhető hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi forrásokból finanszírozza.

 

 

A kutatóközpont adminisztrációs, koordinációs tevékenységeinek helyszíne a PTE BTK Társadalom- és Médiatudományi Intézete által használt Zsolnay Negyed E25-ös épületének 203-as irodája.

 

A KTKK szakmai hátteret biztosít a Képregénytudomány című könyvsorozathoz és az évente megrendezendő Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban konferenciához is.

 

A kutatóközpont vezetője

 

A PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke részéről vezető munkatárs, habilitált doktor kutató:

 Dr. habil. Maksa Gyula egyetemi docens, központvezető

 

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala 

 

Doktori.hu: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=8721

MTMT:

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10017081&jelleg=1,5,6,7

Egyetemi honlap: http://www.commonline.hu/oktatok/maksa_gyula

 

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai 

 

PhD fokozattal rendelkező további munkatársak:

 

Dr. Doboviczki Attila PhD egyetemi adjunktus, PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, a Re:Public Projekt Tér szakmai vezetője

MTMT:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10015940

Egyetemi honlap:

http://www.commonline.hu/oktatok/doboviczki_attila

 

Dr. Sata Lehel PhD egyetemi adjunktus, PTE BTK Germanisztika Intézet

MTMT: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10016046

Egyetemi honlap: http://btk.pte.hu/sata_lehel

 

Dr. Vincze Ferenc PhD egyetemi tanársegéd, ELTE Román Filológiai Tanszék; főszerkesztő, Szépirodalmi Figyelő folyóirat

Doktori.hu: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=27931

MTMT: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10018741

Egyetemi honlap: http://www.btk.elte.hu/munkatarsak/VinczeFerenc

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

 

PhD-képzésben résztvevő munkatársak:

 

Demus Zsófia PhD-hallgató, PTE BTK NYDI Nyelv és Kommunikáció Doktori Program

 

Dunai Tamás egyetemi tanársegéd, SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék; doktorjelölt, PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola

MTMT:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10021341

 

Komornik Eszter PhD-hallgató, PTE BTK NYDI Nyelv és Kommunikáció Doktori Program

 

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

 

A központ az utóbbi félévben alakult.

A következő válogatás a munkatársak elmúlt öt évben megjelent képregénytudományi publikációiból készült: 

 

 

Könyvek:

Maksa Gyula: Képregények kultúraközi áramlatokban. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), 2017.

Vincze Ferenc (szerk.): Képregényen innen és túl: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2017.

 

 

Tanulmányok:

Demus Zsófia: Mediális környezetváltás: a webképregény. ME.DOK 11: (2) pp. 107-114 (2016)

 

Dunai Tamás: Az autobiografikus képregények referencialitása. In: Bódi Jenő, Maksa Gyula, Szijártó Zsolt (szerk.) Újratöltve: Médiakutatás és mindennapi élet. Budapest; Pécs: Gondolat Kiadó; PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2016. pp. 319-333.

 

Dunai Tamás: A képregénynapló. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 65:(9) pp. 60-65. (2014)

 

Komornik Eszter: Képregények a technikai sokszorosíthatóság korszakában. ME.DOK 11: (2) pp. 115-123. (2016)

 

Maksa Gyula: "Titeuf találkozása Kálvinnal": A genfi képregényről. SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2017:(5) pp. 71-79. (2017)

 

Sata Lehel Kálmán: Wiederholung als Grenzüberschreitung. Rhetorik der intermedialen Narration am Beispiel von Kafka-Comics. In: Károly Csúri, Joachim Jacob (szerk.) Prinzip Wiederholung: Zur Ästhetik von System- und Sinnbildung in Literatur, Kunst und Kultur aus interdisziplinärer Sicht. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2015. pp. 191-212.

 

Sata Lehel: "Le az álarccal!" Az evidentia alakzatai Arthur Snitzler Álomnovella című elbeszélésének képregényváltozatában. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 60:(4) pp. 484-501. (2014)

 

Vincze Ferenc: Egy képregény-adaptáció kiadástörténete: Az előretolt helyőrségről. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 61:(2) pp. 213-230. (2015)

 

A kutatóközpont külső kapcsolatai

A PTE BTK TMI Képregénytudományi Kutatóközpont külső kapcsolatai (az alapító tagok képregénykutatási aktivitása szempontjából élő kapcsolatok, stratégiai partnerek)

 

Szakmai szervezetek, kiadók, folyóiratok, galériák, múzeumok:

Centre Belge de la Bande Dessinée, Brüsszel; CZKD, Belgrád; Deutscher Comicverein, Berlin; Dive Buki, Kassa; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár; Gesellschaft für Comicforschung, Németország; Helikon, Kolozsvár; kArton Galéria, Budapest; Képes Kiadó, Budapest; komixxx projekt, Brno; Korunk, Kolozsvár; Magyar Képregény Szövetség, Budapest; Magyar Műhely Galéria, Budapest; Museum der Europäischen Kulturen, Berlin; Stripburger, Ljubljana; Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest; Szépirodalmi Figyelő, Budapest

 

Oktatási intézmények

Alliance Française de Pécs, BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet, Kolozsvár; BBTE Színház és Televízió Kar, Kolozsvár; Comics Art School, Malmö, Svédország; DE GI Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke; DE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék; ELTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék; ELTE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola; ELTE BTK Román Filológiai Tanszék; Hiroshima City University, Japán; Malmö Högskola, Svédország; PPKE Irodalomtudományok Doktori Iskola, Sapientia EMTE Alkalmazott Társadalotudományok Tanszéke, Marosvásárhely; SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

 

A PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén 2007 óta szinte minden szemeszterben vannak képregények tanulmányozásával foglalkozó kurzusok (két tanéven keresztül a Nemzeti Kiválóság Program keretei között is), melyek eredményeként az utóbbi évtizedben számos szemináriumi és szakdolgozat született BA és MA szinten is.

 

A PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén volt az első magyarországi comics studies konferencia 2017-ben a Szépirodalmi Figyelő Alapítvánnyal közös szervezésben: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., ahol szintén voltak egyetemi hallgató előadóink is.

 

Vezető: 
Kinevezés: 
egyetemi docens
PhD
72/503 600/28220

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.