Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Légirégészeti Téka

A kutatóközpont neve magyarul

Pécsi Légirégészeti Téka

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

http://regeszet.btk.pte.hu/hu/tartalom/rolunk

A kutatóközpont célja, leírása indoklása (1500 – 3000 karakter szóközzel)

Az 1994-ben alapított Pécsi Légirégészeti Téka 2004-ben a Pécsi Tudományegyetemhez tartozó országos gyűjtőkörű közérdekű muzeális gyűjteményként kapott működési engedélyt. 

A gyűjtemény az ország jelentős részéről rendelkezik felvétellel, nagyobb része a Duna-menti területeket és a Kiskunságot fedi le. A légi felvételekben rejlő információ kiaknázása és a teljes feldolgozás folyamatosan zajlik, az adatmennyiség nagysága miatt azonban még bőven van feladat. A korábbi leltárt Lóki Andrea készítette el, az első komolyabb fotogrammetriai és térinformatikai munkákat Bertók Gábor végezte.

 Jelenleg Szabó Máté kezeli a Pécsi Légirégészeti Téka anyagát és dolgozik a naprakész térinformatikai rendszer megvalósításán. A gyűjteményi munkába esetenként régészhallgatók is bekapcsolódnak. A Pécsi Légirégészeti Téka elsődleges célja az eddig összegyűlt felvételek kiértékelése, a lelőhelyek pontos azonosítása és meghatározása, hogy a későbbi régészeti kutatásokat elősegítsük. A légirégészet az ún. nem romboló régészeti módszerek közé tartozik, amely segítségével nagy területek lelőhelyeiről szerezhetünk információt. Legnagyobb előnye, hogy a régészeti nyomokat összefüggéseiben tárja a szemlélő elé.

 A módszer a jövőben jelentős szerepet játszhat a lelőhelyek állapotának felmérésében és nyomon követésében, a védendő területek kijelölésében és a szisztematikus kutatások elősegítésében. Elengedhetetlennek bizonyul a jövőben a felvételezett területek terepi azonosítása, egy (légi)régészeti topográfia létrehozása. 2018-tól a PTE-BTK Történettudományi Intézet intézeti értekezletének döntése nyomán a Pécsi Légirégészeti Téka a Régészet Tanszék oktatást-kutatást elősegítő nem önálló szervezeti egysége.

Így került be a Történettudományi Intézet Belső Szervezeti és Működési Szabályzatába is, amelynek végső ratifikálására – összhangban a BTK Szervezeti és Működési Szabályzatával - a Történettudományi Intézet következő intézeti értekezlete fog majd véglegesíteni.

 A radikális fejlesztésre (gyűjteményrevízióra és állományvédelemre) szoruló szervezeti egység első munkaértekezletére 2018 április 12. napján került sor, amelynek során a Régészet Tanszék személyi állományát és infrastruktúráját a Légirégészeti Téka megsegítése és fejlesztése céljából a szervezeti egység rendelkezésére bocsájtotta.

Az új szervezeti struktúra, amelyben a Légirégészeti Téka 2018 óta működik, maradéktalanul garantálni tudja a Pécsi Egyetem számára az országos gyűjtőkörű muzeális gyűjtemény szabályos működéséhez elengedhetetlenül fontos jogszabályok betartását.

A kutatóközpont vezetője (név, beosztás, fokozat)

Dr. habil. Nagy Levente, tanszékvezető egyetemi docens, Régészet Tanszék (2018 február 28 óta)

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala

http://regeszet.btk.pte.hu/hu/tartalom/dr_habil_nagy_levente

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty

_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10001197&Scientific=1

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai (név, beosztás, fokozat) egyetemi vagy saját honlapjuk, MTMT oldaluk, doktori.hu oldaluk

Dr. Szabó Máté (2013 óta), tanársegéd, Régészet Tanszék, gyűjteménykezelő

http://regeszet.btk.pte.hu/hu/tartalom/szabo_mate

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

Dr. Soós Eszter, Kalácska Róbert, Szabó Antal tanársegédek, Régészet Tanszék (2018 április 12 óta)

Dr. Fazekas Ferenc, tanszékvezető-helyettes, egyetemi adjunktus, Régészet Tanszék (2018 április 12 óta)

A PLT Felügyelő Bizottságának tagjai: Kalácska Róbert, Szabó Antal, Fazekas Ferenc gyakorló muzeológusok

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

Kalácska Róbert, Szabó Antal, PTE-BTK, Interdiszciplináris Doktori Iskola (2018 április 12 óta)

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi 

1.Stibrányi Máté, Szabó Máté: A tájrégészet módszerei, avagy a totális régészet In: Zatykó Csilla, Szilágyi Magdona, Szabó Máté (szerk.): Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban. Absztrakt kötet.. 86 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.11.06-2017.11.07. Budapest: MTA BTK Régészeti Intézet, 2017. pp. 56-57.

(ISBN:978-615-5254-08-6)

2.Szabó Máté: Revealing invisible crop marks by DSM relief-visualisation THE NEWSLETTER OF THE AERIAL ARCHAEOLOGY RESEARCH GROUP 55:(october) p. 46. 1 p. (2017)

3.Szabó Máté: A légirégészet helye a megújuló MRT-ben: A National Mapping Programme tanulságai Magyarországon. In: Benkő E, Bondár M, Kolláth Á (szerk.): Magyarország régészeti topográfiája: múlt, jelen, jövő. 571 p. Budapest: MTA BTK Régészeti Intézet, 2017. pp. 399-424. (ISBN:978-963-9911-98-7)

4. Szabó Máté: Archaeology from above: Episodes from the history of the Aerial Archaeological Archive of Pécs. Budapest: Archaeolingua Alapítvány, 2016. 304 p. (ISBN:978-963-9911-87-1)

5. Szabó Máté: Régészet madártávlatból: Fejezetek a Pécsi Légirégészeti Téka 20 éves történetéből. Budapest: Archaeolingua Alapítvány, 2016. 304 p. (ISBN:978-963-9911-86-4)

6. Szabó Máté: Baranyai villák légifelvételeken. JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE 53: pp. 87-114. (2015)

7. Szabó Máté: Solt-Tételhegy légirégészeti kutatása. ARCHAEOLOGIA CUMANICA 2014: pp. 41-52. (2014)

 

A kutatóközpont külső kapcsolatai

Budavári Ingatlanfejlesztő- és Üzemeltető Nonprofit Kft

Pazirik Kft

Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály

Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

Légirégészet kurzusok megtartása a Régészet Tanszék hatályos tanterve szerint, részvétel légirégészet iránt érdeklődő hallgatók szakmai fejlesztésében

Cím: 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Vezető: 
egyetemi docens
habilitált doktor

tanszékvezető

72/503 600/23534

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.