Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport

A kutatóközpont neve magyarul és angolul   

Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport

Research for Modern Russia and Soviet History

Центр по изучению Истории Современной России и Советского Союза

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

 

http://moszt.tti.btk.pte.hu/


Faceboook: MOSZT Kutatócsoport

A kutatóközpont célja

Alapítás:

A Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport (MOSZT – „Híd”) 2004 tavaszán alakult meg a PTE BTK a Multidiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században történettudományi doktori program támogatásával, a programvezető Ormos Mária akadémikus javaslatára, jelenleg a Történettudományi Intézet keretében működik.

 

Küldetés:

A kutatócsoport a doktori program és az Intézet tudományos műhelyeként, autonóm kutatók és oktatók szabad társulásaként jött létre, azzal a céllal, hogy a régióban dolgozó és a korszakkal foglakozó ruszista-szovjetológus kollégák munkáját összehangolja, számukra konzultációs és publikációs fórumot biztosítson, hozzájáruljon a szakmai utánpótlás neveléséhez, konferenciák, sajtóbemutatók szervezésével erősítse a tudományos nyilvánosságot, létrehozza  a ruszisztikai-szovjetológiai kutatások egy vidéki központját, végül az egyéni próbálkozásoknál hatékonyabbá kívánta tenni a tudományos műhely keretében történő pályázati tevékenységet is.

 

Tevékenység:

A kutatócsoport küldetésnyilatkozatának megfelelően szakmai konferenciákat, műhelybeszélgetéseket work-shoppokat szervez, előadásokat, előadássorozatokat hoz létre a profiljába vágó témákból. Útjának indított két önálló kiadványsorozatot, 2005-ben a MOSZT Könyveket, 2015.-ben pedig a MOSZT Füzeteket, előbbi a 10, utóbb az 5. köteténél tart. A műhely mindig kiemelt céljának tekintette az utánpótlásnevelést, a téma iránt érdeklődő tehetséges fiatalok felkutatatását, számukra, lehetőség, fórum biztosítását, tudományos tevékenységük támogatását, pályázatokba történő bevonásukat. Munkánk hatékonyságát tényszerűen kimutatható eredményeink, illetve rektori dicsérő oklevél is tanúsítja. A műhely logisztikai hátterét az egyetem, működésének anyagi forrásait pedig belső és külső pályázatok biztosítják. 

A kutatóközpont vezetője 

Dr. habil. Bebesi György PhD, tanszékvezetőhelyettes egyetemi docens

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala

www.bebesigyorgy.uw.hu

Facebook: Bebesi György

http://tti.btk.pte.hu/

vm.mtmt.hu Bebesi György (Történeti ruszisztika)

www. Doktori.hu Bebesi György

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai

 

Dr. habil. Kolontári Attila PhD, egyetemi docens - társelnök

 

Dr. habil. Bene Krisztián PhD, tanszékvezető egyetemi docens - alelnök

 

Dr. habil. Hornyák Árpád PhD, intézetigazgató-helyettes egyetemi docens – vezetőségi tag

 

Dr. Végh Ferenc PhD, - vezetőségi tag

 

Prof. Dr. Sashalmi Endre DSc, intézetigazgató - a szerkesztőbizottság elnöke

 

Dr. Majoros István professor emeritus, a tanácsadó testület elnöke

 

Valamennyiüknek van mtmt nyilvántartása, illetve akadémiai, doktori honlapja, stb. ezek nevük beírása után érhetők el.

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

 

Huszár Mihály történész-muzeológus, PhD-jelölt

 

Lengyel Gábor történész, PhD-jelölt

 

Várnai Gergely egyetemi tanársegéd, PhD-jelölt

 

Máté Zsolt doktorandusz, történelem-informatika szakos tanár, titkár

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi 

 

Európa Peremén. Válogatott írások Oroszország és a Szovjetunió történetéről. Szerk. Bebesi György-Lengyel Gábor. MOSZT Könyvek 6, Kutatási Füzetek 18. Pécs, 2013.

 

Háborúk és Békekötések a 18-20. századi orosz-szovjet történelemben. Konferenciakötet. Szerk. Máté Zsolt. MOSZT Könyvek 7, Pécs, 2014.

 

Európa perifériáján. Jubileumi kötet. Szerk. Bene Krisztián. MOSZT Könyvek 8, Pécs, 2015.

 

Kolontári Attila: Alekszej von Lampe, Vrangel báró katonai képviselője Magyarországon. MOSZT Füzetek 1, Pécs, 2015.

 

Bene Krisztián: A Nagy Károly Hadosztály. A Waffen-SS önkénteseinek harcai a keleti hadszíntéren. MOSZT Könyvek 9, Pécs, 2016.

 

Zsemlye János: Följegyzések Nagy Péter katonai modernizációjáról és európai külpolitikájáról. (1695-1721). MOSZT Füzetek 2, Pécs, 2016.

 

Szunomár Szabolcs: Georgij Zsukov életpályája és katonai tevékenysége. MOSZT Füzetek 3, Pécs 2016.

 

Bebesi György: Birodalom összeomlás előtt. Politikus és közéleti portrék az első világháború előtti Oroszországból. Publikon, Pécs, 2017.

 

De Disciplina „Rusistica”. Magyar ruszisták a hazai történeti ruszisztikáról. Szerk. Huszár Mihály és Csurgai Zoltán. MOSZT Könyvek 10, Pécs, 2017.

 

Bene Krisztián: Lotaringiai Kereszt és Vörös Csillag. MOSZT Füzetek 4, Pécs, 2017.

A kutatóközpont külső kapcsolatai 

 

Egyetemen belül: Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája kutatóközpont, vezetője Prof. Font Márta

 

Orosz Világ Alapítvány Pécsi Orosz Központja, vezetője Dr. Végvári Valentyina nyugalmazott egyetemi docens

 

Magyarországon: MTA Orosz-magyar Történész Vegyesbizottsága, vezetője Prof. Szvák Gyula

 

Szombathelyi Szláv Történeti és Filológiai Társaság, vezetője dr. habil. Szabó Tünde egyetemi docens

 

Külföldön: RAN –Orosz Tudományos Akadémia - Kelet-Európa és Balkán Intézete. Kapcsolatok: Olga Khavanova igazgatóhelyettes, Alexandr Sztikalin titkár

 

AIRO-XXI-A Huszonegyedik Század - Az orosz-szovjet társadalom Kutatóinak Nemzetközi Társasága. vezetője: Prof. Gennagyij Borgyugov

 

Oroszország és Magyarország a Történelem Keresztútjain. A Sztavropoli Észak-Kaukázusi Szövetségi Egyetem, a Kaposvári Egyetem valamint a MOSZT Kutatócsoport közös projektje és az azonos néven szerkesztett közös periodikája. Vezetője orosz oldalról. Prof. Igor Krjucskov Dékán, Kaposvárról prof. Szávai Ferenc rektor, Kolontári Attila projektvezető, Pécsről Bebesi György kutatócsoportvezető.

 

Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli tagozat. Vezetője: Dr. habil. Bene Krisztián

 

Pécsi Történészcéh Diákegyesület. Oktatói vezetője: Dr. Csibi Norbert

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége 

 

2007. Kakassy Bernadett: harmadik díj az ELTE Ruszisztikai Intézet és az Orosz Világ Alapítvány „Az év orosz dolgozata” pályázatán.

 

2008. Szunomár Szabolcs: 3. díj az ELTE Ruszisztikai intézet és az Orosz Világ Alapítvány „Az év orosz dolgozata” pályázatán.

 

2012. Zsemlye János: 2. díj az ELTE Ruszisztikai intézet és a Budapesti Orosz Központ „Az év orosz dolgozata” pályázatán.

 

2013. Máté Zsolt: OTDK első hely a 2013-as Debreceni OTDK-n.

 

2013: A Kutatócsoport vezetőjének adományozott rektori elismerő oklevél, „elkötelezett és eredményes tehetséggondozó tevékenységéért”.

 

2015 Máté Zsolt OTDK első hely a Budapesti OTDK-n.

 

2017 Bárdonicsek Dominika: Különdíj az ELTE és a Budapesti Orosz Központ „Az év orosz dolgozat pályázatán.

 

A 2004-ben alapított kutatócsoport konferenciáinak illetve az azon résztvevő hallgatók felsorolására itt nincs lehetőségünk: a két legutóbbi konferencia: Fiatal Kutatók Fóruma. Nemzetközi konferencia a Pécsi Orosz központtal és a Petrozavodszki Orosz Állami Egyetemmel közösen. Pécs, 2017. április 26. Pécsi orosz Központ. Pécsi, „mosztos” előadó fiatalok: Illés Kornélia, Huszár Mihály, Leveles László, Baráth Csenge, Csurgai Zoltán, Szaffenauer Ferenc, Lenthár Balázs, Saáry Gábor, Bene Krisztián, Bárdonicsek Dominika, Lengyel Gábor, Máté Zsolt, Mogyorósi Renátó.

 

Forradalmak és kölcsönhatások 1917. Orosz Birodalom, Szovjetunió, Oroszország. Centenáriumi konferencia PAB és Közép és Kelet-Európa Munkabizottságával közösen. Pécs, PAB székház, 2017. október 19. MOSZT előadók: Lengyel Gábor, Bárdonicsek Dominika, Huszár Mihály, Kolontári Attila, Bene Krisztián. Levezető elnökök: Sashalmi Endre és Bebesi György

 

 

 

Vezető: 
Kinevezés: 
egyetemi docens
habilitált doktor
72/503 600/23504

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.