Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont

A kutatóközpont neve magyarul és angolul   Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport – Economies of the Ancient World Research Group
A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége   

http://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/okori_gazdasagtorteneti_kutatokozpont

A kutatóközpont célja, leírása 

A PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszékén 2011-ben létrehozott (és 2013-ban hivatalosan is bejegyzett) Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport (angol neve Economies of the Ancient World Research Group, rövidítve ÓGK), a maga nemében egyedülálló a magyar felsőoktatásban, ugyanis ókori gazdaságtörténet kutatásával és hangsúlyos oktatásával sehol másutt nem foglalkoznak.

A kutatócsoport ötlete igazából a korábbi tanszékvezető Prof. Dr. Vargyas Péter 2009-ben tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála után vetődött fel a tanszék oktatóiban. Vargyas Péter a mezopotámiai gazdaságtörténet (azon belül a pénztörténet) nemzetközileg elismert kutatója volt.

Az ÓGK alapító tagjai Csabai Zoltán (PTE), Grüll Tibor (PTE) és Vér Ádám (ELTE), az elnöki teendőket jelenleg Dr. Grüll Tibor, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi docens látja el. A kutatócsoport tagjai a Küldetésnyilatkozatban megfogalmazott elvekkel összhangban vállalják, hogy rendszeresen részt vesznek hazai és külföldi konferenciákon, ahol beszámolnak kutatási tevékenységükről; eredményeiket publikálják hazai és/vagy külföldi szakfolyóiratokban, továbbá népszerűsítő cikkek, tanulmányok, könyvek formájában; az egyetemi/főiskolai oktatók népszerűsítik az ókori gazdaságtörténetet: ebben a témában szemináriumokat/előadásokat hirdetnek; olvastatják a magyar és idegen nyelvű szakirodalmat; kutatásaikba lehetőség szerint bevonják a hallgatókat.

Az ÓGK eddigi leglátványosabb tevékenysége a kétévente Pécsett megrendezett Ókori Történeti Földrajzi és Gazdaságtörténeti konferencia, amelyet eddig 2011-ben, 2013-ban, 2015-ben és 2017-ben rendeztünk meg az Ókortörténeti Tanszéken. A legutóbbi szimpózium már teljes egészében angol nyelven zajlott, és vendégeink között horvát és lengyel kutatókat is üdvözölhettünk. Konferenciáink anyagából 2014-ben bőséges válogatás jelent meg a tanszékünk által kiadott Ókor‒történet‒írás sorozatban. A harmadik konferencia anyaga a Kronosz Kiadónál fog megjelenni remélhetőleg idén, a negyedik konferenciáé pedig 2019-ben.

Az ÓGK jelenlegi vezetője eddig több hazai és nemzetközi konferenciaelőadást tartott, valamint két könyvet és számos cikket jelentetett meg a római gazdaságtörténet témájában.

 

A kutatóközpont vezetője 

 

Dr. Grüll Tibor, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi docens (PTE)

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala  

http://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/okortorteneti_tanszek

 

https://pte.academia.edu/TiborGrull

 

 

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai 

Dr. Csabai Zoltán, egyetemi adjunktus (PTE)

http://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/okortorteneti_tanszek

 

Dr. Vér Ádám, tudományos munkatárs, ELTE Vallástudományi Központ (ELTE)

http://www.btk.elte.hu/munkatarsak/VerAdam

 

Prof. Dr. Németh György, egyetemi tanár, az MTA doktora (ELTE)

http://www.btk.elte.hu/munkatarsak/NemethGyorgy

 

Dr. habil. Takács Levente, tanszékvezető egyetemi docens (DE)

http://classics.arts.unideb.hu/dolgozoi.html

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók  
A kutatóközpont legjelentősebb publikációi 

Vargyas Péter: From Elephantine to Babylon. Selected Studies of Péter Vargyas on Ancient Near Eastern Economy, edited by Zoltán Csabai, Pécs: University of Pécs, Department of Ancient History; Budapest: L'Harmattan, 2010. (Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies vol. 1. Series editors: Zoltán Csabai and Tibor Grüll) pp. 303, ISBN 978-963-236-310-3

 

Vargyas Péter: A pénz története Babilóniában a pénzverés előtt és után, szerk. Csabai Zoltán, Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék; Budapest: L’Harmattan, 2010. (Ókor–Történet–Írás 1. Sorozatszerkesztő: Csabai Zoltán) pp. 344, ISBN 978-963-236-299-1

 

Ökonómia és ökológia: Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből (Ókor‒történet‒írás sorozat) Pécs‒Budapest, L’Harmattan–Ókortörténeti Tanszék, 2015.

A kutatóközpont külső kapcsolatai

Roman Economy Research Project (vez. Alan Bowman és Andrew Wilson) School of Archaeology, Oxford University

Structural Determinants of Economic Performance in the Roman World (vez. Koenraad Verboven), University of Ghent

Instrumenta-kutatócsoport (Chauvigny), vez. Ferenc Fazekas

 

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége 

 

Vezető: 
az MTA doktora/Dsc
egyetemi tanár

tanszékvezető

72/503 600/23514

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.