Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Patrisztika Kutatóközpont

A kutatóközpont neve magyarul és angolul   Patrisztika Központ - Centre for Patristic Studies
A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége  http://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/patrisztika_kutatokozpont
A kutatóközpont célja, leírása indoklása 

A Patrisztika Központ az ókeresztény teológia, irodalom és művészet tanulmányozására alakult 2000 február 9-én. Kutatói a hazai és nemzetközi tudományos élet elismert szereplői. A központ legfontosabb tevékenysége a CATENA című könyvsorozat gondozása a Kairosz Kiadóval együttműködve. A kettős, monográfiákat és fordításokat magában foglaló sorozat célja az ókeresztény teológiai, írásmagyarázati és művészeti hagyomány magas tudományos színvonalon történő közvetítése és népszerűsítése. Elsődlegesen a hazai műhelyekben készült tudományos monográfiákat gondozunk, de célunk a nemzetközi kutatásokat, iskolákat reprezentáló könyvek igényes magyar fordításban való kiadása is. 2017-ig 18 monográfiát jelentettünk meg. Emellett hangsúlyos feladatunknak tekintjük a patrisztikus szövegek magyar nyelvű kiadását. 2017-ig 13 fordításkötetet jelentettünk meg.

 

A kutatóközpont vezetője  Prof. dr. Somos Róbert DsC
A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja  

 

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai

Dr. habil. Heidl György PhD. egyetemi docens

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10015978

Dr. habil. Nagy Levente PhD. egyetemi docens 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók  
A kutatóközpont legjelentősebb publikációi   

Heidl György: "Csont az én csontomból": a házasság misztériuma Budapest: Kairosz, 2017. 287 p. (Catena. monográfiák 18.)

Vassányi Miklós: Hitvalló Szent Maximos teológiája. Budapest: Kairosz, 2017. 271. o. (Catena monográfiák 17.)

Bugár István: A teológia kezdetei – A jánosi tradícióban: A melitón- és a Hippolütosz-dosszié. Budapest: Kairosz, 2016. 574 p. (Catena monográfiák 16.)

Somos Róbert: Órigenész: Kommentár János evangéliumához. Budapest: Kairosz, 2017. 632. p. (Catena fordítások 13.)

Heidl György: Lelki alakformálás: Szent Ágoston beavató beszédei Budapest: Kairosz Kiadó, 2015. 203 p. (Catena fordítások 12.)

A kutatóközpont külső kapcsolatai   
A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége   

Vezető: 
Kinevezés: 
egyetemi tanár
az MTA doktora/Dsc

központvezető

72/503 600/24694

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.