Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

Cím: 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6. D épület 2. emelet
Telefon: 
72/501 500/24124
Vezető: 
habilitált doktor
egyetemi tanár

tanszékvezető

72/503 600/24545
Titkárság: 
igazgatási ügyintéző

Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

72/501 500/24124
Munkatársak: 
habilitált doktor
címzetes egyetemi docens
72/503 600/24255
tanársegéd

osztályvezető

72/503-600/24499
Fogadóóra: 

előzetes egyeztetés szerint

PhD
adjunktus
72/503 600/24499
tanársegéd
72/503 600/24544
adjunktus
72/503 600/24124
az MTA levelező tagja
egyetemi tanár

doktori program vezetője

72/503 600/24124
ügyvivő szakértő
72/503 600/24348
habilitált doktor
egyetemi docens

tanszékvezető-helyettes, központvezető

72/503 600/24255
habilitált doktor
egyetemi docens
72/503 600/24573
habilitált doktor
egyetemi docens
72/503 600/24573
PhD
adjunktus
72/503 600/24255

PTE BTK