Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szláv Filológia Tanszék

Cím: 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6. D épület 4. emelet
Telefon: 
72/503-600/24138
Vezető: 
egyetemi docens
PhD

tanulmányi és diákjóléti dékánhelyettes, mb. tanszékvezető

72/503 600/24636, 24138
Fogadóóra: 

Hétfő: 10:00–11:00 | Szerda: 11:00–13:00
Kérem, előtte e-mailben egyeztessünk.

Titkárság: 
ügyvivő szakértő
72/503 600/24138
Munkatársak: 
lektor
Tudomány kandidátusa/CSc
72/503 600/24325
tudományos segédmunkatárs
72/503 600/24325
adjunktus
Tudomány kandidátusa/CSc
72/503 600/24662
adjunktus
PhD
72/503 600/24663
egyetemi docens
habilitált doktor
72/503 600/24139

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.