Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szociális Innovációs-, Értékelő- és Kutatóközpont

A kutatóközpont neve magyarul és angolul 

Szociális, Innovációs Értékelő Kutatóközpont (SZINEK)

Social Innovation Evaluation Unit (SIERC) 

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

http://szocialismunka.btk.pte.hu/hu/tartalom/szinek

http://szocialismunka.btk.pte.hu/en/content/research_teams

A kutatóközpont célja

A külföldi mintára létrehozott kutatóközpont egyik első célja az értékelő kutatások korszerű elméletének és gyakorlatának meghonosítása volt hazánkban. Magyarországon számos segítő-fejlesztő területen sem a független értékelő kutatásoknak, sem a fejlődés-szempontú, közösségi alapú részvételi kutatásoknak nincsenek erős hagyományai, az értékelés alatt gyakran még ma is a kontrollingot értik – annak ellenére, hogy a bizonyítékokon alapuló/bizonyítékokra támaszkodó gyakorlat a források szűkülésével egyre erősebb elvárás. A másik sajátosság a módszertani szegényesség: a nemzetközi színtéren megszokott komplex, a folyamatértékelést beépítő, és a puszta kimenetet a hatásosságtól árnyaltan megkülönböztető kevert módszerekkel végzett értékelésre alig találunk példákat. A SZINEK küldetése e hiányosságok felszámolása.

A SZINEK jelenlegi vezetője 2007-ben egy Leonardo-pályázat támogatásának köszönhetően kapcsolódhatott be a nagy-britanniai Social and Health Evaluation Unit munkájába. A SHEU alapítója Prof. dr. Roger Ellis, aki Prof. dr. Elaine Hogard-dal harmincévi kutatómunka tapasztalataira alapozva alakította ki az értékelő kutatások egy sokoldalúan alkalmazható keretrendszerét, a Trident-et.  A modellt széles körben használták szociális, egészségügyi és oktatási innovációk értékelésében.

A SZINEK tevékenysége a kezdetektől erősen összefonódott a tanszéki Addiktológiai Műhely munkájával, amelyet Prof. dr. Kelemen Gábor alapított és vezet. A SZINEK kutatásait főként addiktológiai témákban folytatta.

Az értékelő kutatás terén az első komolyabb mérföldkövet a 2013-as év jelentette. Ebben az évben vált a SHEU nemzetközi szervezetté, amelyhez kutatóközpontunk is kapcsolódott. Az elmúlt néhány évben több közös workshopot szerveztünk, és publikációs együttműködések is alakultak a nagy-britanniai partnerrel. 

2014-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesületet bízta meg egy kutatás elvégzésével, amelybe a SZINEK munkatársai is bekapcsolódhattak. Fejlődés-szempontú, részvételi alapú megközelítéssel vizsgáltuk az addiktológiai bentlakásos rehabilitációs intézmények munkáját, később, 2016 folyamán pedig a hazai addiktológiai ellátórendszert. 2017-ben a brit partnertől felkérést kaptunk egy, a hazai felsőoktatás minőségbiztosítási kérdéseit vizsgáló könyvfejezet elkészítésére (megjelenés alatt). Ugyancsak 2017-ben kezdtük meg az addiktológiai tárgyú pályázatok szakmai értékelési szempontrendszerének kidolgozását.

Egy további jelentős projektünk az identitás strukturális analíziséhez kapcsolódó keretszoftver, az Ipseus értékelő kutatói területen történő alkalmazása. E témában a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület támogatásával több workshopot szerveztünk, amelyen részt vehettek a kar érdeklődő oktatói, kutatói.

Emellett a SZINEK munkatársainak az elmúlt években megszerzett jártassága, értékelő kutatói tapasztalatai segítik a kar minőségfejlesztő munkáját. Hallgatóink számára az elmúlt években több kurzust tartottunk a témában.

A kutatóközpont vezetője   Bognárné dr. habil. Erdős Márta egyetemi docens
A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja  https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10015894

 

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=4290

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai  Prof. dr. Kelemen Gábor egyetemi tanár

 

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=10310

Dr. Molnár Dániel egyetemi adjunktus

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

Vojtek Éva egyetemi tanársegéd

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

Borda Viktória tudományos segédmunkatárs

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

A kutatóközpont munkáját ezen túl – felkérés alapján, az aktuális kutatási feladatnak megfelelően – más tanszéki és kari munkatársak is segítik.

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók Vojtek Éva
Borda Viktória
A kutatóközpont legjelentősebb publikációi  B Erdős Márta, Borda Viktória, Kárpáti Tamás, Rozgonyi Róbert

Új pszichoaktív szereket használó személyek központi konstrukciói, önértékelése és azonosulási folyamatai: Exploratív vizsgálat

SZOCIÁLIS SZEMLE 10:(1) pp. 94-113. (2017)


Erdos M B
, Vojtek E, Kelemen G, Szijjarto L

Socialization networks and identities of novel psychoactive substance users

RESEARCH AND ADVANCES IN PSYCHIATRY 4:(1) pp. 13-17. (2017)

B Erdős Márta, Vojtek Éva, Borda Viktória, Bognár Adrienn, Molnár Dániel

Az addiktológiai ellátórendszer átfogó vizsgálatának eredményei

In: Felvinczi Katalin, Eisinger Andrea (szerk.)
A Magyar Addiktológiai Társaság XI. Országos Kongresszusa: előadáskivonatok. Konferencia helye, ideje: Siófok, Magyarország, 2017.11.30-2017.12.02. Budapest: Magyar Addiktológiai Társaság, pp. 7-8.

Marta B Erdos

The Role of Evaluation Research in a Country in Transition

High Wycombe: Buckinghamshire New University- SHEU International, 2016. 40 p.
(Occasional Papers; 14.)
(ISBN:9780948314629)

Erdős Márta, Kelemen Gábor

A terápiás közösségek értékelésének javasolt modellje: = A possible model for evaluating therapeutic communities

SZOCIÁLIS SZEMLE 8:(1-2) pp. 220-234. (2015)

B Erdős Márta, Knyihár É.

Pécs partnerség: lépések a közösségi tervezés felé

CIVIL SZEMLE 12:(1) pp. 20-34. (2015)B Erdős Márta

Az értékelés értékelése: Egy alkalmazás a szenvedélybeteg-segítés területéről

SZOCIÁLPOLITIKAI SZEMLE 1:(5-6) pp. 166-187. (2015)

 

Kelemen Gábor, B Erdős Márta, Csürke József, Brettner Zsuzsanna, Molnár Dániel

Dialogues for sobriety: Health Learning in the Context of Addictions – A Hungarian Model

PRACTICE 24:(1) pp. 21-39. (2012)

B Erdős Márta

Értékelő kutatások a szociális szférában: A Trident-módszer

SZOCIÁLIS SZEMLE 3:(1) pp. 30-40. (2010)

  1. Vanessa Watt, Elaine Hogard, Roger Ellis, Marta B Erdos

Evaluation of Hungarian social work and social policy students' work placements in Cheshire

pp. 1-87. 

ISBN-13: 9781905929498, ISBN-10: 1905929498, Chester Academic Press, University of Chester, Digital Repository, http://hdl.handle.net/10034/40675 (2007

A kutatóközpont külső kapcsolatai   

SHEU International – Identity Exploration Ltd. http://www.identityexploration.com/Launch_of_SHEU_INTERNATIONAL.asp

(Prof. Roger Ellis, O.B.E.; Allen Erskine)

North Ontario School of Medicine (dr. Elaine Hogard)

4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület, Pécs

INDIT Közalapítvány, Pécs

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége   

Csapláros Nikolett (2017) Kábítószer-problémára adott első válaszok a rendszerváltozás idején Baranya megyében OTDK II. helyezett

Csapláros Nikolett (2017) Kábítószerprobléma kezelése Baranya megyében a rendszerváltozás idején és napjainkban. A Magyar Addiktológiai Társaság XI. Országos Kongresszusa. Konferencia helye, ideje: Siófok, Magyarország, 2017.11.30-2017.12.02.

Vezető: 
Kinevezés: 
egyetemi docens
habilitált doktor

intézetvezető, tanszékvezető

72/503 600/23518, 23530

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.