Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szülőknek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A bölcsészet- és társadalomtudományi diploma az egyik legjobban konvertálható diploma. Mint azt a Munkaügyi Központok adatai is mutatják, viszonylag könnyen el lehet helyezkedni vele, a bölcsészdiplomák felvevőpiaca egyre nő. A képzés során olyan készségek elsajátítása kap főszerepet, mint a kommunikációs kompetencia, az önfejlesztés képessége, a problémakezelés, a kritikus információ- és szövegkezelés, a hatékony kutató-, szervező- és csapatmunka, a társas kapcsolatok és kulturális jelenségek felismerése és értelmezése, a magas szintű idegen nyelvi tudás, amely készségek a globális munkaerő-piac kritériumai. A képzéseink legfőbb sajátossága a munkaerőpiac bármely szegmensében jól konvertálható alapkészségek és kompetenciák széleskörű alkalmazásának lehetősége.

A hagyományosan népszerű bölcsész szakmák mellett, azokat kiegészítve, vagy új keretbe foglalva nő világszerte az ún. ’kreatív iparágak’ gazdaságokon belüli súlya és munkaerő-piaci jelentősége. A kreatív iparágak előretörése miatt egyre nagyobb arányban tudnak elhelyezkedni a bölcsész végzettségű fiatalok. A jelenlegi tapasztalatok szerint a bölcsészdiplomákat övező kedvezőtlen megítélés ellenére a képzési terület végzettjei az átlagosnál gyorsabban helyezkednek el a munkaerőpiacon.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Frissdiplomások 2010 című kiadványa szerint ez azért is van, mert sok munkakörben nem szükséges speciális előképzettség, hanem helyben kell elsajátítani a szükséges munkafolyamatokat, így előny az alkalmazkodókészség, a nyitottság. Egyre több cég keres ezekre a munkákra bölcsészterületen végzetteket, mivel a tapasztalat szerint gyorsan tanulnak, és eredeti, új ötleteket alkalmaznak, emellett a speciális nyelvtudásuk is előny.

A humán (és tágabb értelemben véve a társadalomtudományi diplomával rendelkező) értelmiségre a hagyományos, merev munkaerő-piaci szempontú megközelítések nem alkalmazhatók. Ha értelmiségi szakmákról beszélünk, a bölcsész szinte nem lehet pályaelhagyó.

 


A PTE 2010-ben csatlakozott az országos Diplomás Pályakövető Rendszerhez (DPR). A legutóbbi DPR-felmérés – mely a 2009, 2011 és 2013-ban abszolutóriumot szerzettek válaszaira koncentrál - adataiból szemezgettünk.

 • A Bölcsészettudományi Kar válaszadóinak 2,84 %-a élt külföldön a jelentkezéskor, végzés után ez az arány 9,11%-os (ÁOK-n ez 2,99 és 18,84%).
 • A válaszadók 79,23%-a érkezett gimnáziumból (PTE átlag: 65,62%)
 • A Bölcsészettudományi Kar végzettjei igen jónak ítélik a hallgatók egymás közötti kapcsolatát (a PTE átlagot meghaladóan, és a többi kar között is kimagaslóan).
 • Az oktató-hallgató viszony a PTE karai közül nálunk kapta a legjobb értékelést.
 • A kötelező gyakorlat alatt kipróbált elméleti ismeretek is magas értékelést kaptak, csak az Egészségtudományi, Illyés Gyula és Művészeti karokat értékelték magasabbra.
 • Az FSZ/FOKSZ után továbbtanulók aránya a BTK-n a legmagasabb: 20,74% (PTE átlag: 14,81%, KTK: 16,97%)
 • Első gondolat az egyetemről: a bölcsészhallgatók értékelték legmagasabbra a város történelmi múltját, de ez csak a harmadik legfontosabb számukra. Az első az érzelem, a második a hallgatói élet (a PMMIK után ennek értékelése nálunk a legmagasabb).
 • Válaszadóink 16,89 %-a dolgozott külföldön a végzettség megszerzése előtt (a KTK-n ez az arány 17,70%).
 • Válaszadóink 13,48 %-a folytatott diplomaszerzés előtt külföldi tanulmányokat (az ÁOK-n ez az arány 17,65%, a KTK-n 15,86%).
 • Jelenleg külföldi telephelyű munkahelyen dolgozik a válaszadó ex-BTK-sok 9,49 %-a (ÁOK 20%, TTK 11,81%)
 • Válaszadóink 70,79%-a rögtön az abszolutórium megszerzése után diplomázott, ez az arány csak az ÁOK-n jobb: 97,06%.
 • A végzett bölcsészek 85%-a ajánlaná a PTE BTK-t ismerősének.
 • Válaszadóink átlagosan fél év után tudtak elhelyezkedni, mindössze 10%-uk nem talált állást. Legtöbbször személyes ismeretség, álláshirdetés vagy munkáltatónál való jelentkezés útján. A személyes ismeretséget a FEEK-en és nálunk kamatoztatták (37%).
 • Válaszadóink több mint 66%-a nem érzi pályaelhagyónak magát, mindössze 33,76 %-uk mondja azt, hogy egészen más területen dolgozik.
 • Nem a BTK-sok közül kerül ki a legtöbb alkalmazott (75,28%; KTK 86,40%, PMMIK 81,28%), viszont itt a legmagasabb az önálló vállalkozók száma.
 • Válaszadóink 3,37%-a dolgozik felsővezetőként (ÁJK 2,05%, KTK 3,13%).
 • Válaszadóink többsége Baranyában vagy Budapesten dolgozik.

Forrás: Diplomás Pályakövetési Rendszer - 2014-es pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

 


Mítoszok (lerombolása) a bölcsészettudomány körül...

„A társadalomtervezés nem mérnöki munka” – interjú Horányi Özsébbel, karunk korábbi egyetemi tanárával

Dialógus a bölcsészettudományok feladatairól - Dialógus konferencia a Bölcsészettudományok szerepéről és hasznáról Budapesten, 2015. március 12-13-án.

„Kiapadhatatlan nemzeti erőforrás” - Kulcsár Szabó Ernő akadémikus a bölcsészettudományokról

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a bölcsészettudományokról

Felmérések tükrében: Azt hiszed, hogy értéktelen a diplomád? Nagyon tévedsz

A bölcsészdiplomák hasznosíthatósága a nemzetközi piacokon - Hasítanak a bölcsészek az EU-ban