Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Tájékoztató tanulmányaikat osztatlan tanárképzésben folytatni kívánó BA-s hallgatók számára

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Ha állami ösztöndíjas képzésben szeretnének tanulni, akkor felvételi jelentkezést kell beadniuk a megfelelő osztatlan tanári szakpárra. Karunkon jelenleg nappali munkarendet van módjuk választani. (Az osztatlan tanárképzés szerkezete és kreditkiosztása)

   

1)      a BA képzésben oklevelet vagy abszolutóriumot szerzők:

a)      Ha a BA (és a társuló minor) megfelel a kívánt osztatlan szakpárnak, akkor a főszakból 100, a minorból 50 kreditet befogadunk az osztatlan tanárszakon – ez a tanári szakpár egyik szakjának szakterületi ismereteit (100 kredit) teljesen lefedik, a másik szak szakterületi ismereteinek (100 kredit) pedig a felét.

Hivatkozott jogszabály: 283/2012. kormányrendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

5. § (5)  Alapfokozat és szakképzettség birtokában tanári szakképzettség az 1. mellékletben meghatározott tanárszakokon osztatlan tanárképzésben szerezhető. A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeretek részeként az alapképzési ismeretekből az annak megfelelő tanári szakon legalább 100 kreditet kell elismerni. Az alapképzésben a második tanári szakhoz megszerzett differenciált szakmai ismereteket - az annak megfelelő második tanári szakképzettséghez - 50 kredit beszámításával kell elismerni.”).

Az elismerés a PTE-s szakoknál automatikus, az oklevelet kell benyújtani hozzá. Más intézményben megszerzett oklevél esetén elismerési kérelmet kell benyújtani, a felvétel után.

 

Hogyan tovább?

A 100 ill. 50 kredit elismerése után a hallgatónak még pótolnia kell a korábbi minor szakján 26 szaktárgyi és 28 pedagógia-pszichológia kreditet, ez után tud választani, hogy a továbbiakban általános vagy középiskolai tanári szakképzettségért tanulna. Ezek a kreditek 2 félév alatt jó eséllyel pótolhatók.

Hivatkozott jogszabály: PTE Tanulmányi és vizsgaszabályzat

4. §  (1) Ha a közismereti tanárszakon középiskolai és általános iskolai tanár szakképzettség is szerezhető, a hallgató a közös képzési szakasz követelményeinek teljesítésekor választhat, hogy általános iskolai tanári szakképzettséget vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez. (2)Az érintett Kar az általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettséghez vezető képzést nem köteles indítani, ha azon a jelentkezők száma szakonként nem éri el az 5 főt. (3)729. A kérelmet azon félév szorgalmi időszaka utolsó napjáig kell benyújtani, amikor a hallgató a közös képzési szakasz követelményeit várhatóan teljesíti. A vizsgaidőszak végén a Tanulmányi Osztályok ellenőrzik, hogy a hallgató valóban teljesítette-e a közös képzési szakasz követelményeit és megkezdheti-e az önálló képzési szakaszt. A választott, általános iskolai tanári szakképzettség vagy középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés az ajánlott tantervben meghatározott 180 kreditből 150 kredit teljesítését követő félévben kezdhető el. A tanárszak szerinti szakterületi tudásból szakonként minimum 65 - 65 kredit, a pedagógiai, pszichológiai tudásból minimum 20 kredit teljesítendő. A Karok az önálló képzési szakasz kurzusait az ajánlott tanterv szerint hirdetik meg.

b)      Ha a BA (és a társuló minor) nem vagy csak részben felel meg az adott szakpárnak, akkor a fentiek szerint nem vagy csak részben működik a tanulmányok befogadása, itt már kurzusonként kell elismertetni az elvégzett tanulmányokat.

2)      a BA képzésben oklevelet ill. abszolutóriumot nem szerzők:

Ők is új felvételi eljárással kerülhetnek be a kívánt szakpárra, esetükben a megfelelő érettségi eredmény szükséges az érvényes felvételi pontszámhoz (egy emelt szint kötelező, a konkrétumokról az adott évi felvételi meghirdetésekből lehet tájékozódni).

Nekik is kurzusonként kell elismertetni az elvégzett tanulmányokat.

 

Vizsga az osztatlan tanárképzésben

Az osztatlan tanárképzésben felvételi vizsgát kell tenni, ez jellegét tekintve egy pályaalkalmassági beszélgetés. A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szak esetében pedig gyakorlati vizsgára is számítani kell.

Az osztatlan tanárképzésbe jelentkezők felvételi pontjait az érettségi bizonyítvány megfelelő eredményeiből vagy a BA oklevélből számítják (amelyik a jelentkezőnek előnyösebb). Értelemszerűen az oklevélből történő pontszámítást csak azok tudják igénybe venni, akik a BA-t befejezték és oklevelet szereztek. Megszerzett oklevélnek az átvett oklevél minősül, a nyelvvizsga hiányában visszatartott oklevél nem.

http://btk.pte.hu/osztatlan_tanarkepzes

http://btk.pte.hu/palyaalk

http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/egyeb_doksik/gyakvizsga_film_16.pdf

Fontos! Az idegennyelv műveltségi területhez tartozó tanárszakokra történő felvétel feltétele felsőfokú (C1) komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga (kivéve a romológiatanár szak, ahol B2 szint elvárt). A nyelvi BA-n oklevelet szerzők esetén ez nem probléma, hiszen az oklevél igazolja a megfelelő nyelvtudást. A nyelvi minorosok esetén azonban a nyelvvizsgakövetelmény nem teljesül, ahogy az abszolutóriumot szerzetteknél sem.

 

Mi történik a hallgatói szerződéssel?

Azok az oklevelet nem szerzett képzést váltók, akik állami ösztöndíjas képzésben voltak és hallgatói nyilatkozatot tettek nem teljesítik a nyilatkozatban foglalt „köteles a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet” kitételt. Ennek következményeként vissza kellene fizetniük az elhasznált félévekre kapott állami ösztöndíjat - amennyiben alapképzésben több mint 1 félévet, osztatlan tanárképzésben több mint 2 félévet használtak el.

Ha azonban a korábbi képzés befejezése és az új képzés elkezdése között nem telik el egy évnél több idő, akkor nem lép életbe ez a kötelezettség. A féléveket nyilvántartó Oktatási Hivatalnál azonban mindenképpen célszerű írásban is jelezni, hogy az illető x képzését félbe hagyja és y képzésre vált új felvételi eljárással, ezért a visszafizetési (ill. ledolgozási) kötelezettséget kéri az oklevélszerzés utánra ütemezni.

 

A tanári szakképzettség megszerzésének másik módja

Az alapképzés elvégzése után az erre épülő 4 féléves képzési idejű diszciplináris (nem tanári) mesterképzésben szerzett oklevéllel további 2 félév alatt szerezhetnek egyszakos tanári oklevelet (pl. magyar BA -> magyar nyelv és irodalom MA -> 2 féléves magyartanár osztatlan mesterképzés

2016. augusztus 1.