Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Tanári mesterképzéseink (MA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Néhány szó a képzésről

/tovább a meghirdetésekre/

2017-ben megváltozott a tanárképzés rendszere. Eddig a bolognai osztott képzési rendszerben mesterképzésben szerezhettek tanári oklevelet azok,

 

- akik alapszakot (BA) végeztek (ők a főszakjuk és a minor szakjuk szerinti kétszakos képzésben)

- és azok is, akik már rendelkeztek tanító vagy tanári vagy diszciplináris egyetemi vagy mesterszintű diplomával.

 

2017-től az osztatlan tanárképzésben lehet tanári oklevelet szerezni:

- Érettségi után a 10-11-12 féléves szakpárokra jelentkezhetnek a diákok, lsd. itt.

- Azok számára, akik már rendelkeznek valamilyen tanári oklevéllel, vagy diszciplináris egyetemi vagy mester oklevéllel, szintén nyitott ez a lehetőség, ők egyszakos képzésre is jelentkezhetnek, melyet ebben a rendszerben is mesterszaknak hívnak. Ezen az oldalon nekik nyújtunk tájékoztatást.

 

A jelentkezés feltétele: a korábbi képzési rendszerben szerzett egyetemi szintű bölcsész-oklevél (vagy diszciplináris mesterképzésben szerzett oklevél), illetve tanári vagy tanító oklevél, az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK, 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) meghatározottak szerint.

Költségek: Amennyiben Ön eddigi felsőoktatási tanulmányai során még nem használt el 12 állami ösztöndíjas / államilag finanszírozott félévet, akkor még jogosult "ingyenes" képzésre. Az önköltséges képzés ára 330.000 Ft/félév. 

A képzés a jelentkező előtanulmányaitól függően 2-4-5 féléves időtartamú, 60 - 120 - 150 kredit értékű (kreditkiosztás)

diploma kiadásának feltétele továbbá egy középfokú komplex (B2) nyelvvizsga az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Az Európai Unió hivatalos nyelvei közé tartozik a bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, magyar, ír, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd; az ENSZ hivatalos nyelvei közé az angol, arab, francia, mandarin kínai, orosz és spanyol. (2017. jan. 3.)

A nyelvi tanárszakok esetében a bemeneti feltételek közé tartozik egy C1-es komplex nyelvvizsga a célnyelvből, kivéve a romológiatanár szakot, ahol B2 a követelmény.

A mesterképzésben kiadott tanári oklevelek angol nyelvű jelölése Master of Education (rövidítve: MEd).

Ezeket a képzéseket csak levelező munkarendben hirdetjük.

 

 

A felvételi vizsga neve: szakmai és motivációs beszélgetés. Részei: alkalmassági beszélgetés (ez alól a pedagógus végzettségűek, azaz tanítók és tanárok mentesülnek) és szakmai és motivációs beszélgetés.

A vizsga alkalmassági részét csak azoknak kell teljesíteniük, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

  

Tájékoztatás a 2020/21. tanévre meghirdetett tanári mesterszakjainkról és felvételi témaköreikről

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

 

                                    Felkészülési segédlet

 

   Szakok 

Szakir. előtanulmányok nélkül érkezőknek
(4 v. 5 féléves képzési idő)

Szakir. előtanulmányokkal érkezőknek
(2 v. 4 féléves képzési idő)

 

   Etikatanár

 Szaktárgyi vizsgarészhez   Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 

   Filozófiatanár

 Szaktárgyi vizsgarészhez   Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 

   Francia nyelv és kultúra tanára

 Szaktárgyi vizsgarészhez   Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 

   Hon- és népismerettanár

Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 

   Horvát- és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 

   Könyvtárostanár

Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 

   Latin nyelv és kultúra tanára

Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 

   Magyartanár

Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 

   Média-, mozgókép- és kommunikációtanár    

Szaktárgyi vizsgarészhez
Motivációs vizsgarészhez 

  Német- és nemzetiségi német nyelv és kultúra    tanára

 

 Szaktárgyi vizsgarészhez

 

  Szaktárgyi vizsgarészhez

Motivációs vizsgarészhez  

   Német nyelv és kultúra tanára

   Olasz nyelv és kultúra tanára  

 Szaktárgyi vizsgarészhez   Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 

   Orosz nyelv és kultúra tanára

Szaktárgyi vizsgarészhez  Motivációs vizsgarészhez 

   Pedagógiatanár

 ebben a formában nem hirdethető   Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 

   Romológiatanár

Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 

   Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
 

 

Pontszámítás és felvételi vizsga

A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével kell kiszámítani.

Tanulmányi pontok (max. 45 pont)

A jelentkező alapszakon vagy a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű képzése során nyújtott tanulmányi teljesítményét az alábbi táblázat szerint értékelik:

oklevél minősítése tanulmányi pont
jeles 45
36
közepes 27
elégséges 18

Felvételi vizsgapontok (max. 45 pont)

Tanári mesterszakon a szóbeli felvételi vizsga szakmai és motivációs beszélgetésből áll.

Az adott szakképzettségre irányuló szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkező - a magával hozott egy oldalas vázlat alapján (kb. 10 percben) - kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját (idegennyelv-tanár szakokon az adott nyelven folyik a vizsga, tehát ajánlott a vázlatot is idegen nyelven írni). A vázlatot a felelet megkezdése előtt le kell adni a vizsgabizottságnak. A szóbeli felvételi vizsgán a szakterületi ismereteket, tájékozottságot és a tanári pályára való alkalmasságot egyaránt bizonyítania kell a jelentkezőnek, ehhez szakonként felkészülési segédletet adunk (lsd. feljebb, "Felkészülési segédlet a szaktárgyi beszélgetéshez").

A vizsga kiegészül egy alkalmassági vizsgarésszel azoknál, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

A felvételi vizsgáért a Kar minden szakján egységesen 4.000 forint különeljárási díjat állapított meg. 

Többletpontok (max. 10 pont)

1. Nyelvvizsga

Kizárólag egy, államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú C típusú nyelvvizsgáért nem adható pont. További nyelvvizsgáékért az alábbiak szerint jár többletpont:

a) szakmai középfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 2 pont

b) második nyelven tett középfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 2 pont

c) szakmai felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 4 pont

d) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 2 pont

e) második nyelvből tett szakmai középfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 4 pont

f) második nyelvből tett felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 4 pont

g) második nyelvből tett szakmai felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 6 pont

Államilag elismert középfokú A vagy B típusú, illetve felsőfokú A vagy B típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén rendelkező akkor jogosult többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt – igazoltan – nem tudja a C típusú nyelvvizsgát letenni.

Harmadik és további nyelvből tett nyelvvizsgáért többletpont a második nyelven tett nyelvvizsgával azonos módon adható.

Amennyiben a jelentkező idegen nyelv műveltségi területen tanári szakképzettséget eredményező képzésre felvételizik, az adott jelentkezési helyén, az adott célnyelven letett bármely nyelvvizsgáért többletpont nem adható, kivéve, ha a bemeneti feltételek felsőfokú nyelvvizsga meglétét nem követelik meg.

 

2. Esélyegyenlőség (korábban: előnyben részesítés, maximum 6 pont adható az alábbiak szerint):


A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult.

A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult.

Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, 2 többletpontra jogosult.

 

3. Szakmai tevékenység

Az Országos Tudományos diákköri Konferencián elért legalább harmadik helyezésért 4 többletpont jár.

 

4. Kiemelkedő szakmai tevékenység (maximum 4 többletpont adható az alábbiak szerint):

a) szakirányú munkakörben eltöltött pedagógiai/szakmai, legalább 2 éves, hivatalosan (munkaviszony-igazolással) igazolt gyakorlat: 2 pont

b) korábban elnyert pedagógiai/szakmai ösztöndíjak és pályázatok: 2 pont

c) pedagógiai/szakmai szervezetben való tevékenység: 2 pont

d) pedagógiai/szakmai publikációs tevékenység, konferencia-előadás (kivéve TDK, OTDK konferencián): 2 pont

e) pedagógiai/szakmai folyóiratban megjelent publikáció: 2 pont

f) OTDK-n bemutatott, de helyezést el nem ért dolgozat: 2 pont

 A fentieket igazoló dokumentumokat kérjük a felvételiztető bizottságnál leadni!

 

5. Sporttevékenység

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott Karon, tagozaton, szakon 100 pont.

A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben - az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján az eredmény elérésekor - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért:

- világ- és Európabajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 többletpont,

- országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 többletpont jár.

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.