Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.