TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK MAGYARORSZÁGON - SZAKMAI KONFERENCIA


-

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Könyvtár D/322 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Tisztelt Érdeklődők! Kedves Kollégák és Hallgatók!

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpontja, a Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke, valamint a Human Exchange Alapítvány által szervezett szakmai konferenciára.

A konferencia a mind a mai napig az egyik leghátrányosabb helyzetű magyarországi települést, Gilvánfát állítja a középpontba, amelyhez kapcsolódóan a szakmai alkalom keretei között a magyarországi térségi-területi és települési szinteken egyaránt jelentkező egyenlőtlenségekről, fejlődési problémákról, a kapcsolódó támogatáspolitikai jellegzetességekről, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának kérdéseiről egyaránt szót ejtünk. A konferencia lehetőséget biztosít arra is, hogy a települést kutató Pörös Béla által írt, a közeljövőben megjelenő, Gilvánfa történetével, jelen helyzetét befolyásoló tényezőkkel foglalkozó könyv is bemutatásra kerüljön.

A szakmai konferencia szervezőbizottsága: Dr. habil. Cserti Csapó Tibor PhD tanszékvezető egyetemi docens, Dózsa Zsófia Katalin kuratóriumi elnök, szakmai vezető és Dr. habil. Juhász Gábor PhD kutatóközpont vezető egyetemi docens.

A szakmai konferencia időpontja: 2023. február 16. 14.00 h – 18.00 h

A szakmai konferencia helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. 7621 Pécs, Ifjúság útja 6. „D” épület, 3. emelet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

A szakmai konferencia programjának keretében előadó, hozzászóló szakemberek foglalkoznak
- Gilvánfával, „a faluval, amely senkinek sem kellett” (Pörös Béla Gilvánfa-kutató);
- a helyi kormányzás, fejlesztéspolitika, helyi politika kontextusában megjelenő kérdésekkel, problémákkal (Prof. dr. Pálné, Kovács Ilona egyetemi tanár, az MTA tagja);
- a gettósodás különböző formáival (Prof. Dr. Ladányi János egyetemi tanár, az MTA Doktora);
- a jelenlegi és a jövőre vonatkozó területi politikák perspektíváival (Dr. Varjú Viktor PhD, a Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete igazgatója);
- a romák XX. századi faji alapú üldözését bemutató gilvánfai interjúkkal és írott forrásokkal (dr. Heindl Péter jogász, történelemtanár, a gilvánfai jogsegélyszolgálat képviselője);
- a Gilvánfán tapasztalt jelenségeknek a rendszerváltás és az orbáni konszolidáció országos folyamataiba való illeszkedésével (Derdák Tibor szociológus);
- Gilvánfa sajtóban való megjelenésével (Ungár Tamás újságíró);
- a közoktatás és a nemzetiségi oktatás kérdéseivel az Ormánság térségében (Dr. habil. Cserti Csapó Tibor egyetemi docens, tanszékvezető);
- a Gilvánfán megvalósult pályázati projektekhez kapcsolódó kutatások során szerzett tapasztalatokkal (Dr. habil. Juhász Gábor PhD egyetemi docens, kutatóközpont vezető).

Az előadásokat, hozzászólásokat követő kerekasztal beszélgetés nyitott, minden konferencia résztvevő számára lehetőséget nyújt további hozzászólások megtételére, kérdések feltevésére.

Amennyiben a rendezvényen részt kíván venni, kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, e-mail üzenet csatolmányaként visszaküldeni szíveskedjen a következő elérhetőségre: juhasz.gabor@pte.hu.

Dr. habil. Juhász Gábor PhD s.k.

Dózsa Zsófia Katalin s.k.

Dr. habil. Cserti Csapó Tibor PhD s.k.
 

 

PTE BTK Neveléstudományi Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    72/503 600/24555    matyovszky.aniko@pte.hu