Meghívó Zank Ildikó doktori védésére

 

MEGHÍVÓ


A Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt

Zank Ildikó

Akciókutatás mint a tanári felkészítés kerete Az akciókutatásba ágyazott reflektív-kooperatív kompetencia-alapú tanári felkészítés lehetséges modellje

című PhD értekezésének nyilvános vitájára,

melyet 2023. november 17-én 12:00 órakor tartunk a Pécs, Ifjúság útja 6. „B” épület 407-es termében.

Témavezető:

Dr. Mrázik Julianna PhD, habilitált egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem,
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Neveléstudományi Intézet,
Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék

Elnök:

Dr. Somos Róbert DSc, egyetemi tanár,

Pécsi Tudományegyetem,
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete,
Filozófia Tanszék

Opponensek:

Bognárné Dr. Erdős Márta PhD, habilitált egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem,
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Társadalmi Kapcsolatok Intézete,
Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Dr. Pribék László PhD
József Attila Középiskolai Kollégium,
Székesfehérvár

Tagok:

Dr. Szijártó Zsolt PhD, egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem,
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Társadalom- és Médiatudományi Intézet,
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Dr. Szabolcs Éva,

Professor Emerita,
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az értekezés megtekinthető az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Doktori Irodájában (Pécs, Ifjúság útja 6. B/101) és a Pécsi Egyetemi Archívumban: https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/44330

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Tisztelettel:

Prof. Dr. Heidl György

az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület    +36-72/ 501-500/24510    otndi@pte.hu