Nemzetközi kutatási online-workshop/International online research-workshop/Internationaler Forschungsworkshop

Nemzetközi kutatási online-workshop

International online research-workshop
Internationaler Forschungsworkshop


Téma/Topic/Thema: Oktatás és diverzitás/Education and Diversity
Időpont/Date/Zeit: 2023 február 10, 9-17 óra/ 10 February 2023, 9-17h/10. Februar 2023, 9-17 Uhr
Helyszín/Location/Ort: Online (ZOOM-meeting)

Szervezők/Organisators/Organisatoren:
Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága/Nevelésszociológiai Albizottság & Freiburgi Pedagógiai Föiskola Jean Monnet Európai Oktatási Tanszéke Pedagogical Committee of the Hungarian Academy of Sciences/Subcommittee on Sociology of Education  & Jean Monnet Chair Freiburg for European Education of the University of Education Freiburg Pädagogisches Komitee der Ungarischen Akademie der Wissenschaften/Unterausschuss für Bildungssoziologie und Jean Monnet Lehrstuhl Freiburg für Europäische Bildung and der Pädagogischen Hochschule Freiburg

Tartalom/Content/Inhalt:
A résztvevők (elsösorban PhD-hallgatók részvételére számitunk) bemutatják aktuális kutatási eredményeiket és megvitatják azokat európai kontextusban.
The participants (especially PhD-students) will present their current research results and discuss them in a European context.
Die Teilnehmer*innen (in erster Linie Doktorand*innen) werden ihre aktuellen Forschungsergebnisse vorstellen und im europäischen Kontext diskutieren.

Nyelv/Language/Sprache:
angol/English/Englisch
német/German/Deutsch

Absztraktok publikációja/Publication of abstracts/Veröffentlichung der Abstracts/ A kutatási dolgozatok angol vagy német nyelvü rövid összefoglalóját (absztrakt) a JMC-FrEE- projekt honlapján publikáljuk.
The abstract of the research papers will be published (in English or German) on the JMC-FrEE- project-website.
Eine kurze Zusammenfassung (Abstract) der Forschungsarbeiten in englischer oder deutscher Sprache wird auf der JMC-FrEE- Projektwebsite veröffentlicht.

Jelentkezés/Registration/Anmeldung:

A részvétel ingyenes.

Kérjük részvételi szándékát legkésőbb 2023 január 27.-ig az andrea.ohidy@ph-freiburg.de email-címen jelezze a következő adatok
megadásával: 
1) név
2) felsőoktatási intézmény
3) doktori disszertáció vagy egyéb kutatási dolgozat témája (angol vagy német nyelven)
4) doktori disszertáció vagy egyéb kutatási dolgozat rövid összefoglalója (angol vagy német nyelven)

The participation is for free.
Please send your registration by email to andrea.ohidy@ph-freiburg.de no later than 27 Januar 2023 with the following information:
1) name
2) higher education institution
3) the topic of the doctoral dissertation or other research paper (in English or German)
4) short summary of doctoral dissertation or other research paper (in English or German)

Die Teilnahme ist kostenlos.
Bitte melden Sie sich bis spätestens 27. Januar 2023 unter der andrea.ohidy@ph-freiburg.de E-Mail-Adresse an, mid den folgenden
Angaben:
1) Name
2) Hochschule
3) Thema der Dissertation oder einer anderen Forschungsarbeit (in englischer oder deutscher Sprache)
4) kurze Zusammenfassung (Abstract) der Dissertation oder einer anderen Forschungsarbeit (in englischer oder deutscher Sprache)

További információk kérhetök/Further information avaible/Weitere
Informationen:
fehervari.aniko@ppk.elte.hu
andrea.ohidy@ph-freiburg.de

--
Prof. Dr. Andrea Óhidy
Pädagogische Hochschule Freiburg
Institut für Erziehungswissenschaft
Jean Monnet Chair Freiburg for European Education Kunzenweg 21, 79117 Freiburg
KG5-213
Tel. 0761 682 581
Email: andrea.ohidy@ph-freiburg.de

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület    +36-72/ 501-500/24510    otndi@pte.hu