Nevelésszociológia Doktori Program

Vissza a Doktori Iskola honlapjára

Programvezető


 

A programról


A Nevelésszociológia program széles területet foglal magába. A hagyományos nevelés- és oktatásszociológiai kérdésfeltevések természetesen szerepet kapnak programunkban: a társadalmi egyenlőtlenségek összefüggése az oktatással, a társadalmi folyamatok (demográfiai, migrációs, településhálózati) és az oktatáspolitikai döntések egymásra hatása, a gazdaság és munkaerőpiac összefüggése a szakképzéssel, a társadalmi egyenlőtlenségek megjelenése az oktatásban és így tovább. Emellett külön figyelmet fordítunk a felsőoktatásra. E témakörben nem annyira az egyenlőtlenségek kérdéseire koncentrálunk, inkább az összehasonlító és oktatáspolitikai elemzésekre, valamint az intézményi vezetés, menedzsment problémáira. Az utóbbi vonulatnak külön aktualitást ad a Bologna-folyamat, a felsőoktatás jelenleg folyó átalakítása. Vizsgáljuk az iskolán belüli folyamatokat is, az oktatás-nevelés kurrikulumjainak, szervezésének, módszereinek hatását és hatékonyságát, összefüggését a tanulók testi és mentális jellemzőivel.

 

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület    +36-72/ 501-500/24510    otndi@pte.hu