Nyelvvizsgákkal kapcsolatos információk

Vissza a Hallgatói információk oldalra

 


Nyelvvizsgákkal kapcsolatos információk


A BTK KDHT és a BTDT1  határozata alapján a nyelvi követelmények a tudományterületi doktori tanácshoz tartozó doktori iskolákban valamennyi doktoranduszra a következők.

Felvételi


A felvételhez szükséges nyelvvizsga feltétel: legalább középfokú (B2) szintű komplex (C vagy A+B) típusú, államilag akkreditált nyelvvizsga központban kiadott nyelvvizsga elsősorban az alábbi nyelvek valamelyikéből:

 • angol,
 • német,
 • orosz,
 • francia,
 • spanyol,
 • olasz.

A tudományterületi doktori tanács, a doktori iskola tanácsának javaslatára elfogadhat a kutatási témához szükséges más idegennyelv-ismeretet igazoló nyelvvizsga-bizonyítványt vagy azzal egyenértékű dokumentumot is.

A felvételhez szükséges nyelvismeret igazolásaként kizárólag csak az erről szóló hatályos kormányrendelet szerinti, akkreditált nyelvvizsgaközpontban szerzett nyelvvizsga, vagy a rendelet hatálybalépését megelőzően kibocsátott állami nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve a kormányrendelet szerint nyelvvizsgával egyenértékűnek elismert egyéb dokumentum fogadható el. 

Siket doktorjelölt esetében a nem magyar jelnyelv ismeretét igazoló dokumentum is elfogadható nyelvvizsgaként.

 

Fokozatszerzés (második idegen nyelv ismeretének igazolása)


A fokozatszerzéshez előírt második nyelv ismeretének minimumkövetelménye – ha a doktori iskola tanácsa másként nem rendelkezik – valamely, a tudományos közlemények számára elfogadott vagy a doktorandusz kutatási témájához szükséges nyelvből legalább 

 • alapfokú „C” típusú akkreditált nyelvvizsga vagy a hatályos kormányrendelet által azzal egyenrangúnak elismert dokumentum, vagy 
 • a kormányrendelet hatályba lépése előtt különböző rendeletek vagy utasítások által nyelvvizsgával egyenértékűnek minősített
  • oklevél,
  • bizonyítvány,
  • képesítés,
  • szakfordítói vagy tolmácsigazolvány,
  • végbizonyítvány,
  • nyelvi szigorlat,
  • államvizsga,
  • alapvizsga,
  • kollokvium,
  • osztályzat,
  • vizsga vagy 
 • a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán szervezett doktori szaknyelvi vizsga, vagy 
 • indokolt esetben más szaknyelvi intézet által szervezett szaknyelvi vizsga. 

Amennyiben a nyelvismeret nem a fenti dokumentumokkal igazolható, úgy a doktorandusz kérelmére a doktori iskola tanácsa az önálló tudományos munkásság, szakmai tevékenység idegen nyelven történő művelésének és az eredmények bemutatásának bármilyen bizonyítékát (pl. konferenciaelőadás, tanulmányút, szakmai ösztöndíj, vendégtanári tevékenység, külföldi kutatási projectben való részvétel stb.) elfogadhatja.

A második idegen nyelv ismeretét minden doktorandusznak a dolgozat végleges változatának beadásáig vagy a doktori iskola tanácsának engedélyével a nyilvános vitáig kell igazolnia.
 

További információ:  A BTDT állásfoglalása az idegen nyelvek ismeretéről

_______________
1BTDT 2023. március 28. és 2023. május 17-23.

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület    +36-72/ 501-500/24510    otndi@pte.hu