Oktatáselmélet és Szakdidaktika Doktori Program

Vissza a Doktori Iskola honlapjára

Programvezető


 

A programról


Az Oktatáselmélet és Szakdidaktika Program a tanítás, tanulás folyamatának, kérdéseinek, problémáinak vizsgálatával foglalkozik. A Program széles körben értelmezi az oktatáselmélet fogalomkörét, az iskolarendszeren belül és kívül, annak különböző típusain és fokain folyó tanítás, tanulás, oktatásszervezés és -irányítás jellemzőinek vizsgálatát tűzi ki célul. Az elméleti kérdéseken kívül kiemelten fontosnak tartjuk az egyes diszciplináris területek, tantárgyak módszertanának vizsgálatát, fejlesztését is, a korai fejlesztéstől a felsőoktatásig átívelő időintervallumon át, leginkább pedig az iskolarendszerre fókuszálva.  

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület    +36-72/ 501-500/24510    otndi@pte.hu