MTA-PTE-Oktatási Esélyekért! - Háromnapos műhelymunka 2022. 02. 25-27.

Az MTA-PTE-Oktatási Esélyekért! elnevezésű kutatás-fejlesztési program 2022. február 25-27.-én háromnapos műhelymunkát tartott Pécsett. A műhelymunkát a Pécsi Tudományegyetem Inkluzív Kiválóság Kutatócsoportja szervezte és vezette, részt vettek a programba bevont általános iskolák (Baja, Bogádmindszent, Darány, Dencsháza, Drávafok, Gyulaj, Sükkösd, Szabadszentkirály, Tamási, Vajszló) pedagógusai (leendő mentorok), valamint két további partnerintézmény (Gandhi Gimnázium és PTE Wislocki Henrik Szakkollégium) képviselői. Az első napon a személyes bemutatkozások a hátrányos helyzetű, cigány/roma diákok körében végzett munkára, tapasztalatcserére fókuszáltak. A második nap délelőttjén két kutató számolt be vizsgálati eredményeiről (Bereményi Ábel: A pályaorientáció tétje. Döntések és sodrások. Roma fiatalok átlépése az iskolából a munkába és Fehérvári Anikó: Iskolai lemorzsolódás. Okok, következmények, megelőzés). Az előadásokat diszkusszió követett. Délután a programba bevont pedagógusok mutatták be intézményeiket, kiemelve a pályaorientációs gyakorlatukat. Ehhez kapcsolódóan tett javaslatot a Gandhi Gimnázium és a PTE WH Szakkollégium a pályaorientációs szolgáltatások támogatására. A harmadik napon a résztvevők közösen dolgozták ki a kutató fejlesztő közösség feladatainak négyéves ütemtervét, annak szakmai-tudományos tartalmát. A résztvevők megállapodtak, hogy a programba bevont pedagógusok (mentorok) az egyetemi partner részvételével rendszeres találkozókon osztják meg tapasztalataikat, alakítják intézményre szabott pályaorientációs programjukat a horizontális tanulás jegyében, melyet a kutatócsoport rendszeres tudományos mérésekkel kísér.

A kutatócsoport főoldala