Klinikai szakpszichológus szakképzés - felvételi tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

a klinikai szakpszichológusok számára meghirdetett egészségügyi felsőfokú szakirányú

SZAKKÉPZÉSRŐL

 

I. Költségtérítéses képzés

(2023)

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi (7624 Pécs Szigeti út 12), valamint a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (7624 Pécs Ifjúság út 6.) közös szakképzése.

A szak megnevezése:

a)       felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia (48 hónap)

b)       gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia (48 hónap)

A képzés szintje: egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés

A szak indításának oktatási formája: szakvizsgára felkészítő szakirányú szakképzés, amely elméleti blokkokban és gyakorlati keretben történik, folyamatos munkavégzés mellett (A gyakorlati képzés része.)

A képzési idő: 8 félév, összes óra szám: 1300 óra (400 óra elmélet, 900 óra gyakorlat)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

 • felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
 • gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

A képzés folyamatos, minden év szeptemberében indul első évfolyam. 

Az oktatás önköltséges, a tandíj az infláció mértékének megfelelően szemeszterenként változhat. A tandíj 235 000,- Ft / félév, és a szakvizsga díját nem tartalmazza.

Aktuális információk a Pszichológia Intézet igazgatási ügyintézőjétől szerezhető: Maurerné Polhammer Andrea +36 72 501 500 /64273, email: maurer@pte.hu

A képzésben való részvétel feltételei:

(A jelentkezési anyagához ezekről kell csatolnia az igazolásokat!)

 • Egyetemi MA fokozatú pszichológus diploma, illetve a korábbi öt éves képzésben megszerzett pszichológus egyetemi diploma
 • Klinikai (és/vagy mentálhigiéniai), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 20 órás munkaviszony igazolása, függetlenül attól, hogy állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) szektorban tevékenykedik.
 • Szakmai önéletrajz.
 • Az alábbi tesztmódszerekkel kapcsolatos jártasság:  MAWI/WAIS-IV vagy MAWGYI/WISC-IV, MMPI/MMPI-2, Rorschach-próba (diplomamelléklettel vagy index-másolattal igazolni). 
 • Megkezdett önismereti pszichoterápiás tapasztalat szerzés a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutától (-sikeres felvétel esetén: az abszolutórium kiállításának feltétele - módszerspecifikus képzésből elfogadott, beszámított 150 óra önismeret szükséges. Kiképző pszichoterapeuta, vagy pszichoterapeuta által tartott képzés - módszerspecifikus egyesület által kiállított igazolás alapján.).
 • A munkáltató javaslata, hozzájárulása (e célra rendszeresített űrlapon), magán szektorból jelentkezők esetén a hozzájárulást az illetékes ÁNTSZ szakfelügyelő pszichológus, illetve a Magyar Pszichológus Kamara (jelenleg e helyett a Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium) adhatja.
 • Munkaköri leírás.

A felvételi személyes beszélgetés formájában történik, mely a jelentkező szakmai tapasztalataira és motivációinak tisztázására irányul.

 

A költségtérítéses képzés jelentkezési határideje: 2023. augusztus 1.

Figyelem! Az eljárás során csak azon felvételi anyagokat tudjuk befogadni, melyek 2023. augusztus 4-én reggel 9h-ig beérkeznek a Pszichológia Intézetbe, augusztus 01-i postai pecséttel feladva!

 

Felvételi eljárás: 

A felvételi jelentkezés dokumentumait a Maurerné Polhammer Andrea, PTE BTK Pszichológia Intézet 7624 Pécs, Ifjúság u. 6. címre kérjük küldeni! A borítékra írják rá: "Klinikai szakpszichológus képzés"

 • Gyermek- és ifjúsági, Klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus 2023. szeptember 11-12-én 8-17h.
 • Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzésen: 2023. szeptember 11-12-én 8-17h.

A pontos időpontról minden jelentkezőt kiértesítünk elektronikus úton. A felvételi időpontja nem módosítható.

A felvételi anyaghoz kérjük csatolni:

 1. Költségtérítéses képzés jelentkezési lap - 1 eredeti példány
 2. Szakmai önéletrajz - 1 eredeti példány
 3. Diploma, diploma melléklet másolata - 1 példány
 4. Szakképzési szerződés, és annak mellékleteiből - 3 eredeti példány
 5. Munkáltatói igazolás- 3 eredeti példány a munkáltató nyomtatványával
 6. Munkaköri leírás (lehet másolat is!) - 3 példány
 7. Amennyiben az alkalmazotti jogviszony mellett még dolgozik egészségügyi akkreditációval rendelkező -RENY portál akkreditált- magánrendelőben vállalkozási szerződéssel, úgy a bérleti szerződésről egy másolati példány, benne pontos óraszám megjelöléssel. Ebben az esetben kérünk egy nyilatkozatot, hogy a Jelölt munkáját ki tutorálja a magánrendelőben.
 8. Amennyiben végzett már módszerspecifikus képzést, úgy arról igazolás.

 


 

II. Államilag támogatott rezidensi rendszerben

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidensi Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015 (VI.30) Kormány rendelet 17.§ (2) bekezdése szerinti keretszámok egyetemi régiók szerinti bontásában a következők:

2023

 

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Egyetemi utánpótlást

szolgáló keretszám

szakpszichológus:

 

6 fő

 

6 fő

 

6 fő

 

6 fő

 

Jelentkezés és rendszerbevétel általános folyamatábrája PTE ÁOK és BTK

közös Klinikai szakpszichológus képzés EGYETEMI UTÁNPÓTLÁS* helyekre

 

Jelentkezés

Rendszerbevételi eljárás

Képzés

Mikor?

-

Pontos időpontról postai értesítés.

Kiküldő: PTE BTK Pszichológia Intézet

.

Legkorábban az értesítést követően, szándéknyilatkozat elbírálása után 

 

Hol / hova?

 

 


Helyszín

PTE BTK Pszichológia Intézet

7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

PTE BTK Rendszerbevételi Bizottság

 

 

PTE BTK Pszichológia Intézet

7624 Pécs, Ifjúság u. 6.  

 


Munkavégzés helyszíne: akkreditált képzőhely 

Szükséges  dokumentumok  és  feltételek

 • Munkaviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok
 • Adatlap a szakképzési szerződés létesítéséhez    

Jelentkezéssel azonos

Feltételek:

• Szakképzési megállapodás (adatlap)

• Egyéni szakképzési munkaterv

• Rendszeres havi jelentés (Jelentési kötelezettségek teljesítése)

 

 

 

 

 

 

 

*Államilag támogatott rezidensi hely: A Jelölt a PTE Klinikai Központjával létesít egészségügyi szolgálati jogviszonyt a szakképzés  teljes időtartamára, és a szakképzés teljes költségét a Minisztérium finanszírozza. A jelöltnek vállalnia kell, hogy szakvizsgát szerez, ennek elmaradása estén visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

Pszichológia Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu