Kognitív pszichológia specializáció - felvételi információk

 

 A specializáció tipikus elméleti kurzusai:

 • Kognitív tudomány
 • A szociális kapcsolatok neuropszichológiája
 • Idegfejlődés és pszichopatológia
 • A normális és a kóros addiktív viselkedés 
 • Evolúciós algoritmusok
 • Kitüntetett ingerek az észlelésben
 • Az emlékezés hibái és zavarai

 

A specializáció tipikus gyakorlati kurzusai:

 • Agyi képalkotó eljárások
 • Kognitív és motoros fejlődés laboratóriumi vizsgálata
 • Számítógépes kísérlettervezés
 • Neuropszichológiai tesztek és módszerek
 • Az intelligencia és a részképességek vizsgálata
 • Sportpszichológia.

 A specializációhoz illeszkedő kutatások

 • Sötét triász személyiségvonások
 • Érzelmi információ-feldolgozás és érzelemszabályozás
 • Tudatelmélet és mentalizáció
 • Internet- és online játékfüggés kognitív és idegrendszeri összefüggései
 • Tipikustól eltérő gyermekek kognitív fejlődése,
 • Testi tudatosság, test és szelf fejlődés
 • Döntések társas dilemmahelyzetekben,
 • Párválasztás, párkapcsolatok
 • Arckutatás

A specializáció terepgyakorlatai:

 • PTE KK Neurológiai klinika
 • Iskolapszichológia
 • Laboratóriumi gyakorlat

 

   Végzett hallgatóink munkahelyei (ők ezt mondták...)

   • Kutatóhelyek külföldi és hazai kutató intézetekben
   • Egyetemi oktatói pálya
   • Iskolapszichológus iskolákbn és óvodákban
   • Neuropszichológus neurológiai és rehabilitációs intézetekben 
   • Pedagógiai szakszolgálat (képességvizsgáló)

    

    

    

    

    

    

   A felvételi eljáráshoz kapcsolódó tudnivalók

   A szóbeli felvételi vizsga alapját egy előzetesen benyújtott empirikus kutatáson alapuló dolgozat bemutatása és a hozzá kapcsolódó kérdések képezik. A dolgozat lehet a jelentkező korábbi műhelymunkája, TDK dolgozata, vagy egyéb vizsgálatából készített kutatási beszámolója.

   A dolgozatnak tartalmaznia kell a téma elméleti hátterét, a vizsgálati kérdést, a felhasznált módszert, az eredmények bemutatását, a levont következtetéseket és a felhasznált irodalom jegyzékét. A szóbeli elbeszélgetésen figyelembe vesszük a jelentkező kompetenciáját és motiváltságát.

   A dolgozat benyújtásának határideje:

   2023. - 

   A dolgozat elektronikus formában kérjük elküldeni a pszichologia.ma@pte.hu e-mail címre a fenti határidőig, a „Felvételi – Kognitív pszichológia specializáció” tárgymegjelöléssel. 

   Pszichológia Intézet

   H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu