Mentálhigiéné és közösségi segítés szakirányú továbbképzés

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Mentálhigiénés szakember és közösségi segítő

 

A képzést létesítő és indító intézmény megnevezése és címe:

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
7623 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B

Pszichológia Intézet
7624 Pécs, Ifjúság út 6.

 

A képzés szakmai vezetője:

Dr. Sz. Makó Hajnalka Ph.D.
Klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus
Pszichoterapeuta

           e-mail: mako.hajnalka@gmail.com

 

Képzési forma: 
Levelező tagozatos, költségtérítéses szakirányú továbbképzés

A képzés költsége:

180.000 Ft/félév

Képzési idő:

A szakirányú továbbképzés 4 félévből áll. Az órák tömbösítve, a félév elején maghatározott pénteki napokon kerülnek megtartásra.
 

A szak felvételének feltétele: 

A szakirányú továbbképzés megkezdésének feltétele legalább BA szintű vagy főiskolai szintű szakképzettség.

A képzés indításának legközelebbi időpontja:

2022. szeptember
A jelentkezési határidő: 2022. július 15.

 

A képzés megkezdésének feltétele:

A Mentálhigiéné és közösségi segítés szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez szükséges dokumentumok benyújtása:

  • A legalább BA- vagy főiskolai szintű szakképzettséget igazoló diploma másolata
  • Szakmai önéletrajz
  • Jelentkezési nyomtatvány

Jelentkezni az alábbi linken lehetséges a szükséges dokumentumok benyújtásával: https://btk.pte.hu/hu/kepzeseink/mentalhigiene-es-kozossegi-segites-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak

Sikeres felvételi, mely beszélgetés formájában történik és a jelentkező szakmai tapasztalataira, valamint szakmai orientációira és motivációira fókuszál. A felvételi beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési határidőt követően - minden résztvevőt írásban tájékoztatunk.
 

A képző intézmény elérhetősége:

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- Társadalomtudományi Kar
Pszichológia Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6. – B épület

Jelentkezésekkel kapcsolatos ügyintézés

            Lévai Teodóra, ügyvivő szakértő

Iroda: B406

E-mail: mentalkepzes@pte.hu; Telefon: +36 72 501 500 /64274

Pszichológia Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu