Borda Viktória

Borda Viktória

Képzettség:

  • PTE Bölcsészettudományi Kar szociálpolitikus 2005.
  • PTE Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola 2006-

 Oktatott tárgyak: Szociálpolitika mint rendszer, A szociálpolitika területei és módszerei, Projekt- és műhelymunka, Helyi fejlesztési programok, Regionális fejlesztéspolitika és intézményrendszere, Szociálpolitikai kutatószeminárium, A globalizáció dilemmái, Jövedelemtranszferek elemzése.


Kutatási terület: Területi szociálpolitika, terület- és településfejlesztés fejlesztés, szociális városrehabilitáció, városmenedzsment


Kutatások:

2005-2006 Interreg IIIC Case - Cities Against Social Exclusion

2004-2005 „Borbála 1” Komplex foglalkoztatási és teleprehabilitációs projekt 

2016 A hazai addiktológiai ellátórendszer vizsgálata céljából egy helyzetfelmerő kutatás megvalósítása, valamint megelőzési és egészségfejlesztési ismereteket elmélyítő képzési program megszervezése média szakemberek számára

2016 TÁMOP-4.2.2.D- 15/1/KONV-2015- 0015 „Környezetiparhoz kapcsolódó innovatív transz- és interdiszciplináris kutatói team fejlesztése a PTE tudományos bázisán”

2017 Új pszichoaktív szerhasználók identitása és közösségi kapcsolathálózata KAB-KT- 16-25772


Konferencia előadások:

Globalisation and Development: Recent Debates and Policies. The Role of Public Service Development – CEE perspective (CEE view of the role of public services, economic growth in poverty

alleviation in CEE development polocies) Budapest 2007. április 15-17.

Térségi-területi egyenlőtlenségek, fejlesztési célok és politikák. III. Regionális szakmai tanácskozás és Jubileumi konferencia. SzOCIONET DDRMHSZK – PTE Pécs, 2010. október 14-15.

Az önkormányzatok lehetőségei a a helyi szociális problémák megoldásában. Baranya megye leghátrányosabb térségeinek complex felzárkózása, felzárkóztatása. Pécs 2015. október 28.

The Way from Social Services to Personal Services Changing Interpretationsand Policies. International Consumption Conference. Pécs 2017. március 23-24.

Territorial and Spacial Disparities – The Scope of Local Governments for Solving Social Issues. A szociális és szociológiai képzések elmúlt 25 éve Pécsett. Pécs 2016. április 6-7.


Publikációk: 

Borda Viktória, Vojtek Éva (2016) Addiktológiai ellátórendszerek. In: Borda Viktória, Vojtek Éva (szerk.) Addiktológia: Oktatási segédanyag kulturális közösségfejlesztők és médiaszakemberek

számára. 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület, pp. 32-57.

Borda Viktória, Vojtek Éva, Brettner Zsuzsanna, Mucsi Georgina, Boros Julianna, Szijjártó Linda (2016) A lakosság környezettudatossága és azt befolyásoló tényezők egy hátrányos helyzetű térségben. Szociális Szemle 2016/2.

Borda Viktória, Vojtek Éva (szerk.) (2012) Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században; TÁMOP 5.4.4-09/2- C-2009- 0008 Pécs, 2012.

Borda Viktória (2011): Attila Ágh and András Vértes (eds.): From the Lisbon Strategy to the Europe 2020 Strategy: Think European for the Global Action. Szociális Szemle 2011/1-2.

Juhász G, Borda V, Molnár D, Vojtek É (2011) Humán kutatás-fejlesztés, Kutatási zárójelentés, Human Exchange Alapítvány,, Újhartyán – Kaposvár. Szervezeti hálózatkutatás a TAIHO Corporation of Europe Kft. esetében

Fábián H, Molnár D, Borda V, Vojtek É, Dózsa Zs, Juhász G (2010) A minőségfejlesztés szervezeti és munkavállalói hatékonyságot fokozó tényezőinek szervezeti innovációt eredményező vizsgálata a TAIHO Corporation of Europe Kft. megbízásából. Humán kutatás-fejlesztés, Kutatási zárójelentés, Human Exchange Alapítvány, Újhartyán 

Molnár D. – Vojtek É. - Borda V. - Szendrő K. – Dr Juhász G. (2010) HR tevékenységek kiszervezésének értékelő kutatása. Összefoglaló tanulmány. pp. 4-33. Human Exchange Társadalmi és GazdaságiErőforrások Kutató Intézet

Borda Viktória (2010): A foglalkoztatáspolitika, mint az innovatív és versenyképes munkaerőpiac záloga. Humán Innovációs Szemle 1/1-2 pp. 24-33. (2010)

Borda V. – Brettner Zs. – Dr Csürke J., PhD (2009) A pécsi szociális munka alapszak terepgyakorlatának szemléleti alapjai. In: Kocsis Erzsébet (szerk.) Terepgyakorlati Vademecum. PTE IGYK 2009.

Borda Viktória: Barr, N. (ed.): Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe (recenzió) Szociális Szemle 2008/1. sz.

MTMT: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10015920

Viktoria Borda has obtained her Masters in Social Policy in 2005. Currently, she is a Ph. D. student in the Interdisciplinary Doctoral School at the University of Pecs. She started her academic career in 2006.

Now her main fields of interest are regional policy and development; urban dimension of cohesion policy; sustainable urban developmnet; social aspects of urban renewal; rehabilitation and Community-Led Local Development

She is a member of the Editorial Board of Szociális Szemle (Hungarian Social Review) and Humán Innovációs Szemle (Human Innovation Review)

Participation in research projects:

2015 TÁMOP-4.2.2.D-15/1/Konv-2015-0015 „Development of a Trans- and Interdisciplinary Researcher Team Base on University Knowledge, Connecting to Enviromental Industry” studied

the enviromentally caring consciousness, attitude and knowledge about renewable energy of population in the excluded region of Sellye.

2010-2012 TÁMOP-5.4.4-09-2/C-0008 „Reflective Social Education System int he 21st Century”

2006-2007 Interreg IIIC Case - Cities Against Social Exclusion international model-project

2004-2006  „Borbála 1” Complex Urban Renewal and Employment Program

Publications in English:

Borda V (2008).: Nicholas Barr: Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe. Review. Szociális Szemle 2008. I.1.

Borda, V. - Brettner, Zs. - Csürke, J. - Madácsy, J. - Molnár, D. (2007): How do I teach that I don't know? XII. Európai Szociális Munka Szimpózium: Változások és kihívások a szociális munkában és képzésben. Győr: Széchenyi István Egyetem. Conference paper.

Borda V.(2007): The Role of Public Service Development – CEE perspective (CEE view of the role of public services, economic growth in poverty alleviation in CEE development polocies) – Conference Paper

Lectures, workshops and poster-presentations in English:

Budapest 15-17, April, 2007.

Globalisation and Development: Recent Debates and Policies

The Role of Public Service Development – CEE perspective (CEE view of the role of public services, economic growth in poverty alleviation in CEE development polocies)

Regional Development – Cohesion Policy in the EU

http://reflektiv.hu/wp-content/uploads/2012/09/reg_dev-tananyag.pdf

 

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

H-7624, Pécs, Rókus utca 2. (M. épület)    +36-308932950, +36-72-501500/64310    feher.lilla@pte.hu