Nyers Szilvia

Képzettség

2007-2011 Szociális munkás (BA), Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

2011-2013 Szociálpolitikus (MA), Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

2018. Közösségfejlesztő (akkreditált felnőttképzés), Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest

https://kofe.hu/

Szakmai, szervezeti tagság

Közösségfejlesztők Egyesületének tagja

Pécs Bike Maffia alapító tag, önkéntes

Kutatási terület

társadalmi mozgalmak, (helyi)közösségek, önkéntesség

Oktatott tárgyak

Közösségi szociális munka

Közösségfejlesztés II.

Életmódok a magyar társadalomban

Önkéntesség: a szolidaritás élmény alapú tanulása

Pszichoszociális készségfejlesztés

Szakdolgozati témák

A közösségi beavatkozás modelljei: közösségfejlesztés, társadalmi tervezés, társadalmi akció, közösségi szolgáltatások, érdekképviselet

Nem-formális tanulás lehetőségei és színterei a szociális szférában

Társadalmi mozgalmak: a szolidaritás és társadalmi változás alternatívái

Az önkéntesség kultúrája hazai és nemzetközi viszonylatban

MTMT: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10064416
​​​

Education

2007-2011 Social Work (BA) University of Pécs Faculty of Humanities Department of Community and Social Studies

2011-2013 Social Policy (MA) University of Pécs Faculty of Humanities Department of Community and Social Studies

2018 Community Development, Hungarian Association for Community Development, Budapest

https://kofe.hu/en/

2019- PhD. University of Pécs Faculty of Humanities, Interdisciplinary Doctoral School, Ethnography and Cultural Anthropology Doctoral Programme

Professional, Organisational membership

Hungarian Association for Community Development – member

Pécs Bike Maffia solidarity group founder, volunteer

Research areas

social movements, (local) communities, voluntary service

Courses taught In English:

Contemporary Theories of Social Work

Lifestyles in Contemporary Hungarian Society

Organisational and Professional Frameworks of Social Work

Personal Study Goals

Psychosocial Skills Training

Social Work with Communities

The Development of Professional Personality

Thesis topics

Different models of community work: community development, social planning, social action, community services, advocacy

Possibilities of non-formal education in social sphere

Social movements: alternatives of social change and solidarity

Local and international volunteering culture

MTMT: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10064416

 

 

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

H-7624, Pécs, Rókus utca 2. (M. épület)    +36-308932950, +36-72-501500/64310    feher.lilla@pte.hu