Gratulálunk Erát Dávidnak a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjhoz

Gratulálunk Erát Dávidnak a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjhoz!

A kutatás: 

A fiatalok gyermekvállalási szándékainak és attitűdjeinek feltárása, valamint összefüggése a párválasztással hazánkban

Elemzésem első célja, hogy azonosítsam a fiatalok gyermekvállalási szándékaiban fellelhető időbeli és szocio-demográfiai variabilitást, valamint bemutassam, hogy ezek az intenciók milyen összefüggésben vannak a pozitív vagy negatív attitűdökkel. Második célom, hogy megvizsgáljam a fiatalok párválasztással kapcsolatos szubjektív attitűdjeit és a megvalósult párválasztást, valamint ezek hatását a gyermekvállalási intenciókra.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról:

Az ösztöndíj a fiatal, tehetséges kutatók anyagi támogatására szolgál, és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által létrehozott autonóm kuratórium ítéli oda nyilvános pályázati rendszerben. A kuratórium évente hirdeti meg az ösztöndíjat, a pályázatokat tizenegy szakértői kollégium értékeli, és az elnyerhető ösztöndíjak számának figyelembevételével rangsorolja. Az ösztöndíj célja: kiemelkedő minőségű tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű, kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

https://mta.hu/bolyai-osztondij/bolyai-janos-kutatasi-osztondij-105319

Szociológia Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6. A épület 3. emelet    +36308932895    szociologia@pte.hu