Dr. habil. Pilkhoffer Mónika, egyetemi docens

Kapcsolat

 

Munkahelyi cím:  7624 Pécs, Rókus u. 2., Fsz. 04.

Tel.: +36 72 503 600/23585

E-mail: pilkhoffer.monika@pte.hu, pilkhoffer@gmail.com

 


 

Szakmai önéletrajz

 

Tudományos fokozat

PhD, történelemtudomány (2003): Magán- és középítkezések a századfordulón Pécsett (1888-1907) (summa cum laude)

Dr. habil. (2017) 

 

Tanulmányok

1988-1992   Művészeti Szakközépiskola Pécs; középfokú zenész (zongora)

1993-1998  Janus Pannonius Tudományegyetem BTK történelem – ének-zene, karvezetés szak

 

Végzettség

1998  történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

 

Posztgraduális tanulmányok

1998-2001  doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, „Európa és a magyarság a 19-20. században” Történelem Doktori Program, témavezető: Ormos Mária

 

Munkahelyek

1998-1999  Egyetem utcai Általános Iskola, történelemtanár

1999  tudományos segédmunkatárs, MTA-PTE "Európa és Magyarország" Kutatócsoport

2002-2004  tudományos segédmunkatárs, fiatalkutató, MTA-PTE "Európa és Magyarország" Kutatócsoport

2004  tudományos munkatárs, MTA-PTE "Európa és Magyarország" Kutatócsoport

2006-2007  tanársegéd, PTE Modernkori Történeti Tanszék

2007-  adjunktus, PTE Modernkori Történeti Tanszék

2019- docens, PTE Modernkori Történeti Tanszék

 

Elnyert díjak

 1999  A XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia: I. helyezés és Pécs város különdíja

2003  I. helyezés a Pécsi Akadémiai Bizottság 2002. évi pályázatán

2004  Múltunk Közalapítvány egyszeri posztdoktori jutalma

2007  Bolyai emléklap

 

Ösztöndíjak

1999  Kisebbségkutató Közalapítvány 6 hónapos ösztöndíja keretében kisebbségi adatbázis készítése a Baranya Megyei Levéltárban

2001  Donhoffer Szilárd predoktori támogatás, PTE

2004  Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány 9 hónapos posztdoktori ösztöndíja

2005  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2005  Grastyán Endre Ösztöndíj

2006  Deák Ferenc Ösztöndíj

2012  Nemzeti Kulturális Alapprogram alkotói ösztöndíj (1 év)

2019 Nemzeti Kulturális Alapprogram alkotói ösztöndíj (1 év)

2021 Nemzeti Kulturális Alapprogram alkotói ösztöndíj 

 

Külföldi ösztöndíjak, Vendégoktatás

2000  Universiteit Gent (Erasmus, 4 hónap)

2001 Belgiumi tanulmányút (PTE rektori belső pályázat)

2008 Univerzita Konstantina Filozofa, Nyitra, vendégoktató

2016 Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, vendégoktató

2017 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász (Erasmus+)

2018 Selye János Egyetem, Komárom (Erasmus+)

2019 Univerzita Konstantina Filozofa, Nyitra, vendégoktató

2022 Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

 

Kutatási témák

Az Osztrák-Magyar Monarchia városi épületállományának változásai

Pécs építészete és városiasodása a dualizmus korában

Városrendezés, urbanizáció, modernizáció, társadalmi térhasználat, lakáskultúra

Magyarságkép a 20. század második felében

A bányászat építészeti emlékei

Lang Adolf építész munkássága

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 

 

 Szakmai tagságok

2001-  Magyar Történelmi Társulat

2005-  Hajnal István Kör

2005-2021  Pécs Története Alapítvány titkára

2005-2020  Pécsi Akadémiai Bizottság Város- és Helytörténeti Munkabizottságának titkára

2012-  Pécsi Mozaik szerkesztőbizottságának tagja 

2015- MTA köztestületi tag

2020- Pécsi Akadémiai Bizottság Város- és Helytörténeti Munkabizottságának elnöke

2021- Pécs Története nagymonográfia főszerkesztője (Bánkuti Gáborral)

 

Publikációs jegyzék (MTMT)

       Publikációk (Academia.edu)

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu