Dr. habil. Vitári Zsolt, egyetemi docens, intézetigazgató

Kapcsolat

Munkahelyi cím:  7624 Pécs, Rókus u. 2., Fsz. 04.
Tel.: +36 72 503 600/23585
E-mail: vitari.zsolt@pte.hu

 

 


 

Szakmai önéletrajz

 

Tudományos fokozat

PhD, történelemtudomány (2008): A Hitlerjugend külföldi kapcsolatai
dr. habil, történettudomány (2015): Gyermek és ifjúság a magyarországi németeknél és politzálódásuk az 1930-as és 1940-es években

 

Tanulmányok

1990-1994 Leőwey Klára Gimnázium Német Nemzetiségi Tagozat, Pécs
1994-2000 Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs), történelem – német nemzetiségi szak
1997-1998 Universität Rostock (Rostocki Egyetem, Németország), történelem szak
1999-2000 demonstrátor, Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs), Modernkori Történeti Tanszék
2000 Universität zu Köln (Kölni Egyetem, Németország), történelem szak
2000-2001 Pécsi Tudományegyetem, történelem – német nemzetiségi szak

 

Végzettség
2001 Pécsi Tudományegyetem: történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár
2001 Pécsi Tudományegyetem: német nemzetiségi szakos bölcsész és középiskolai tanár

 

Posztgraduális tanulmányok
2001-2005 doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola, „Európa és a magyarság a 18-20. században” Történelem Doktori Program, témavezető: Ormos Mária
2002-2003 doktorandusz, Universität Potsdam (Potsdami Egyetem, Németország), témavezető: Manfred Görtemaker

 

Munkahelyek
2003-2006 tudományos segédmunkatárs, Pécsi Tudományegyetem, Modernkori Történeti Tanszék - MTA-PTE „Európa és Magyarország" Kutatócsoport
2006-2007 egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem, Modernkori Történeti Tanszék
2007-2009 egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem, Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék
2007-2011 tudományos segédmunkatárs, MTA-PTE „Európa, Magyarország és Ibero-Amerika" Kutatócsoport 
2009-2011 egyetemi adjunktus, PTE BTK Történettudományi Intézet, Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék
2011-2015 egyetemi adjunktus, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék
2011-2016 tanszékvezető-helyettes, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék
2015- egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék
2016- tanszékvezető, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék

 

Elnyert díjak
2006 MTA Pécsi Területi Bizottsága és a „Dél-Dunántúl a tudomány támogatásáért" Alapítvány tudományos pályázatának 2. díja
2009 Akadémiai Ifjúsági Díj

 

Külföldi kutatói ösztöndíjak
1997-1998 DAAD-ösztöndíj - Universität Rostock

2000 Erasmus-ösztöndíj - Universität Köln
2000 Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány: „Diákok a tudományért"
2002-2003 DAAD doktori ösztöndíj - Universität Potsdam
2007. jan. - febr. Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Maximilians-Universität München kéthónapos kutatói ösztöndíja
2007. június Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung két hetes kutatói ösztöndíja
2007. december Universität Rostock kutatói ösztöndíja
2008. január Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung két hetes kutatói ösztöndíja
2008. december Universität Rostock kutatói ösztöndíja
2012. június-augusztus három hónapos DAAD-ösztöndíj: Lastenausgleichssarchiv Bayreuth, Martin-Opitz-Bibliothek Herne, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bundesarchiv Berlin

 

Hazai kutatói ösztöndíj
2011-2014 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 

Külföldi vendégoktatói tevékenység
Bayreuth (2003)
Feldkirch (2004)
Nyitra (2004)
Nyitra (2008)

 

 

Tudományos társasági tagságok

Magyar Történelmi Társulat (2001-)

Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja (2009-)

Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa (2009-)

 

Egyetemi közélet

PTE BTK Gazdasági Bizottság tagja (2010-2015)

Aktuális kutatási projekt

Korábbi kutatási projektek

Válogatott publikációk (letöltési lehetőséggel)

Teljes publikációs lista (MTMT)

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu