Pécs-Baranya évszázadai 7. konferencia

konferencia

-

Tudásközpont

Program

2022. november 17. (csütörtök)
8.15 • Megnyitó
1. Pécs és Baranya régmúltjából
Moderátor: Erdős Zoltán
8.30 • Szabó Ernő
Tekercsábrázolások a pécsi római kőtár síremlékein
8.50 • Strasszer László
Pellérd község régészeti kutatása
9.10 • Szünet
9.20 • Faragó Dávid
A baranyai nemesség a Mohács utáni években. Az Ormányiak
9.40 • Majorossy Imre Gábor
Közönséges, régi, egyenlő: Draskovich György pécsi püspök magyar nyelvű hitvédelmi munkássága
10.00 • Gombor László
A harsány-hegyi csata (1687) egyes military landscape kérdéseinek térinformatikai megoldása
2. Társadalomtörténeti mozaikok a hosszú 19. századból
Moderátor: Wéber Adrienn
10.50 • Kovács Dániel László
Szigetvári főszolgabírók baranyai kapcsolatai, 1789-1845.
11.10 • Pintér Tamás
Egy elvett élet, egy derékba tört karrier. Nunkovics Ignác (1789-1854) tisztikari pályafutása
11.30 • Borsy Judit
Használt cikkek árverése Baranyában a 19. század első felében
11.50 • Kiss Márton
Földmérők albérletben – a pécsi kataszteri felmérés munkatársainak lakhatási kérdései
a 19-20. század fordulóján (1895-1917)
12.20-13.30 • Ebédszünet
4
3. Politika és társadalom a két világháború korában
Moderátor: Vámos Eszter
13.30 • Árvai Tünde
A cselédmizéria és megoldási kísérletei Pécsett
13.50 • Gyánti István
A proletárdiktatúra rend- és honvédelme Baranyában, 1919
14.10 • Nagy Imre Gábor
A hatalmi rendszer rekonstrukciója Pécs város 1921. évi felszabadulása után
14.40 • Szünet
14.50 • Nagy Péter Tibor
Pécsi elitcsoportok a magyar könyvkiadásban
15.10 • Dezső Krisztina
Beck Soma, az Erzsébet Tudományegyetem Bőrklinikájának alapító professzora
15.30 • Raposa Vivien Kitti
Közösségépítés a Turul Bajtársi Szövetség és a Foederatio Emericana pécsi corporatióiban
a két világháború között
16.00 Tudásközpont, 1. emeleti Hírlapolvasó Másik valóság – Dombay Győző festőművész kiállítása A kiállítást megnyitja: Dombay Célia
4. Művelődés és társadalom a két világháború korában
Moderátor: Erdős Zoltán
16.50 • Pap Dávid Zoltán
„Impozáns részvét mellett…”
Pécsi polgárok a ravatalon. A Dunántúl napilap gyászjelentései (1922-1939)
17.10 • Vámos Eszter
Pécs zenei élete a két háború között
17.30 • Szalánczi Krisztián – Pucz Péter
A világjáró Werner
5
2022. november 18. (péntek)
5. Hadtörténeti mozaikok
Moderátor: Csibi Norbert
8.30 • Horváth Béla
A 8. honvédzászlóalj története az 1848-49-es magyar szabadságharcban
8.50 • Nagy Gábor
„Szövetségesek” markában – Egy amerikai pilóta tragikus története
9.10 • Várdai Levente
Levelek, képeslapok és fotók. Egy pécsi származású francia idegenlégiós hagyatéka
9.40 Pécs-Baranya évszázadai 1. A 2018-19 évi helyismereti konferencia válogatott tanulmányait tartalmazó kötetet bemutatja Csibi Norbert történész, egyetemi adjunktus
6. Pécs építészete a 19-20. században
Moderátor: Pilkhoffer Mónika
10.10 • Szigetvári Krisztián
Elbontott pécsi műemlékek nyomában
10.30 • Schmelczer-Pohánka Éva
Szemelvények a Rózsakert történetéből
10.50 • Szélpál Lívia Klára A pécsi és az eszéki Županijska utcai zsinagóga összehasonlítása
11.20 • Szünet
11.30 • Mendöl Zsuzsanna
Házfalak őrizte sorsok 2.: Pécs Rákóczi út 68. számú épület építéstörténete, építtetői és használói
11.50 • Kohári Gabriella
A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum) építése Vargha Damján szemszögéből
6
12.20-13.30 • Ebédszünet
7. Társadalmi kérdések, jelenségek a 20. század második felében
Moderátor: Erdős Zoltán
13.30 • Kurucz Réka
„A bodonyi faluvégen leányvásár lesz a héten”. Tájszerkezet, identitás, szőlőművelés
13.50 • Ragadics Tamás – Boros Julianna – Bucher Eszter
Megújuló és visszatérő hátrányok. Átalakuló ormánsági társadalom az 1970-es, 80-as években
8. A művelődés formális és nem formális keretei 1945 után
Moderátor: Wéber Adrienn
14.30 • Hodász Kata
A pécsi Állami Gyógypedagógiai Iskola első 10 évének krónikája (1946-1955)
14.50 • Rácz Márk
A Pécsi Tudományegyetem Marxizmus-Leninizmus Intézetének története
15.10 • Erdős Zoltán
Egy kitalált hagyomány: a Tenkes kapitánya
15.30 • Onhausz Miklós
A Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusának története és repertoárja 1988-tól napjainkig
9. Városszerkezet, ipar és infrastruktúra
Moderátor: Erdős Zoltán
16.10 • Polyák Petra
A házingatlanok 1952. évi államosítása Pécsett
16.30 • Bősz Attila
A közúti közlekedés átalakulása Pécsett a levéltári források tükrében (1900-1950)
16.50 • Bércesi Richárd
A Pécsi Bányavasutak története 1989 és 2004 között
17.20 Zárszó

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu