Romsics Ignác: Hetven év. Egotörténelem 1951-2021. című könyvének bemutatója

Romsics

-

MTA PAB székház, Jurisics u. 44.

Romsics Ignác az MTA rendes tagja, professor emeritus, az ország egyik legismertebb vezető történésze, aki legújabb könyvében életpályáját és annak körülményeit tekinti át. Munkája nem szokványos memoár. Nem csak életének alakulását ismerhetjük meg belőle. Gazdag képet fest különböző élethelyzeteinek körülményeiről, azt befolyásoló történeti, politikai feltételekről, intézményi viszonyokról és személyekről. Mindezek alapján a könyv gazdag korképet festő kortörténet is. Egyszerre leltár a szerző sokrétű szakmai teljesítményéről és látlelet az ország és benne Romsics élete szempontjából fontos helyszínek, korszakok viszonyiról. Az olvasó izgalmas kérdésekre kaphat választ a köteteket forgatva. Milyen szocializációs folyamatok eredményeként válhatott egy apró alföldi falu parasztcsaládjának gyermeke az Akadémia nemzetközileg is elismert tagjává? Miként befolyásolta mindez szellemiségének alakulását? Utóbbi pedig őt abban, hogyan reagált az országban az 1980-as évektől bekövetkező politikai fordulatokra? És a sor folytatható…

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu